• Archief
FEHAC vraagt om uitstel Oldtimer Maatregel

FEHAC vraagt om uitstel Oldtimer Maatregel

Al eerder liet de FEHAC weten zich grote zorgen te maken over de ‘weeffouten’ in de nieuwe oldtimer maatregel. Deze maatregel ligt nu als onderdeel van het Belastingplan 2014 in de Eerste Kamer ligt. Hoewel een aanzienlijk deel van de Tweede Kamer, CDA, PVV, SP en 50+, tegen was, stemde de Tweede Kamer toch in met het beperken van de belastingvrijstelling voor oldtimers. De FEHAC vraagt de Eerste Kamer in een persbericht om de belastingmaatregel voor oldtimers toch uit te stellen. De noodzaak voor ‘groot onderhoud’ aan de voorgenomen oldtimer maatregel is namelijk onveranderd hoog. Het ‘oldtimer akkoord’ sorteert al effect en snijdt dagelijkse gebruikers de pas af. Toch is er voor de Eerste kamer alle aanleiding om de invoering van de maatregel uit te stellen. Dat kan zonder noemenswaardige budgettaire gevolgen, en biedt een gelegenheid om de weeffouten uit de maatregel te halen.

Eén blik op bekende (auto)websites leert dat de MRB maatregel nog voor de invoering haar vruchten afwerpt. Veel eigenaren van vooral betrekkelijk jonge klassiekers bieden hun voertuigen voor weggeefprijzen te koop aan. Ook de (her-)export neemt snel toe. Kennelijk betreft het dagelijkse gebruikers, die louter om financiële motieven in een oldtimer rijden, en nu hun voertuig van de hand doen.

In een eerder stadium heeft het Ministerie van Financiën de origineel aangevoerde milieuoverweging laten varen om tot een aanpassing te komen van de huidige vrijstellingsregeling te beperken. De FEHAC – en iedereen die 2 minuten de tijd neemt om het internet op te gaan – stelt vast dat het oneigenlijk gebruik zienderogen afneemt.

Nu nog de moed om enkele aanpassingen door te voeren. Er staat niets in de weg om met de branche en de FEHAC om de tafel te gaan zitten en de weeffouten te herstellen. Dat is noodzakelijk om tot een zorgvuldige wetgeving te komen en bovendien; ons mobiel erfgoed is het waard. Met dit laatste is iedereen het gelukkig eens.

De FEHAC verwacht de leden van de Eerste Kamer hun verantwoordelijkheid nemen en ruimte en tijd scheppen om de MRB plannen aan te passen, zodat dagelijks gebruik ontmoedigd wordt, maar de nu onbedoeld en onevenredig zwaar getroffen liefhebbers worden ontzien.

Het is toch ronduit schrijnend dat uit louter economische overwegingen voor de oude auto van vader of grootvader het volledige bedrag aan MRB moeten worden betaald, terwijl slechts enkele zondagen in het jaar wordt gereden?

terug naar voorpagina