• Archief
Elk Merk Waardig verzamelt alle vergeten merken

Elk Merk Waardig verzamelt alle vergeten merken

Elk Merk Waardig brengt eigenaren bij elkaar van ‘verschoppelingen’, auto’s die in de vergetelheid zijn geraakt en/of door de grote massa worden verguisd. Met Elk Waardig is Nederland weer een autoclub rijker. Volgens de initiatiefnemers was het de hoogste tijd. “Er viel nog een gat te dichten tussen de vele verenigingen die zich over een merk dan wel een model ontfermen”.

Een eerste deelname aan de Oldtimersbeurs Bleiswijk tijdens het weekend van 26 en 27 september leverde vele positieve reacties op. De stand van de club was gevuld met een Austin Maestro, een Nissan Cherry en een juist voor de neus van een harteloze sloper weggekaapte Mazda 323. Deze auto’s, die je normaal gesproken zelden op een beurs tegenkomst, trokken vele bezoekers. De allereerste beurspresentatie van de op dat moment nog geen halfjaar jonge club mag als een doorslaand succes worden bestempeld.

Elk Merk Waardig stelt zich ten doel de eigenaren en bewonderaars van ondergewaardeerde en vaak vergeten auto’s gezamenlijk plezier aan hun hobby te laten beleven. Tevens hoopt de club duizenden modellen uit deze categorie te behoeden voor een vroegtijdig einde op de sloop, door er de aandacht op te vestigen en ze te erkennen. Daarbij geldt geen leeftijdsgrens. Iedereen die een dergelijke auto bezit of een warm hart toedraagt wordt van harte aangemoedigd zich als lid of donateur aan te melden. Dat kan via de website www.elkmerkwaardig.nl. Een vriendschappelijke sfeer en volop belangstelling over en weer voeren de boventoon bij de vereniging.

Jaarlijks wil Elk Merk Waardig diverse evenementen op touw zetten, zoals puzzelritten, themamiddagen of -avonden en gecombineerde activiteiten met andere clubs, indien er raakvlakken bestaan.

Op 14 november houdt de club een evenement met een Algemene Leden Vergaderng. Meer informatie daarover volgt binnenkort op de website. Hiervan is nu een tijdelijke versie online, welke zo spoedig mogelijk door een officiële vervangen wordt. Die zal onder meer een register bevatten. Voorts gaat er enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief naar de leden uit.

Kunt u toch nog ergens terecht met uw Yue Loong!

Meer informatie is te vinden op: www.elkmerkwaardig.nl

terug naar voorpagina