• Archief
Tips bij gebruik E10 benzine

Tips bij gebruik E10 benzine

Zonder voorzorgsmaatregelen kan de nieuwe E10 benzine niet gebruikt worden in oldtimers. Hieronder een aantal tips van de FEHAC waarmee onaangename verrassingen voorkomen worden bij gebruik van deze nieuwe benzinesoort in klassieke voertuigen.

Invoering van de E10 benzine

Benzine E10 bevat 10 volumeprocent ethanol en vervangt in de toekomst de loodvrije 95 benzine met maximaal 5% ethanol (normblad EN 228). De introductiedatum van E10 verschilt per land. In Nederland zijn we nog niet zo ver. Het beste advies is het overschakelen op het tanken van benzine E10 zo lang mogelijk uitstellen. Voor langdurige opslag van het voertuig en bij gebruik van het voertuig is nu het advies om ethanolvrije benzine zoals Shell V-power, Q8 Super Plus 98 en Texaco Super Plus 98 of BP Ultimate te tanken. Deze brandstoffen zullen vermoedelijk tot eind 2013 beschikbaar blijven. Mogelijke problemen, die kunnen optreden met de brandstof E10, liggen op het gebied van:
• opslag in de benzinetank en het reserve brandstof reservoir
• toegepaste materialen in het systeem
• interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10
• interne vervuiling van het systeem op de lange duur

Opslag in voertuigtank en reserve brandstof reservoir
Ethanol (een alcoholsoort) is hygroscopisch d.w.z. het trekt water aan. Door het ‘ademen’ van de tank bij wisselende temperaturen wordt vochtige lucht aangezogen. Uiteindelijk vormt zich een corrosief water/ethanol mengsel op de bodem van de tank.
Advies 1: Bij langdurig niet-gebruik, het klassieke voertuig wegzetten met een volle tank. Klein reserve brandstof reservoir gebruiken.
Advies 2: Plaats het voertuig in een ruimte met zo constant mogelijke temperatuur.
Advies 3: Bij voorkeur tanken bij een druk bezocht tankstation.
Benzine met ethanol is gevoelig voor veroudering. De eigenschappen blijven wel minimaal zes maanden behouden.

Toegepaste materialen in het brandstofsysteem
Het brandstofsysteem is opgebouwd uit veel materialen. Niet alle materialen zijn E10 bestendig. Rubber wordt o.a. toegepast voor slangen, afdichtingen, diafragma in de brandstofpomp en het membraan in acceleratiepomp van de carburateur:
Niet bestendig zijn: natuurrubber NR, butylrubber IIR. Wel bestendig zijn: Nitrile rubber NBR, Viton en de oplossing is waar mogelijk NBR en Viton toepassen. Voor aluminium delen is een coating is wenselijk. Zink is gevoelig voor corrosie. Denk aan onder gemonteerde vlotterkamer. Het kurk van vlotters van oude carburateurs is niet E10 bestendig. De vlotter van benzinemeter blijkt ook niet altijd E10 bestendig.

Interne vervuiling van het systeem na overschakelen op E10

Bij veelvuldig gebruik van E10 zal onder invloed van de ethanol bestaande aanslag in tank en leidingen losraken en zich ophopen in het brandstofilter en/of carburateur. De locatie van het brandstoffilter is per type voertuig verschillend: in de tank, onder de vloer of in de motorruimte.
Advies 1: Filter regelmatiger controleren op vervuiling en vaker reinigen of vervangen .
Advies 2: Doorzichtig leidingfilter toepassen.
Advies 3: Zo nodig het bezinksel op de bodem van de tank verwijderen.

Interne vervuiling op de lange duur

Door oxidatie van alcohol in de tank ontstaat een bruine kleverige substantie, die tot verstopping van het hele brandstofsysteem kan leiden. Met dit probleem is nog weinig ervaring en er is ook nog niets concreets aan oplossingen in de literatuur gevonden. Bij OldtimerNieuws was eerder al wel een mogelijke oplossing te lezen

Met dank aan de FEHAC

terug naar voorpagina