• Archief
Import diesel oldtimers met meer dan de helft afgenomen

Import diesel oldtimers met meer dan de helft afgenomen

In de eerste helft van 2012 was een sterke daling in de import van oldtimer diesel auto’s te zien. Deze trend heeft zich versterkt doorgezet. De import van oldtimer diesels is ten opzichte van het voorgaande jaar met maar liefst 50,2% afgenomen. De cijfers komen van het onafhankelijke bureau Global Automotive Consultancy bv en zijn gebaseerd op recente gegevens van VWE Trendweb. De totale import van oldtimers is sterk afgenomen, de daling bij benzine auto’s bedraagt 37,1%. Alleen de import van klassiekers op lpg is met 13,2% iets toegenomen. Ondanks deze toename is het relatieve aandeel lpg nog altijd gering en blijft er sprake van een flinke daling van de totale import van oldtimers. Op basis van deze cijfers constateert de FEHAC dat het huidige fiscale beleid met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers, dat op 1 januari 2012 is ingegaan – conform de Motie Van Vliet –, een sterke daling van de import van oldtimers tot gevolg heeft. Deze cijfers bevestigen het beeld dat de niet-liefhebbers hun belangstelling voor oldtimer auto’s goeddeels verloren hebben. Zoals de FEHAC en de ruim 200 bij de FEHAC aangesloten clubs voor ogen staat, worden oldtimers doorgaans spaarzaam, liefdevol en hobbymatig gebruikt.

terug naar voorpagina