• Archief
Resultaten enquete verdwijnen belastingvrijstelling oldtimers

Resultaten enquete verdwijnen belastingvrijstelling oldtimers

Het team achter de berijdersactie voor het behoud van de vrijstelling voor oldtimers heeft onlangs de uitslag van een eigen enquete onder oldtimerbezitter gepubliceerd. De enquete toont de onderzoeksresultaten verzameld onder meer dan 7000 oldtimerbezitters. De gegevens hebben betrekking op ruim 10.000 oldtimers, waarvan ongeveer 5000 benzine- , 3000 diesel- en 2800 LPG-voertuigen.

De belangrijkste resultaten van de enquete zijn:

1. Ruim 90% van de respondenten geeft aan de verhoogde MRB niet te gaan betalen! Men kiest voor maatregelen zoals het voertuig schorsen, verkopen of ombouwen, waardoor de MRB niet betaald hoeft te worden. Maar belangrijker nog, de geraamde inkomsten voor de overheid zullen niet behaald worden.

2. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat men over een andere auto beschikt voor het dagelijks gebruik. Men betaalt dus al grotendeels MRB en het is daarom ook logisch dat men niet bereid is om voor de hobby auto ook nog eens de volle mep te betalen.

3. De hobby auto (waarvoor de vrijstelling bedoeld is) wordt massaal van de weg af gehaald. Met deze maatregel en het 40-jaar compromis, wordt juist geen recht gedaan aan de door de Kamer aangenomen moties van Bashir (SP) en Van Vliet (PVV). In deze moties wordt opgeroepen om hobbymatig gebruik mogelijk te houden. Uit dit onderzoek blijkt dat met name de liefhebber, die al een andere auto heeft voor dagelijks gebruik, hard wordt getroffen, terwijl juist zij weinig in de oldtimer rijden.

Natuurlijk zijn de resultaten geen verrassing. De uitslag ligt volledig in lijn met wat de afgelopen maanden allemaal via de media en binnen oldtimerclubs was te horen. Het onderstreept nogmaals het standpunt van de initiatiefnemers dat het compromis met de oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging) tot stand is gekomen op basis van onjuiste en onvolledige informatie.

terug naar voorpagina