• Archief
50 Jaar driepuntsgordel

50 Jaar driepuntsgordel

De eerste veiligheidsgordel werd door de Britse uitvinder George Cayley (1773-1857) uitgevonden. Vanaf jaren 30 van de 20e eeuw werden de veiligheidsgordels in de vliegtuigen gebruikt. De eerste autogordel werd in 1956 door Ford geïntroduceerd.

Toch was het Volvo die voor de doorbraak heeft gezorgd door in 1959 met de driepuntsautogordel (type dat nog steeds gebruikt wordt) te komen. Vanaf dat moment is de autogordel steeds meer gemeengoed geworden. In 1975 was de gordel zo ingeburgerd dat hij in Nederland voorin de auto verplicht werd gesteld voor iedere nieuw te ontwerpen auto. Een jaar later werd het verplicht om de autogordel te dragen. Personenauto’s die tussen 1 januari 1971 en 1 januari 1990 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van autogordels voorin. Personenauto’s van voor 1971 hoeven geen autogordels te hebben. Personenauto’s die vanaf 1 januari 1990 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van autogordels voor alle zitplaatsen die naar voren zijn gericht. Het gebruikmaken van autogordels voor passagiers op de achterbank van personenauto’s is verplicht sinds 1 april 1992. Vanaf 1 mei 2008 geldt dat er maximaal zoveel mensen in een auto mogen zitten als er gordels zijn. Dus is een auto met vier gordels uitgerust, mogen er maximaal vier personen plaatsnemen. Voor die tijd gold dat het aantal beschikbare gordels moest worden gebruikt. Als er meer personen waren dan gordels, mocht dat achterin ook.

Nog even een aandachtspunt voor oldtimerliefhebbers met kleine kinderen: het is niet toegestaan kinderen beneden de drie jaar te vervoeren in een auto zonder gordel, ook niet op schoot. Het niet dragen van de gordel is een overtreding.

terug naar voorpagina