• Archief
Weekers blijft achter uitgangspunten aanpassing vrijstelling oldtimers staan

Weekers blijft achter uitgangspunten aanpassing vrijstelling oldtimers staan

Kamerlid Bashir (SP) heeft staatssecretaris Weekers gevraagd of de uitgangspunten van voor de drastische aanpassingen van de belastingvrijstelling voor oldtimers nog steeds kloppen. Dit verzoek komt mede naar aanleiding van de kritiek van de FEHAC. De FEHAC kraakte het PBL-rapport en daarmee het fundament van de aanpassingen. Ondertussen is ook door het initiatief ‘vrijstellingoldtimer‘ aangetoond dat de gebruikte cijfers niet kloppen en zeker niet meer actueel zijn. Uit de reactie die Weekers die op 5 september binnenkwam is het duidelijk dat alle tegengeluiden nog steeds niet geleid tot nieuwe inzichten heeft geleid. Op de vraag van Bashir of de maatregel ingegeven is vanuit milieuoverwegingen of vanuit de wens meer belastinggeld binnen te halen komt de staatssecretaris met het volgende antwoord:

In het regeerakkoord is opgenomen dat de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers vanuit milieuoverwegingen en budgettaire overwegingen wordt afgeschaft. Het aantal oldtimers is de afgelopen jaren substantieel toegenomen. Op 1 januari 2008 waren er nog 215.000 oldtimerpersonenauto’s, begin 2012 waren er bijna 90.000 meer. Dat is een groei van 40% in vier jaar. Ook worden – vooral jonge – oldtimers voor het dagelijks vervoer gebruikt, mede ingegeven door
de vrijstelling. Het budgettaire beslag van de vrijstelling bedroeg in 2011 nog € 158 mln, maar was in 2013 al opgelopen naar € 222 mln. Zonder aanpassing van de regeling zou het budgettaire beslag € 243 mln in 2014 bedragen. Dit ondanks het feit dat op 1 januari 2012 de leeftijdsgrens is verhoogd van 25 jaar naar 30 jaar en ouder, waarbij de voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder waren, de vrijstelling konden behouden. Een inperking van de vrijstelling levert daarmee in financieel moeilijke tijden een substantiële bijdrage aan het verminderen van de financiële problematiek.

Geld blijft dus een belangrijke drijfveer. Daarbij geeft Weekers aan dat met het halen van het gestelde doel rekening is gehouden met het feit dat 30% van de oldtimers die nu niet geschorst zijn, straks wel geschorst zullen worden. Bovendien geeft Weekers aan dat het alternatief dat naar aanleiding van het akkoord dat met oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging) in april overeen is gekomen verwerkt wordt in het Belastingplan 2014. We wachten met smart Prinsjesdag af.

terug naar voorpagina