• Archief
Kilometerheffing niet voor oldtimers

Kilometerheffing niet voor oldtimers

De kilometerheffing begint in 2012 met een gemiddelde van 3 cent per gereden kilometer. In de jaren erna loopt het tarief op naar gemiddeld 6,7 cent in 2018. De kilometerheffing wordt gefaseerd ingevoerd, eerst zijn de vrachtauto’s aan de beurt. In elk voertuig komt een GPS-apparaatje dat bijhoudt hoeveel, wanneer en waar er gereden wordt. Deze voorziening verzendt de informatie naar een inningskantoor waar de rekening wordt opgemaakt.

Maar hoe zit dat nu voor ons, oldtimerbezitters? Dat is een vraag die de afgelopen dagen vaak is gesteld aan OldtimerNieuws. Het antwoord is eindelijk goed nieuws uit Den Haag. De kilometerheffing wordt niet voor alle weggebruikers ingevoerd. Gehandicaptenvoertuigen, landbouwtrekkers, motorvoertuigen met een beperkte snelheid, taxi’s, oldtimers van voor 1987 en alle OV-bussen blijven net als nu vrijgesteld van betaling. Ook motoren worden buiten de regeling gehouden.

Wanneer de kilometerheffing inderdaad per 1 januari 2012 in werking treedt, zullen aldus alle voertuigen van vóór 1 januari 1987 buiten de kilometerheffing vallen. De keerzijde is dat er voor toekomstige oldtimers van na 1 januari 1987 niets is geregeld.

Wij zijn heel benieuwd hoe de hele regeling in de praktijk zal gaan werken. Het kabinet heeft belooft dat de opbrengsten uit de kilometerprijs zullen niet méér zijn dan de ‘oude’ belastingen samen. Hierdoor gaat volgens Den Haag 59 procent van de automobilisten er in het nieuwe stelsel op vooruit. Daarbij gaat men er vanuit dat door de kilometerheffing er gemiddeld 15 % minder kilometers worden gemaakt. Verder wordt er gesproken over de helft minder files en 7% minder verkeersdoden. Al met al ambitieuze plannen.

terug naar voorpagina