• Archief
Erfgoed dat beweegt!

Erfgoed dat beweegt!

Erfgoed dat beweegt! is in tweede druk verschenen. Dit boek roept een
fascinerend beeld op van de veelzijdige en brede verzameling mobiel erfgoed in ons land. Het laat hiervan veel voorbeelden zien en bevat interviews met gepassioneerde mensen uit de wereld van klassieke treinen, schepen, auto’s en vliegtuigen. In de tweede druk is de ‘objectbeschrijving volgens het Nationaal Register Mobiel Erfgoed’ toegevoegd. Het Instituut Collectie Nederland (ICN) en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) hebben in samenwerking met de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) het initiatief genomen voor deze herdruk.

Nederland is altijd een land geweest van handel en verkeer. Een resultaat hiervan is een indrukwekkende verzameling ‘mobiel erfgoed’. Onze bruine vloot heeft wereldfaam, net als het vliegend erfgoed van beroemde bedrijven als KLM en Fokker. Met het aantal klassieke auto’s steken we landen als Frankrijk en Duitsland naar de kroon en ook onze railsector heeft een tot de verbeelding sprekende nalatenschap.

De Mobiele Collectie Nederland is een waardevol deel van ons erfgoed, maar komt pas de laatste decennia meer in de aandacht van publiek en overheid. Het wordt, net als historische computers, monumentale wandkunst en erfgoed van minderheden, tot het ‘nieuwe erfgoed’ gerekend. Dit is erfgoed dat zich nog grotendeels buiten het blikveld van de gevestigde cultuurwereld bevindt.

Het boek Erfgoed dat beweegt! is een geïllustreerde handleiding bij het
Waardestellend kader mobiel erfgoed. Met hulp van dit Waardestellend kader kan de cultuurhistorische waarde van een auto, schip, vliegtuig of trein worden bepaald. Het Waardestellend kader is een uitstekend hulpmiddel om overheden en cultuurfondsen inzicht te verschaffen in de kwantiteit én kwaliteit van de Mobiele Collectie Nederland. Het is onmisbaar voor beleidsmakers en bezitters van waardevol mobiel erfgoed en aantrekkelijk voor alle belangstellenden vanwege de prachtige illustraties, de uitgebreide informatie en de interviews.

ISBN 97890 76092 423

terug naar voorpagina