• Archief
Actie tegen verhoging bijtelling youngtimers lijkt succesvol

Actie tegen verhoging bijtelling youngtimers lijkt succesvol

De actie van Wouter van Embden tegen de verhoogde bijtelling op zogenaamde youngtimers (auto’s met een leeftijd van 15 tot 25 jaar) lijkt succes te krijgen. Vanuit de samenleving en het bedrijfsleven is er veel kritiek op het door Ernst Cramer (CU) ingediende amendement dat deze verhoging regelt. Met steun van organisaties als MKB Nederland, VNONCW en duizenden steunbetuigingen uit de samenleving, lijkt de actie te leiden tot aanpassing van de maatregel. Op 26 mei 2009 wordt een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Financiën.

Op de website was al eerder te lezen dat in november 2008 door de kamer een amendement werd aangenomen dat aanvankelijk tot doel had om alleen de vrijstelling van houderschapsbelasting (wegenbelasting) op oldtimers (auto’s ouder dan 25 jaar) te beperken. Als donderslag bij heldere hemel verscheen kort voor de stemming de verhoging van bijtelling op youngtimers in het gewijzigde amendement, dat uiteindelijk aangenomen werd. Deze maatregel zorgt ervoor dat per 1 januari 2010 de bijtelling voor youngtimers gebaseerd wordt op de cataloguswaarde, terwijl dat nu geschiedt op basis van de economische waarde (dagwaarde) van de auto. De intentie van deze wijziging is een verjonging van het wagenpark.

Wouter van Embden, zelf gedupeerd, liet het er niet bij zitten en begon de website www.bijtellingyoungtimer.nl om steun voor zijn actie te werven. MKB Nederland, VNO‐NCW, Jong Management, ZZP Nederland en de FEHAC steunen het initiatief. Daarnaast zijn er inmiddels duizenden steunbetuigingen op de website binnengekomen van gedupeerden en zelfs van niet gedupeerden.

Het Ministerie van Financiën berekende dat deze wijziging voor de overheid een besparing van 21 miljoen euro op jaarbasis zou opleveren. Onderzoek van bijtellingyoungtimer.nl wijst uit dat het om 150 miljoen gaat. De gedupeerde ondernemers zien dankzij deze maatregel een kostenverhoging van gemiddeld 500 euro netto per maand tegemoet.

Niet alleen blijken de door het Ministerie van Financiën berekende cijfers onjuist te zijn, ook is er onvoldoende rekening gehouden met de nadelige effecten van de maatregel. Uit gegevens van bijtellingyoungtimer.nl blijkt dat veel gedupeerden hun youngtimer zullen verruilen voor een oldtimer. Dit leidt tot een veroudering van het wagenpark, terwijl de maatregel juist bedoeld was om het wagenpark te verjongen.

De gedupeerde ondernemers vinden het onbegrijpelijk dat juist in deze tijd van economische recessie een dermate zware lastenverhoging als deze doorgevoerd wordt en het feit dat Den Haag zich op verkeerde gegevens baseert maakt het alleen nog maar schrijnender. Ondernemers hebben geïnvesteerd, vertrouwend op de bestaande regelgeving, maar dat vertouwen lijkt althans op dit moment niet gerechtvaardigd.

Op de site www.bijtellingyoungtimer.nl wordt melding gemaakt van een constructief gesprek met de Kamerleden Paul Tang (PVDA), Pieter Omtzigt (CDA) en Ernst Cramer (CU). Op 26 mei wordt een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Financiën waarin gevraagd wordt de maatregel te herzien.

Meer informatie op www.bijtellingyoungtimer.nl

terug naar voorpagina