• Archief
FEHAC wil opnieuw het gesprek met Ministerie van Financiën aan

FEHAC wil opnieuw het gesprek met Ministerie van Financiën aan

Afgelopen april stemde de FEHAC onder protest samen met ‘de oldtimer alliantie’ in met het MRB-akkoord voor oldtimer voertuigen. Oorspronkelijk was de insteek van het Ministerie van Financiën om vanwege milieu redenen klassieke voertuigen te gaan belasten. Nadat de FEHAC overtuigend had aangetoond dat het belasten van het gebruik van klassieke voertuigen zou resulteren in een uiterst marginaal effect op het milieu, kwam het ware verhaal boven tafel; er was geld nodig. Om die reden is – wederom tegen de zin van de FEHAC – de door de Tweede Kamer aangenomen motie dat de liefhebbers ontzien moesten worden ook zo krap uitgelegd

Voor de FEHAC is het helder dat het dagelijks gebruik van oldtimer voertuigen om daarmee een financieel voordeel te behalen, niet onbelast kan blijven. Daarvoor is de MRB vrijstelling voor oldtimers simpelweg nooit bedoeld geweest. In hoofdlijnen staat het akkoord dan ook overeind. Er zijn evenwel onder druk een aantal weeffouten ingeslopen, die ongedaan gemaakt moeten worden.

Grote groepen liefhebbers worden volgens de FEHAC te onrechte onevenredig zwaar getroffen door het huidige akkoord. Hierdoor worden gaten geslagen in de overlevingskansen van oldtimer voertuigen. De FEHAC heeft daarvoor de afgelopen maanden meerdere keren aandacht gevraagd. Ook heeft de FEHAC meerdere aanvullende voorstellen gedaan om het huidige akkoord te verbeteren. Voorstellen die bovendien de hoogte van de berekende opbrengst niet aantasten, maar wel de “pijn” van het belasten van klassieke voertuigen veel rechtvaardiger verdelen. Het zeer recent door de Stichting Autobelangen – VrijstellingOldtimer – gepresenteerde rapport zet de feiten, zowel de reeds bekende, als een aantal nieuwe feiten, overzichtelijk op de rij. De FEHAC heeft hier vooraf kennis van kunnen nemen en is van mening dat dit rapport ruim voldoende aanleiding is
om samen met de alliantie in een goed gesprek met het Ministerie van Financiën de materie opnieuw tegen het licht te houden.

terug naar voorpagina