• Archief
Opheffen belastingvrijstelling oldtimers mogelijk teruggedraaid

Opheffen belastingvrijstelling oldtimers mogelijk teruggedraaid

Op 25 november 2008 heeft het kabinet een amendement aangenomen dat door de ChristenUnie en mede ingediend door PvdA en Groen Links werd ingediend. In dit amendement is geregeld dat de huidige vrijstelling nog tot 1 januari 2012 in stand blijft. Vanaf dat moment wil het kabinet de ‘kilometerheffing’ zoals gepland invoeren. In het voorlopig wetsvoorstel voor de kilometerheffing is al een uitzonderingsregeling voor oldtimers (ouder dan 25 jaar) opgenomen. Wanneer de kilometerheffing inderdaad per 1 januari 2012 in werking treedt, zullen aldus alle voertuigen van vóór 1 januari 1987 buiten de kilometerheffing vallen.

Zoals inmiddels bekend heeft de kilometerheffing het niet gered. Reden voor de PVV om ook het bevriezen van de belastingvrijstelling voor oldtimers opnieuw ter discussie te stellen. PVV Kamerlid van Vliet heeft na een gesprek met de FEHAC een motie ingediend om de bevriezing van de vrijstelling ongedaan te maken. Daarbij kan de PVV op steun van de VVD en CDA rekenen en daarmee ziet er naar uit dat de motie zal worden aangenomen. Hiervoor moet wel eerst een wetswijziging worden doorgevoerd en daarom is nog niets zeker. Na het zomerreces komt dit onderwerp opnieuw aan de orde. Blijf OldtimerNieuws volgen!

terug naar voorpagina