• Archief
Gemeenten gaan oude auto’s weren uit het centrum

Gemeenten gaan oude auto’s weren uit het centrum

Daar gaan we weer. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het in behandeling nemen van de Tijdelijke Experimenteerwet Differentiatie van Parkeertarieven. Dat moet het mogelijk maken dat er in zeven Nederlandse gemeenten een proef wordt gehouden met verschillende parkeertarieven. Hoe schoner de auto, des te minder geld hoeft er te worden neergeteld voor een uur parkeren.

Zeven Nederlandse gemeenten mogen hun parkeertarieven afhankelijk maken van de mate waarop auto’s de lucht vervuilen. Eigenaren van vuile auto’s betalen dan meer dan die van schone auto’s.

Het doel is autorijders te stimuleren om te kiezen voor een schone auto en zo de luchtkwaliteit in de binnensteden te helpen verbeteren. De proef vindt daarom plaats in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Daarnaast zijn de gemeenten Apeldoorn, Leiden en Nijmegen voor de proef geselecteerd. Naar verwachting zal de proef plaatsvinden tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2015.

Het wetsvoorstel gaat eerst naar de Raad van State voor advies. Daarna wordt de Tijdelijke Experimenteerwet in de Tweede Kamer behandeld. Pas dan wordt de inhoud openbaar. Milieuminister Cramer heeft het wetsvoorstel ingediend, mede namens minister Eurlings van Verkeer en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken.

terug naar voorpagina