• Archief
Terug naar de toekomst met de Ford Nucleon

Terug naar de toekomst met de Ford Nucleon

Op dit moment wordt er veel gespeculeerd over hoe auto’s er over twintig jaar er uit zullen zien. Rijden we in 2040 allemaal in een elektrische auto rond en is een benzineauto alleen nog in een museum te bewonderen? Rijden auto’s dan helemaal vanzelf naar hun bestemming? De vraag hoe de auto van de toekomst er uit ziet is natuurlijk niet alleen van deze tijd. Ook in het verleden is al heel vaak geprobeerd om een antwoord op deze vraag te geven. In de serie ‘terug naar de toekomst met’ blikken we bij OldtimerNieuws telkens terug op een bijzondere toekomstauto uit het verleden.

Als we het over de toekomstauto’s uit het verleden hebben dan zijn er onvermijdelijk ook dingen bedacht die gelukkig nooit zijn uitgekomen. In de jaren vijftig was atoomenergie nog niet zo gevaarlijk als nu, tenminste men dacht dat het goed te kunnen beheersen. Als we nog even teruggaan in de tijd en de beroemde Britse poppenserie “the Thunderbirds” nog even voor de geest halen dan werd duidelijk dat kernenergie de energie voor de toekomst was. Alle Thunderbirds waren voorzien van een atoomreactor, zelfs vliegtuigen op atoomenergie razen over het scherm. Ook het Amerikaanse Ford leek het idee van een atoomauto nog niet zo gek. De autobouwer had zelf de kennis niet huis om een dergelijke concept auto te bouwen en daarom werd besloten het ontwerp maar als schaalmodel uit te brengen. Het ging immers om een concept. Zo kon in 1958 de wereld kennis maken met de Ford Nucleon. Hoewel het om een schaalmodel ging was er wel degelijk nagedacht over hoe de miniatuur kerncentrale er uit moest zien, er werd zelfs een actieradius opgegeven: 5.000 mijl, of te wel 8.000 kilometer. Deze cijfers waren beschikbaar omdat de kernreactor was gebaseerd op die van een onderzeeër die daadwerkelijk was gebouwd. De gloriedagen van de atomic age liggen inmiddels ver achter ons en daarmee weten we dat deze toekomstauto verleden tijd is.

Ford Nucleon

terug naar voorpagina