• Archief
VrijstellingOldtimer ziet kans op goede afloop

VrijstellingOldtimer ziet kans op goede afloop

Het team van VrijstellingOldtimer strijd al maanden tegen het voorgenomen besluit om de belastingvrijstelling voor oldtimers drastisch in te perken. Eerder waren de heren achter VrijstellingOldtimer, met als woordvoerder Wouter van Embden, al succesvol bij het terugdraaien van een negatieve regeling voor youngtimers. Hoewel alles nog open ligt is wederom goede hoop dat ook nu het tij kan worden gekeerd. Opnieuw draait het om een onjuiste onderbouwing van het voorstel. Dit werd in vroeg stadium onder andere al door de FEHAC geconstateerd, maar door de staatssecretaris genegeerd. Ook de Tweede Kamer ging hier in eerste instantie nog aan voorbij en werd onder druk van het Ministerie van Financiën door de ‘oldtimer alliantie’ een akkoord met het kabinet gesloten.

Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en heeft VrijstellingOldtimer een goed dossier opgebouwd. Dit geeft de oppositie voldoende munitie om een gerichte aanval op de plannen van Weekers te doen. Zo zijn er recent al pittige vragen in de Tweede Kamer gesteld. Net als in de Tweede Kamer is ook in Eerste Kamer een lobby gestart om ervoor te zorgen dat er een besluit op eigenlijke gronden wordt genomen. Ook in de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft, is men nu kritisch over het voorstel. De afgelopen maanden is er bovendien goed contact onderhouden met de FEHAC. De FEHAC is blij met al het werk dat is gedaan. Aangezien het er nu toch echt op begint te lijken dat de oldtimerregeling in de huidge vorm (40 jaar compromis) het niet gaat halen, blijft afstemming met de FEHAC van belang.

Meer op www.vrijstellingoldtimer.nl

terug naar voorpagina