• Archief
Geen akkoord over belastingvrijstelling oldtimers

Geen akkoord over belastingvrijstelling oldtimers

Helaas is het overleg tussen het ministerie van Financiën en de de oldtimer-alliantie bestaande uit FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging op niets uitgelopen. De alliantie heeft het bod van staatssecretaris Weekers over de MRB voor oldtimers afgewezen.

De alliantie heeft voorgesteld om de leeftijd waarop een auto vrijstelling krijgt in één keer te verhogen naar 30 jaar en af te zien van de huidige overgangsregeling. Hiermee worden veel nu dagelijks gebruikte oldtimers toch weer MRB-plichtig (bouwjaar 1985 en 1986). Ook is voorgesteld om de vrijstelling te koppelen aan een verbod op dagelijks gebruik. Dit bleek echter lastig te controleren en te handhaven. Oldtimervrijstelling vanaf 30 jaar komt overeen met andere landen in Europa.

Na maanden onderhandelen met het ministerie van Financiën is de alliantie op woensdag 10 april op audiëntie geweest bij staatssecretaris Weekers. Het voorstel van Weekers was om de vrijstelling voor motorfietsen en vrachtwagens op de huidige manier gehandhaafd blijft (m.a.w. vrijgesteld). Voor de personenauto’s gaat de vrijstelling vervallen. Personenauto’s op benzine tot 30 jaar en op diesel of LPG tot 40 jaar moeten de volledige MRB betalen, net als jongere voertuigen. Voor personenwagens ouder dan de genoemde leeftijden zou een MRB tarief van een kwart van het tarief worden ingevoerd. Dit tarief is zonder brandstoftoeslag of provinciale opcenten.

Twee dagen na het gesprek kwam de mededeling van Financiën dat ook voor motorfietsen en vrachtwagens het kwarttarief gaat gelden. En dat bij het tarief voor personenauto’s ook provinciale opcenten komen. Tevens is bij het kwarttarief schorsen niet mogelijk. Deze kosten moeten dus per jaar betaald worden!

Kortom: voldoende redenen om niet in te stemmen met het voorstel van de staatssecretaris. Uitgangspunt was en is de oldtimerliefhebber te ontzien. Daar wordt met het voorstel van de staatssecretaris duidelijk niet aan tegemoet gekomen: voor 120.000 van de 300.000 (ofwel 40%) oldtimer-personenwagens moet het volle pond aan belasting betaald worden.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op het persbericht van de FEHAC: lees het volledige persbericht hier: http://fehac.communicationmaster.nl/uploads//attachments//50/oldtimer_alliantie_wijst_bod_stas_weekers_af.pdf

terug naar voorpagina