• Archief
FEHAC haalt rapport Milieueffecten van Oldtimers onderuit

FEHAC haalt rapport Milieueffecten van Oldtimers onderuit

Meteen bij de publicatie van het rapport “Milieueffecten van Oldtimers” in augustus 2012 ontstond er al kritiek op de wijze waarop het rapport tot stand was gekomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat de Nederlandse oldtimers 1,5 miljard kilometers per jaar rijden en voor veel NOx en PM10 uitstoot zorgen. Een uitgebreide milieuzone, waarbij de oldtimer in elke bebouwde kom geweerd zou worden, zou de oplossing zijn.

In de tussenliggende tijd heeft de FEHAC samen met onafhankelijke deskundigen het PBL-rapport geanalyseerd en komt tot heel andere cijfers en conclusies: de oldtimers rijden hooguit 1 miljard kilometers per jaar. De NOx en PM10 uitstoot van oldtimers valt in het niet ten opzichte van het gehele wegverkeer (dus inclusief vrachtwagens, autobussen et cetera). Het PBL bekijkt alleen de personenwagens. Het PBL heeft ten onrechte in zijn rapport het gebruik van een beperkte groep oldtimers, die dagelijks gebruikt worden, als norm gesteld voor alle oldtimers. Hierdoor gaat men uit van veel meer kilometers en bijbehorende vervuiling. Ook komt deze groep veel binnen de bebouwde kom. Het merendeel van de oldtimers wordt echter slechts recreatief gebruikt. Zij rijden veel minder kilometers. En dan meestal buiten de bebouwde kom (en hier bevinden zich niet de knelpunten van het NSL). Dit heeft grote impact voor de kwaliteit en bruikbaarheid van het rapport. De FEHAC concludeert dan ook dat het effect op de luchtkwaliteit van oldtimers zeer gering is. Er zijn slechts weinig knelpunten en het weren van oldtimers op deze knelpunten lost deze knelpunten niet op.

Mede door dit rapport is de MRB-vrijstelling ter discussie komen te staan. Hierdoor bestaat er in de oldtimerwereld grote onzekerheid over de toekomst. Deze onzekerheid heeft al tot grote schade geleid bij de bedrijven die de liefhebbers helpen bij het in stand houden van het mobiel erfgoed. De FEHAC spreekt de verwachting uit dat de analyse van het PBL-rapport een positieve bijdrage levert aan de discussie rond de milieueffecten van oldtimers. De FEHAC en de alliantiepartners BOVAG, RAI, FOCWA, KNAC en ANWB blijven zich sterk maken om de MRB vrijstelling voor recreatief (niet voor dagelijks!) gebruik van oldtimers te handhaven. Recent liet de KNAC al weten dat ze matig positief zijn over de onderhandelingen met betrekking tot een nieuwe vrijstellingsregeling.

Hopelijk helpt deze analyse de regering om, eindelijk, op basis van terechte argumenten een juiste beslissing te nemen. Het blijft nog steeds politiek incorrect om alle oldtimersliefhebbers te straffen voor het misbruik van een beperkte groep. Het huidige voorstel scharen we hier bij OldtimerNieuws steeds nadrukkelijk onder het kopje symboolpolitiek, het is nergens op gebaseerd en is alleen bedoelt om een wit voetje te halen bij de kiezers.

terug naar voorpagina