• Archief
Vaak niet goed verzekerd bij rally of toerrit

Vaak niet goed verzekerd bij rally of toerrit

De Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) biedt verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden van de WA-dekking uit te sluiten. Nog steeds zijn er verzekeraars die dekkingsbeperkingen hanteren bij deelname aan dergelijke ritten en wedstrijden. De wet gaat er van uit dat organisatoren van rally’s, ritten en wedstrijden de WA-verzekering van de deelnemers controleert en/of voor hen een juiste verzekering afsluit. In de praktijk wordt dit alleen gedaan voor ritten en rally’s die worden verreden volgens het Nationaal Reglement Regelmatigheidsritten (NRR) en waar de FEHAC Commissie Historische Ritten & Rally’s (CHR&R) toezicht op houdt.

Het is al heel gauw een wedstrijd
Deelname aan een mooie rit is een van de dingen die het rijden in een klassiek voertuig zo leuk maakt. Je treft gelijkgestemde zielen met dezelfde voorliefde voor klassieke voertuigen, je rijdt over de mooiste weggetjes en hebt een hele leuke dag. Die hele leuke dag kan weleens heel vervelend worden als er een aanrijding is en dat wordt nog erger als je verzekeraar niet thuis geeft omdat in de polisvoorwaarden staat dat je tijdens dat ritje geen WA-dekking hebt. En behendigheid is er al gauw: het achteruit rijden zonder de neergelegde eieren kapot rijden is al reuze behendig en een wedstrijd is het al als je na afloop voor thuisconsumptie een flesje wijn mee krijgt. De WAM biedt verzekeraars de mogelijkheid (niet de verplichting…) om in geval van een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd een dekkingsuitsluiting op te nemen in de polisvoorwaarden van de WA-verzekering. In de praktijk beperken de meeste verzekeraars hun uitsluiting alleen tot wedstrijden met een snelheidselement. Er zijn echter nog steeds polisvoorwaarden in omloop met dekkingsbeperkingen voor toer-, regelmatigheids-, behendigheidsritten en -wedstrijden. Wat dacht u van een polisvoorwaarde als ‘eenvoudige puzzelritten zijn gedekt’. Een uitleg wat ‘eenvoudig’ inhoudt ontbreekt en zoiets is een bron voor discussie bij elke schade van enige omvang. De markt trekt geen duidelijke lijn op het punt van de dekking voor toerritten.

Wet en praktijk botsen
Wettelijk is het zo geregeld: in de Wegenverkeerswet art. 10 staat dat op de openbare weg geen wedstrijden gehouden mogen worden. En er staat vervolgens in de wet een omschrijving van wat een wedstrijd is en die is nogal ruim: het rijden om de prestaties van deelnemers te vergelijken is al een wedstrijd. Als organisator van een ritje ben je dus al gauw eigenlijk verplicht zo’n vergunning aan te vragen. Maar goed, een wet is geen wet als er geen uitzondering mogelijk is: in art. 148 Wegenverkeerswet staat dat de organisator van zo’n wedstrijd een ontheffing kan aanvragen bij de overheid. Degene die de ontheffing aanvraagt moet daarbij aantonen dat de deelnemers een geldige aansprakelijkheidsverzekering hebben of moet een verzekering afsluiten waarop dit wel gedekt is. In feite vallen de gewone clubtoerritjes, een rally voor een goed doel en oldtimerdag van de winkeliersvereniging hier ook onder. Maar hier is deelnemen belangrijker dan winnen, de hoofdprijs bestaat meestal alleen uit de eeuwige roem en een aardigheidje en er wordt tijdens de rit niet anders dan als gewone verkeersdeelnemer aan het verkeer deelgenomen. Kortom: er is geen enkele gevaarverhogende activiteit verbonden aan dit soort plezierige ritten. Voor de grotere rally’s en ritten, zoals de Tulpenrallye, wordt wel toestemming vooraf aan de overheid gevraagd en wordt de WA-dekking gecontroleerd. Voor alle ritten die onder het toezicht van de CHR&R worden verreden, is het zelfs een verplichting voor de organisator. Praktijk is dat zo’n organisator van de deelnemers een zogenoemde assurantieverklaring verlangt. Daarin verklaart de verzekeraar van de deelnemer dat er een WA-dekking van kracht is bij deze rally’s en ritten. Veel verzekeraars, maar niet allemaal, zijn bereid zo’n assurantieverklaring af te geven.

Controleer uw polis
De FEHAC heeft zich altijd op het standpunt gesteld: géén beperking van de dekking tijdens ritten en rally’s (met uitzondering van snelheidsritten). Veel verzekeraars kennen inderdaad geen dekkingsbeperkingen, maar helaas een aantal (nog) wel. Die laatste groep beroept zich ondermeer op de uitsluitingsmogelijkheid in art. 4 van de WAM. Maar daar staat een uitsluiting ‘kan’ en niet dat een uitsluiting voor een regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd ‘moet’. Het is goed uw polis (onder ‘uitsluitingen’) eens te controleren of de WA-dekking niet is uitgesloten bij ritten en rally’s. Als u de polis op dat punt onduidelijk vindt, vraag dan uw tussenpersoon of maatschappij om uitleg. Dan weet u welke ritten wel of niet gedekt zijn op uw polis.

Bron: Fehac

terug naar voorpagina