• Archief
Populariteit LPG neemt weer toe

Populariteit LPG neemt weer toe

Het aantal auto’s met een gasinstallatie bereikte in de jaren tachtig in Nederland zijn hoogtepunt. Het inbouwen van een gasinstallatie was nog redelijk betaalbaar en de dieselmotoren waren in die tijd nog nauwelijks een waardige concurrent voor de benzinemotor. Maar met de komst van de turbodieselmotoren en later de direct ingespoten dieselmotoren werd de concurrentie echter steeds sterker. Daarnaast werd de gasinstallatie met de komst van de injectiemotoren en de G3 norm steeds gecompliceerder en dus duurder en bovendien gevoeliger voor storingen. De populariteit van het rijden op gas nam dan ook flink af, tot slechts 1 procent van de nieuwe auto’s die vandaag de dag nog met een LPG-installatie worden afgeleverd.

Gelukkig zijn er Nederland nog steeds 1900 tankstations waar LPG kan worden getankt, zijn de storingen inmiddels vrijwel geheel overwonnen en blijkt een auto met gasinstallatie minstens zo veilig te zijn als een auto die alleen op benzine of op diesel rijdt. Het aanbod van nieuwe auto’s op LPG neemt ook weer toe, ook wordt dat niet door de Nederlandse markt veroorzaakt. De opleving van de gas-auto is toe te schrijven aan de toename van het aantal auto’s op LPG in Duitsland. Al een aantal jaren is LPG daar in opmars en neemt het aantal tankstations hand over hand toe. Daar waar de Duitser in het verleden een grote voorkeur had voor dieselmotoren lijkt nu een kleine kentering zichtbaar. Nederland blijft wel een belangrijke rol spelen LPG-land. Door de jarenlange ervaring van Nederland met LPG, we kennen het fenomeen al meer dan vijftig jaar, is Nederland nog steeds toonaangevend in de ontwikkeling met gasinstallaties voor auto’s.

Door de toegenomen belangstelling in Duitsland, het daarmee samenhangende uitgebreide aanbod van nieuwe auto’s op LPG en het feit dat LPG relatief schoon is zal autogas in de nabije toekomst een belangrijke rol als alternatieve brandstof voor benzine en diesel blijven. Dat is meteen ook goed nieuws voor bezitters van een oldtimer die is voorzien van een LPG-installatie.

terug naar voorpagina