• Archief
Overheid haalt bijna 20 miljard op bij personen- en bedrijfsauto’s

Overheid haalt bijna 20 miljard op bij personen- en bedrijfsauto’s

BOVAG komt vandaag met het nieuws dat de Rijksoverheid vorig jaar 17,6 miljard euro heeft opgehaald aan verkeersbelastingen, terwijl de provincies bijna 1,5 miljard euro opstreken aan opcenten in de motorrijtuigenbelasting en gemeenten ruim 600 miljoen euro aan parkeergelden inden. Met ruim 9,2 miljoen geregistreerde personen- en bedrijfsauto’s in Nederland, komt dat neer op een gemiddelde bijdrage van 2.141 euro per voertuig per jaar.

Dat blijkt uit de nieuwste editie van Mobiliteit in Cijfers Auto’s van BOVAG en RAI Vereniging, die vandaag samen met de nieuwe Duurzaamheidsmonitor is gepubliceerd. De statistieken in deze uitgaven geven inzicht in de ontwikkelingen in en betekenis van mobiliteit in Nederland. De Duurzaamheidsmonitor is opgesteld door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM), opgericht door BOVAG en RAI Vereniging.

De inkomsten voor het Rijk uit (auto)mobiliteit bestaan onder andere uit accijns op brandstoffen, assurantiebelasting op autoverzekeringen, motorrijtuigenbelasting (mrb), verkeersboetes en btw op brandstof, reparatie, onderhoud en verkeersopleidingen. De 18 miljard is exclusief de inkomsten uit fiscale bijtelling voor de auto van de zaak. De uitgaven van het Rijk voor verkeersvoorzieningen bedroegen vorig jaar 5,2 miljard euro, inclusief werk aan het spoor. Uit de publicaties blijkt tevens dat de prijs van een liter benzine in de periode 2002 tot en met 2012 met 54 procent is gestegen, terwijl de algemene consumentenprijsindex in diezelfde periode slechts 19,4 procent steeg. Het gemiddelde brandstofverbruik, conform de fabrieksopgave, van nieuwe benzineauto’s in Nederland is de afgelopen tien jaar gedaald van circa 6,8 liter per 100 kilometer in 2002 tot minder dan 5,0 liter per 100 kilometer in 2012. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s volgens de Europese testcyclus is gedaald tot 118 gram per kilometer, waarmee Nederland een van de koplopers in Europa is. 82 procent van alle nieuwe personenauto’s in 2012 had een energielabel A of B en inmiddels telt ons land 99.000 voertuigen aardgas-, biobrandstof- of elektrische aandrijving. Het aantal laadpalen in Nederland verdubbelde van 1.826 in 2011 naar 3.611 in 2012. Mobiliteit in Cijfers laat tevens zien dat vorig jaar 211.408 rijbewijzen voor de categorie B (personenauto) werden afgegeven en dat is het hoogste aantal sinds 1991.

terug naar voorpagina