• Archief
Overgangsregeling belastingvrijstelling en brandstoftoeslag oldtimer

Overgangsregeling belastingvrijstelling en brandstoftoeslag oldtimer

Gisteren nam de Tweede Kamer een nieuwe regeling aan waardoor het bevriezen van de belastingvrijstelling voor oldtimers per 1 januari 2012 is gerepareerd. In eerst instantie was het nog niet duidelijk of ook een overgangsregeling was, de regeling van dertig jaar treedt namelijk pas volledig in werking in 2021. Om dit te overbruggen komt is er ook een overgangsregeling voor auto’s die nu tussen de 25 en 30 jaar oud zijn afgesproken. Vanaf 1 januari 2013 worden auto’s belastingvrij die ouder zijn dan 26 jaar; vanaf 2015 auto’s van 27 en ouder; vanaf 2017 van 28 en ouder en vanaf 2019 van 29 en ouder.

Onder elkaar gezet ziet het er dan als volgt uit:
1986………….25……….2011
1987………….26……….2013
1988………….27……….2015
1989………….28……….2017
1990………….29……….2019
>1990…………30

Naast een verschuiving van leeftijdsgrens is er ook een nieuw onderdeel in de regeling opgenomen: de brandstoftoeslag. Oldtimers die na 31 december 1986 zijn toegelaten en die op lpg of diesel rijden, moeten een brandstoftoeslag betalen. Zover nu duidelijk is dat het verschil tussen het basisbedrag van de Motorrijtuigenbelasting voor een benzineauto en het uiteindelijke bedrag dat voor een auto op lpg of diesel moet worden betaald.

Voor oldtimers die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder zijn en op grond van de huidige regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking komen, wordt een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze oldtimers nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de huidige vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.

terug naar voorpagina