• Archief
Belastingvrijstelling oldtimers verandert in 2012

Belastingvrijstelling oldtimers verandert in 2012

Op 25 november 2008 heeft het kabinet een amendement aangenomen dat door de ChristenUnie en mede ingediend door PvdA en Groen Links werd ingediend. In dit amendement is geregeld dat de huidige vrijstelling nog tot 1 januari 2012 in stand blijft. Vanaf dat moment wil het kabinet de ‘kilometerheffing’ zoals gepland invoeren. In het voorlopig wetsvoorstel voor de kilometerheffing is al een uitzonderingsregeling voor oldtimers (ouder dan 25 jaar) opgenomen. Wanneer de kilometerheffing inderdaad per 1 januari 2012 in werking treedt, zullen aldus alle voertuigen van vóór 1 januari 1987 buiten de kilometerheffing vallen.

Het amendement regelt niet alleen de overgang van vrijstelling naar kilometerheffing, maar maakt per 1 januari 2010 ook een eind aan de regeling dat lease-auto’s die ouder zijn dan 15 jaar in de bijtelling naar economische waarde mogen worden gewaardeerd in plaats van naar cataloguswaarde. Die grens schuift nu naar 25 jaar.

Aanvankelijk wilde de ChristenUnie die leeftijdgrens voor vrijstelling per 1 januari 2009 bevriezen en daarmee voorkomen dat er nog meer ‘vervuilende oldtimers’ voor dagelijks gebruik worden ingezet. De Fehac heeft zich met succes verzet tegen de onverwachte aanval op basis van ongefundeerde argumenten. De bestaande vrijstelling werd recent nog geevalueerd en zonder problemen door de kamer verlengd.

terug naar voorpagina