• Archief
Belastingvrijstelling oldtimers 2013

Belastingvrijstelling oldtimers 2013

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over het vervallen van de belastingvrijstelling voor oldtimers in 2014. Maar laten we niet vergeten dat in 2013 de vrijstellingsregeling dit jaar is ingegaan nog van kracht is. Hoe ziet die regeling er ook al alweer uit?

Als eerste: alle auto’s die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder waren blijven ook in 2013 volledig vrijgesteld van de MRB en hoeven geen brandstoftoeslag te betalen. Ook niet als deze na 31 december 2011 bijvoorbeeld zijn voorzien van een LPG-installatie. Ook nieuw geïmporteerde oldtimers met een eerste toelating (waar ook ter wereld) van voor 1 januari 1987 vallen in 2013 nog onder de oude regeling.

Voor auto’s van 1 januari 1987 en jonger geldt dat deze pas vrijgesteld worden van de motorrijtuigenbelasting (MRB) 30 jaar na de eerste toelating. Omdat in de oude regeling de grens op 25 jaar was gesteld is er wel een overgangsregeling gemaakt.

Oldtimers met een eerste toelating van 1 januari 1987 of later zijn alleen nog vrijgesteld van de MRB. Voor oldtimers op diesel of LPG moet wel de zogenaamde brandstoftoeslag worden betaald.

terug naar voorpagina