• Archief
Wanneer is een auto eigenlijk een oldtimer?

Wanneer is een auto eigenlijk een oldtimer?

In Nederland wordt een auto die de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt meestal een oldtimer genoemd. Dit is een vrij logisch gevolg van de belastingvrijstelling die tot het einde van dit jaar nog van toepassing is als een auto 25 jaar oud wordt. Met het verdwijnen van deze vrijstelling kwam bij ons de vraag op “wanneer is een auto nu eigenlijk een oldtimer”. Na wat speurwerk blijken we in Nederland niet echt een duidelijke definitie te hebben van wanneer een auto nu oldtimer genoemd mag worden. Een logische vervolgstap is om maar eens te rade te gaan bij de FEHAC. Ook bij de FEHAC zijn er niet helemaal duidelijk over: “in de regel gaat het om auto’s ouder dan 25 jaar”. De volgende stap is om eens bij onze buren te gaan kijken. Ook bij onze zuiderburen wordt een auto over het algemeen een oldtimer als deze 25 jaar oud is, voor brommers en motorfietsen is echter een leeftijd van 30 jaar nodig om de oldtimerstatus te krijgen. In Duitsland heeft men de zaken, zoals te verwachten, wat ‘grundlicher’ aangepakt. Sinds 2007 is er een wettelijke omschrijving van een oldtimer: “Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehr gekommen sind, weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Erhaltungszustand sind und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen.” Hoewel er in deze tekst ook nog veel ruimte voor interpretatie zit, geeft het wel heel goed de denkrichting aan. In Engeland is een Classic Car (Engelse term voor Oldtimer) een auto van tenminste 20 jaar oud, maar dan moet de auto wel om een of andere reden bijzonder zijn. Ook wordt daar de grens van 1973 wel genoemd omdat auto’s van voor dat bouwjaar in Engeland vrijgesteld zijn van wegenbelasting. Als we gaan kijken naar de Europese Unie dan komt opnieuw de leeftijd van 30 jaar in beeld. Samenvattend is het niet eenvoudig om een eenduidige definitie te geven wanneer een auto nu wel of geen oldtimer is, misschien is de omschrijving van onze oosterburen nog niet eens zo gek?

terug naar voorpagina