• Archief
FEHAC organiseert een pilot emissietest voor oldtimers

FEHAC organiseert een pilot emissietest voor oldtimers

De laatste tijd ligt de oldtimer onder vuur vanwege de nadelige milieueffecten. Omdat meetresultaten ontbreken heeft de FEHAC een eigen onderzoek ingesteld naar de milieueffecten. Het rekenmodel AMOEBE maakt hier deel van uit. Om dit model te voeden is een pilotproject uitgevoerd, waarbij de emissie van bijna 40 oldtimers gemeten is.

Als pilot-project organiseerde FEHAC een dag om meetgegevens te verzamelen over de emissie van oldtimers bij APK station Piet van den Broek in Dommelen. Bijna 40 voertuigen van Oldtimers Oirschot, DAF Club Nederland en stg Bravo Compagnie deden hieraan mee.

Tijdens deze dag zijn alleen voertuigen die als brandstof benzine of LPG gebruiken. Keurmeester Piet van den Broek voerde de metingen uit met een 4- gasmeter waarmee de percentages CO, CO2, CH en O2 in de uitlaatgassen bij 2 toerentallen zijn gemeten: stationair en verhoogd.
De gegevens zijn ter plekke ingevoerd in de computer voor latere verwerking.

De meetresultaten worden nu uitgewerkt en worden binnenkort door de Fehac bekend gemaakt.

terug naar voorpagina