• Archief
De impact van de nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

De impact van de nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

Waarschijnlijk het meest besproken onderwerp in de oldtimerwereld is (het wegvallen van) de belastingvrijstelling. Sinds vorig jaar het regeerakkoord openbaar werd gemaakt beheerst de MRB-vrijstelling de oldtimeragenda. De onrust dia al snel na het bekend worden van het nieuws ontstond was zeker niet onterecht. Voor veel liefhebbers en ondernemers is de impact groot. De cijfers die VWE vorige week naar buiten bracht bevestigen dit.

In Nederland rijden rond de 260.000 oldtimers rond. Dit zijn auto’s die ouder dan 25 jaar zijn. Binnen deze groep oldtimers moet voor 70% straks weer MRB worden betaald. Slechts 30% van alle oldtimers in Nederland blijven volledig belastingvrij. Eigenaren van benzine-oldtimers die tussen de 25 en 40 jaar oud zijn (bijna 46% van alle oldtimers) kunnen daarbij gebruik maken van een overgangsregeling. De regeling houdt in dat oldtimer-auto’s op benzine ouder dan 26 jaar een kwarttarief MRB betalen met een maximum van 120 euro per jaar onder voorwaarde dat ze in de wintermaanden (december, januari en februari) niet van de weg gebruik maken. Let op: dus ook niet geparkeerd staan aan of bij de openbare weg!

Impact nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

Bezitters van oldtimerauto’s die als brandstof LPG of diesel kennen en tussen de 25 en 40 jaar oud zijn, betalen vanaf 1 januari het volle pond. Het gaat hierbij om een groep oldtimers van bijna 63.000 auto’s. Als we nog wat verder inzoomen zien we dat in deze groep het merk Mercedes Benz (W201, W124, W123 en W126) met 25% van het totaal vertegenwoordigd. Voor bijvoorbeeld een W124 200D moet, afhankelijk van de provincie, al snel 1200 euro MRB per jaar (10 x het maximale tarief voor een vergelijkbare benzine-uitvoering) worden betaald. Niet alleen Mercedes maar ook bijvoorbeeld Volkswagen (Golf) is sterk vertegenwoordigd in deze groep. Wat gaat er straks gebeuren met deze oldtimers?

Voor veel bezitters zal het verdwijnen van de belastingvrijstelling voor hun oldtimer de reden zijn om de auto van de hand te doen. In Nederland is er niet langer vraag naar deze auto’s. Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen ze weer naar de omliggende land Duitsland en België . Zodra een auto in Duitsland 30 of ouder is en is aangemeld als oldtimer (zgn. H-kenteken) mag deze wel de milieuzone in. Het feit dat ze buiten de milieuzones moesten blijven was vaak een reden dat ze voor weinig geld naar Nederland vertrokken. Nu zal waarschijnlijk het omgekeerde gebeuren. De toename in export van oldtimers is overigens nu al te merken.

Impact nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

Naast de oldtimerbezitters is er nog een groep gedupeerden: de oldtimerbranche. Bedrijven die zich hebben toegelegd op het onderhoud, de verkoop of bijvoorbeeld verzekeringen specifiek gericht op oldtimers. Nu 70% van de auto’s binnen hun doelgroep in meer of mindere mate getroffen wordt door het wegvallen van de belastingvrijstelling ziet er het voor oldtimerbranche er donker uit. De handel in oldtimers ligt bijna geheel stil. Door de lange periode van onzekerheid was de verkoop al bijna stil gevallen. Nu duidelijk is hoe de vrijstellingsregels er vanaf 2014 uit zien is het voor sommige oldtimerbedrijven helemaal nijpend geworden. Dit geldt zeker voor bedrijven die zich hebben toegelegd op oldtimers/youngtimers rond de 25 jaar. Daarnaast neemt ook het aantal oldtimers dat onderhoud nodig heeft waarschijnlijk in korte tijd snel af. Dit heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor de toeleveringsbedrijven.

Het lijkt erop dat de oldtimerwereld in Nederland zich nog maar langzaam aan het beseffen is wat nu de impact van de belastingmaatregel is. Het akkoord dat de oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging) heeft weten te bereiken met staatsecretaris Weekers blijft een compromis. Van beide kanten is water bij de wijn gedaan. Volgens sommige is er teveel water bij de wijn gedaan. Het oprichten van www.vrijstellingoldtimer.nl is daar een duidelijke reactie op. Het ontbreken van een overgangsregeling voor oldtimers op LPG of diesel is bij velen hard aangekomen. Een motie van kamerlid Bashir om de overgangsregeling uit breiden kon niet rekenen op de steun van de Tweede Kamer.

Impact nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

Onduidelijk is of de strijd rondom de belastingvrijstelling voor oldtimers nu definitief is beslecht. Er gaan ook stemmen op vooral blij te zijn met het resultaat wat nu op tafel ligt. Een slechter scenario is immers ook denkbaar. De politiek heeft ook water bij de wijn gedaan. Vanuit ‘Haags perspectief’ is dat inderdaad het geval. In eerste instantie moest er voor iedere oldtimer het volle pond MRB worden betaald. Nu kan er per saldo veel minder aan belastingopbrengsten worden ingeboekt. 30% van de oldtimers is nog steeds vrijgesteld en voor een groot deel een overgangsregeling is bedacht. Critici merken hierbij wel op dat het om ‘Haags geld’ gaat. De becijferde belastingopbrengsten zullen vrijwel zeker niet worden gehaald. De bezitter van een W124 met dieselmotor zet deze te koop en gaat vervolgens kilometers maken in een kleine benzineauto. Daarnaast zal de krimp van oldtimerbranche ook de overheid geld kosten. Minder inkomsten uit BTW en inkomstenbelasting en wellicht meer uitgaven aan uitkeringsgelden. Per saldo zal de hele maatregel waarschijnlijk niets uithalen of juist door de neveneffecten geld gaan kosten. Voor deze argumenten lijkt de Tweede Kamer de ogen te sluiten. De 153 miljoen MRB-opbrengsten is ondertussen vast ingeboekt.

Hoe het nu verder gaat met de oldtimers in Nederland? Door de nieuwe belastingregels voor oldtimers is een krimp te verwachten in het absolute aantal oldtimers. Daarbij moeten we wel eerlijk zijn. De krimp zal voor een gedeelte ook plaatsvinden onder de groep ‘dagelijkse rijders’. Door velen wordt dit als gewenst gezien. Toch staat door de nieuwe belastingregels het mobiele erfgoed onder druk. Naast een gewenste krimp zal er vrijwel zeker een ongewenste krimp zijn. Voor liefhebbers met een smalle beurs is een oldtimer in de categorie 25-40 jaar nu nog betaalbaar. De overgangsregeling vangt wel een gedeelte van de pijn op, maar kent toch een aantal probleemgebieden. Zo is nog niet ingevuld wat de schorsingsregels in de maanden december, januari en februari zijn. Als hier 1-op-1 de huidige, algemene, schorsingsregels worden toegepast dan betekent dit dat deze oldtimers in de winter niet aan de openbare weg (of zichtbaar vanaf de openbare weg!) geparkeerd mogen staan. Voor een groot aantal eigenaren zal dit een groot probleem worden. Naast dit punt zijn er nog meer ‘losse eindjes’ te bedenken die vastgeknoopt moeten worden. Maar nu is al duidelijk dat de nieuwe regels rondom de belastingvrijstelling voor oldtimers nu al impact hebben en dat de komende maanden deze invloed alleen nog maar groter en duidelijker zichtbaar zal worden.

terug naar voorpagina