• Archief
Kabinet komt terug op bevriezing vrijstelling wegenbelasting oldtimers

Kabinet komt terug op bevriezing vrijstelling wegenbelasting oldtimers

Voor de zomervakantie werd er al over gesproken en nu ligt er dan eindelijk een nieuw voorstel. Met het bevriezen van de belastingvrijstelling voor oldtimer per 1 januari 2012 leek het er even op dat auto’s gebouwd na 1 januari 1987 fiscaal gezien nooit de status van oldtimer zouden halen. Maar nu ligt er een voorstel waarbij oldtimer auto’s ouder dan 30 jaar toch in aanmerking komen voor een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. De grens van 30 jaar ligt mooi in de lijn met de andere Europese landen en was ook de wens van onder andere de FEHAC. Er wordt nog niet gesproken over een overgangsregeling, waarschijnlijk moeten auto’s van 1987 gewoon vijf jaar extra wachten om van de vrijstelling te kunnen genieten. Volgende week wordt duidelijk of dit voorstel ook daadwerkelijk waarheid wordt, dan stemt de Tweede Kamer over het onderwerp.

Update is hier te vinden

Trackbacks & Pings