• Archief
Staatsecretaris spreekt zich uit: vrijstelling oldtimers niet ter discussie

Staatsecretaris spreekt zich uit: vrijstelling oldtimers niet ter discussie

De afgelopen periode was er onduidelijkheid ontstaan omdat de politiek liet doorschemeren dat ze het zojuiste vernieuwde MRB vrijstellingsregime wilde schrappen. Aan dit voornemen ging onder andere een langer lopende discussie rondom vermeend misbruik van de regeling en een discussie rondom de forse toename van de import van met name oudere diesels vooraf.

Staatsecretaris Atsma heeft in antwoord op Kamervragen van Groen Links nu laten weten dat hij niet van plan is om de regeling te herzien waardoor de vrijstelling van de MRB blijft bestaan. Oldtimers blijven de belastingsvrij (voor oldtimers vanaf 1987 geldt wel de nieuwe regeling). Daarbij heeft de staatsecretaris rekening gehouden met de uitkomsten van het rapport ‘Milieueffecten van oldtimers” en is onderzocht of naar Duits voorbeeld een speciale oldtimerregistratie (met bijbehorende beperkingen) mogelijk is. De staatsecretaris heeft ook met de FEHAC, de ANWB en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) overleg gevoerd waarin het bijzonder de gemeente Utrecht is betrokken. Hierbij is nadrukkelijk gesproken over het ontzien van oldtimers van liefhebbers waar slechts weinig mee wordt gereden te ontzien.

Voor de gemeenten geldt nog steeds dat ze de vrijheid hebben om een milieuzone in te stellen en daarin bijvoorbeeld oldtimers te weren. Daarom is door de staatsecretaris aan de RDW de opdracht gegeven om te kijken naar de haalbaarheid van het instellen oldtimerkeuring/registratie (naar genoemd Duits voorbeeld) met als doel het mogelijk te maken oldtimers van liefhebbers, beperkt, toe te laten in (toekomstige) milieuzones zoals die onder andere door gemeente Utrecht is voorgesteld.

terug naar voorpagina