• Archief
Aantal oldtimers is de laatste 10 jaar verdubbeld

Aantal oldtimers is de laatste 10 jaar verdubbeld

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel voertuigen ouder dan 25 jaar in Nederland is gestegen van 165.000 in 2000 tot 410.000 in 2010. Ter vergelijking: Nederland kent een voertuigenpark van 7.500.000 auto’s, 1.100.000 bedrijfsauto’s en ruim 600.000 motoren.

Met name het aandeel van de motoren die ouder dan 25 jaar zijn is enorm toegenomen. Waren er in Nederland in het jaar 2000 bijna 33.000 motoren ouderen dan 25 jaar geregistreerd, in 2010 waren er dat maar liefst 133.000 geworden. Niet alleen absolute getallen is het aandeel oldtimers toegenomen, ook maakt het aandeel oldtimers nu een grote deel uit van het geheel. Was in 2000 slechts 2,2% van de voertuigen in Nederland 25 jaar of ouder, in 2010 is dat aandeel gestegen naar 4,4%. Een deel van de toename is toe te wijzen aan de import van oldtimers. In totaal heeft de RDW sinds 1988 al 8 speciale kenteken series uitgegeven, waarbij iedere serie is goed voor 9999 oldtimers.

Er zijn een paar oorzaken aan te wijzen voor deze grote groei. In de jaren 1975-1985 werden veel meer nieuwe auto’s verkocht dan in voorgaande decennia. Bijna automatisch blijven er zo ook meer auto’s over. Daarnaast is de kwaliteit van de auto’s juist in die periode met sprongen vooruit gegaan wat een vele langere levensduur verklaart.

Maar er is ook een keerzijde. Juist omdat de auto’s van begin jaren tachtig kwalitatief beter zijn lijkt er een groep te ontstaan die de vrijstellingsregeling oneigenlijk gebruikt en dagelijks in een oldtimer rijdt. Niet omdat ze zoveel hebben met oldtimers, maar primair vanuit de gedachte zo goedkoop te kunnen rijden. Niet voor niets is de Mercedes 190 de meest geïmporteerde auto op dit moment. Nu is er natuurlijk helemaal niets mis met een mooie Mercedes 190, integendeel, maar het zorgt wel voor beeldvorming die er al toe heeft geleid dat de belastingvrijstelling is stilgelegd. Het zou wel jammer zijn dat een kleine groep een beeld vormt die negatief is voor alle oldtimerliefhebbers in Nederland die juist hun oldtimers koesteren en door de vrijstelling van hun hobby kunnen genieten. In dit licht gezien zou de toename van het aantal oldtimers wel wat mogen afnemen?

Met dank aan de FEHAC

terug naar voorpagina