• Archief
FEHAC niet voor dagelijks gebruik oldtimer

FEHAC niet voor dagelijks gebruik oldtimer

In de recente discussie rondom de aanscherping van de milieuzones in Utrecht neemt de FEHAC het op voor de oldtimers. Hierbij neemt de men echter ook een duidelijke stelling in. In een reactie op de milieuzones geeft de FEHAC het volgende aan: “Er zijn echter ook oldtimers, die dagelijks gebruikt worden. Deze groep valt niet onder de achterban van de FEHAC. Deze groep vormt een gevaar voor het mobiel erfgoed.” Deze stelling is voor de FEHAC niet nieuw. Voor alle oldtimerliefhebbers is deze stelling erg belangrijk om in het publiek debat op de lange termijn niet als verliezer aan de kant te staan. We moeten er immers gezamenlijk voor zorgen dat de huidige regelingen blijven bestaan, om onze oldtimers rijdend te houden én te bewaren voor het nageslacht. Dit moet zwaarder wegen dan een financieel voordeel voor de korte termijn.

terug naar voorpagina