• Archief
Oud voor Behoud

Oud voor Behoud

Stichting Oud voor Behoud steunt het in stand houden van een duurzaam leefmilieu in Nederland. Al sinds 1899 beheert Staatsbosbeheer in opdracht van de overheid bossen en andere natuurgebieden. Bossen zijn een natuurlijke bron van rijkdom die een duurzame basis vormen voor natuurontwikkeling, bescherming van planten en dieren, recreatiegebieden en houtproductie. Hout vormt een natuurlijkeCo2 neutrale grondstof. Het groeit altijd weer aan en laat geen vervuilende reststoffen in het milieu achter. Ook oldtimers produceren Co2 uitstoot (koolstofdioxide). Een effectieve en duurzame oplossing is investering in bebossing. Bomen compenseren de Co2 uitstoot doordat zij het omzetten in zuurstof (O2).

Als Oldtimerfan kunt u zelf een bijdrage leveren aan het in stand houden van deze mooie natuur. Samen met stichting Oud voor Behoud kunt u bijdragen aan het in stand houden van het Groene Erfgoed. Met uw bijdrage steunt u groen projecten zoals het onderhoud van een eeuwenoude bomenlaan tot aan boomaanplant van essen in het OUDVOORBEHOUD-TULPENRALLYE BOS. In maart 2009 werden de eerste Essen bomen geplant voor de aanleg van het OUDVOORBEHOUD-TULPENRALLYE BOS. In Nuenen /Vaarle kan door de bijdrage van de organisatie en deelnemers van de IHTR 2008/9 gestart worden met de aanleg van dit eigen bos.

Meer weten over Oud voor Behoud? Kijk dan op de website www.oudvoorbehoud.nl

terug naar voorpagina