• Archief
Kabinet draaft weer door, bijtellingsregel youngtimers onder vuur

Kabinet draaft weer door, bijtellingsregel youngtimers onder vuur

Het lijkt wel of Ernst Cramer van de Christen Unie in zijn eentje alle milieuproblematiek wil oplossen. En natuurlijk is de automobilist de hoofdschuldige. Of beter gezegd, iedere automobilist die rijdt in een auto ouder dan 15 jaar moet vogelvrij worden verklaard. Nadat Ernst Cramer eind vorig jaar al de degens met de Fehac had gekruist, zitten nu de ondernemers die in een youngtimers (auto’s tussen de 15 en 24 jaar oud) rijden in het beklaagdenbankje. Tot op heden betalen ondernemers bijtelling op basis van de economischewaarde in plaats van de cataloguswaarde.

Waar bij de discussie over de huidige vrijstellingregels voor oldtimers de Fehac op de bres sprong is nu Wouter van Embden opgestaan om namens alle ondernemers in Nederland de kruistocht tegen de youngtimers te beteugelen. Ondertussen weet Wouter van Embden zich gesteund door werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland. Op de website www.bijtellingoldtimer.nl houdt Wouter van Embden ons op de hoogte van zijn vorderingen.

In de kamer staat Ernst Cramer overigens niet alleen, het amendement is samen met Paul Tang (Pvda) en Jolande Sap (GroenLinks) ingediend. Hun motief is het verjongen van het wagenpark. Daarbij zien ze ondernemers als mensen die enkel uit zijn op winstbejag. Ondernemers maken misbruik van de bestaande regels en rijden bewust in milieuvervuilende auto’s. Dat bijna alle youngtimers die binnen de doelgroep vallen goed onderhouden auto’s met geregelde katalysator zijn en bovendien vaak nog op lpg rijden, is in Den Haag blijkbaar nog niet doorgedrongen.

terug naar voorpagina