• Archief
Uitslag FEHAC enquête onder oldtimerbedrijven

Uitslag FEHAC enquête onder oldtimerbedrijven

Op dit moment voert de FEHAC een grote enquete onder oldtimerbezitters uit. Ruim voor het moment dat het nieuwe kabinet met de schokkende mededeling kwam dat de MRB vrijstelling voor oldtimers wederom ter discussie komt te staan heeft de FEHAC ook een enquête uitgevoerd onder klassieker / oldtimerbedrijven. Doel van de enquête omzage te krijgen in wat voor problemen bedrijven tegenkomen bij de reparatie en/of restauratie van een oldtimer. Het betroffen vragen over reparaties en/of restauratie, ondersteuning tijdens de restauratie en vragen over het onderhoud van een oldtimer. Van de ruim 600 aangeschreven bedrijven heeft bijna 30% aan deze enquête meegewerkt. Zonder meer een goede respons. De FEHAC is de bedrijven, die de enquête hebben ingevuld dan ook zeer dankbaar.

De belangrijkste conclusies uit de het onderzoek zijn dat de meeste klassieker bedrijven:
· Voeren werkzaamheden uit aan meer dan één categorie voertuigen.
· Voeren meer dan één activiteit uit, bijvoorbeeld reparatie + onderhoud.
· Zijn gespecialiseerd in één of enkele merken.
· Zijn niet aangesloten bij een branchevereniging (BOVAG of FOCWA).
· Zeggen echter te willen overwegen, om zich aan te sluiten bij een eventuele specifieke branche organisatie voor klassieker bedrijven.
· Hebben een personeelsbestand van 5 of minder personen.
· Vindt het moeilijk tot uiterst moeilijk om geschikt personeel te werven.
· Zijn bezorgd of hebben geen goed beeld omtrent overname/opvolging.
· Maken voor het verwerven van kennis gebruik van collega’s of clubs.
· Vinden het zinvol als het MBO klassiekermonteurs zou opleiden.

Ongeveer de helft van de bedrijven:
· Volgt de CAO voor zijn medewerkers (Dit geeft subsidie mogelijkheden voor opleiding).
· Biedt stageplaatsen aan op VMBO/MBO niveau.
· Is erkend als leerbedrijf.
· Is bereid om redelijke kosten te maken voor het verwerven van technische documentatie

Aan de hand van de nu beschikbare uitslag van deze enquête kan de FEHAC actie ondernemen, bijvoorbeeld in de richting van het beroepsonderwijs. Instroom van jonge vakmensen is van groot belang, met name ook voor toekomstige overname van bestaande bedrijven door een nieuwe generatie.

terug naar voorpagina