• Archief
VrijstellingOldtimer staat klaar om in actie te komen

VrijstellingOldtimer staat klaar om in actie te komen

Het 40-jaar compromis, zoals overeengekomen tussen het Ministerie van Financiën en de oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging), wordt nu uitgewerkt in het belastingplan 2014. Dat plan wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt. Na Prinsjesdag beginnen de debatten over de inhoud ervan en kan middels moties en amendementen de inhoud worden aangepast. Dat is ook het juiste moment om de ondeugdelijkheid van de oldtimerparagraaf aan het licht te stellen. Om dat te kunnen doen zijn de mensen van is VrijstellingOldtimer de afgelopen maanden dag en nacht bezig geweest met het verwerken van alle verzamelde informatie. Dit heeft geresulteerd in een 27 pagina’s tellend document, met daarin alle feiten en natuurlijk uw en hun argumentatie! Het dossier ligt momenteel bij onze advocaat prof. Mr. Barkhuysen. Hij zal de inhoud op juridisch vlak tegen het licht houden en waar nodig onze conclusies aanscherpen. VrijstellingOldtimer zorgt ervoor dat het dossier op tijd in handen zal zijn van alle Kamerleden zodat zij ditmaal op basis van de volledige en juiste gegevens over dit element in het belastingplan kunnen oordelen. Hoe het daarna allemaal precies zal gaan verlopen valt natuurlijk nog niet te voorspellen. Maar de strijd is in ieder geval nog niet gestreden.

Kijk voor meer informatie op: www.vrijstellingoldtimer.nl

terug naar voorpagina