• Archief
Fractie PvdA wil vrijstellingsleeftijd naar 30 jaar

Fractie PvdA wil vrijstellingsleeftijd naar 30 jaar

Het is een spannende week voor oldtimerbezitters in Nederland. Het belastingplan 2014 ligt voor goedkeuring in de Eerste Kamer. Omdat de aanpassing van de vrijstellingsregels voor oldtimers onderdeel uitmaken van het totale belastingplan was de verwachting dat het lastig zou worden om het tij nog te keren. Toch ontstond er vandaag een klein lichtpuntje in deze donkere situatie. De fractie van de PvdA heeft het ministerie namelijke gevraagd of een jaar uitstel mogelijk is. Hiermee wordt in ieder geval de zware lobby van de afgelopen periode die niet in de laatste plaats is gevoerd door VrijstellingOldtimer beloond.

De fractie heeft het volgende verzoek naar het kabinet gestuurd:

“Graag vernemen de leden van de fractie van de PvdA een reactie van de regering op het voorstel om de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers met een jaar uit te stellen, om beter onderzoek te kunnen doen naar de haalbaarheid van de maatregel met het oog op de door de regering gestelde milieu- en financiële doelstellingen en de inkomstenderving te dekken door de oldtimermaatregel ‘Van Vliet’, welke in ging op 01-01-2012 en waarvan de overgangsregeling af zou lopen op 01-01-2021, versneld in te voeren en wel direct per 01-01-2014. Dit zou er concreet op neerkomen dat per 01-01-2014 de grens voor vrijstelling van de MRB naar 30 jaar zou gaan (in plaats van 40 jaar zoals nu in het Belastingplan 2014 is voorzien).

Ten opzichte van de maatregel ‘Van Vliet’ betekent dit voor de overheid dat er vier bouwjaren tot aan het bereiken van de 30 jarige leeftijd opnieuw MRB plichtig worden, terwijl zij dat onder de overgangsregeling van ‘Van Vliet’ niet zouden zijn. De leden van de PvdA-fractie ontvangen hierop graag een inhoudelijke en cijfermatige reactie.”

Naar verwachting komt het Ministerie van Financiën morgen (vrijdag) met een reactie. Echt spannend wordt het 16 en 17 december, dan behandelt de Eerste Kamer plenair Belastingplan 2014 en is ook de stemming.

Meer informatie is ook te vinden op: www.vrijstellingoldtimer.nl

terug naar voorpagina