• Archief
Geen Europese APK-wet

Geen Europese APK-wet

In landen als Duitsland en Engeland is afgelopen zomer veel onrust ontstaan over de toen gepubliceerde ontwerp Verordening van de EU ter vervanging van de bestaande APK-regeling. Deze bevat een strikte definitie van het begrip “historisch voertuig”, waardoor er angst ontstond dat veel oude auto’s die in de loop der tijd zijn veranderd door bijvoorbeeld de inbouw van een andere motor of van stuurbekrachtiging buiten de definitie zouden vallen, en daarmee niet in aanmerking zouden komen voor een soepeler APK-regime.

Intussen hebben de EU lidstaten veel kritiek geleverd op de ontwerp Verordening. De algemene teneur van die kritiek is dat men de inmenging van de EU te ver vindt gaan. Hierdoor staat vrijwel vast dat de APK toekomstig net als nu door een EU Richtlijn zal worden geregeld. Het verschil tussen een EU Verordening en een EU richtlijn is dat een Verordening directe werking heeft, en dus niet zoals een Richtlijn in nationale wetgeving hoeft te worden omgezet. Met een Richtlijn hebben de lidstaten veel meer ruimte om zelf invulling te geven aan de manier van APK-keuren van historische voertuigen en is de kans dat huidige Nederlandse uitzonderingsregelingen voor oldtimers in stand blijven veel groter geworden.

Tevens heeft een meerderheid van EU landen duidelijk te kennen gegeven geen behoefte te hebben te hebben aan invoering van APK voor motorfietsen, scooters en bromfietsen. Alleen voor zware tractoren komt er een nieuw APK-regime. Het inmiddels aangepaste EU voorstel moet nog door het Europese Parlement worden behandeld. De overkoepelende belangenorganisatie FIVA voert al geruime tijd een intensieve lobby op dit dossier. FIVA bepleit een uitzonderingsregeling voor historische voertuigen van 30 jaar en ouder, maar wil het aan de EU-lidstaten overlaten om het begrip “historisch voertuig” zelf in te vullen.

Bron: FEHAC

terug naar voorpagina