• Archief
Eerste Kamer stemt definitief in met nieuwe belastingregels oldtimers

Eerste Kamer stemt definitief in met nieuwe belastingregels oldtimers

De protesten en de zware lobby van afgelopen periode hebben helaas niet mochten baten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2014 en daarmee met de nieuwe belastingregels voor oldtimers. Er was door de heer Gom van Strien van de PVV nog een motie ingediend om ook een overgangsregeling te treffen voor oldtimers op diesel en LPG, maar deze werd niet aangenomen. Wel werd een motie van het CDA aangenomen waarin is bepaald de effectiviteit van de genomen maatregelen in het Belastingplan 2014 te monitoren en evalueren en de werkingsduur te koppelen aan een horizonbepaling. Staatssecretaris Weekers gaf aan dat hij deze motie ziet als een ondersteuning van zijn beleid. Dit betekent dat ook de aanpassing van belastingvrijstelling voor oldtimers ieder geval goed wordt gevolgd. Dat is een klein lichtpuntje, want als blijkt dat de regeling niet het beoogde doel bereikt (extra belastingopbrengsten) kan dit een reden zijn om de aanpassing opnieuw onder de loep te nemen. Of dit in de toekomst uiteindelijk weer tot aanpassing / gedeeltelijk terugdraaien van de nieuwe belastingregels gaat leiden is nog maar de vraag.

Volgens de nieuwe regeling zijn per 1 januari 2014 alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor deze categorie verandert er, ongeacht de brandstof, niets.

Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personenauto’s en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. De overgangsregeling treedt al op 1 januari 2014 in werking. Om in 2014 gebruik te kunnen maken van deze regeling ontvangt de houder van het voertuig daarom begin 2014 een brief en krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om een keuze te maken. In de maanden januari en februari 2014 kan er gewoon gebruik van de weg worden gemaakt. De verplichte ‘schorsing’ gaat pas op 1 december 2014 in.

Bezitters van oldtimerauto’s die als brandstof LPG of diesel kennen en tussen de 25 en 40 jaar oud zijn, betalen vanaf 1 januari het volle pond. Uiteraard kent deze groep geen beperkingen in de wintermaanden.

De Belastingdienst heeft inmiddels de meeste eigenaren van een oldtimer met een eerste toelating van na 1 januari 1974, maar voor 1 januari 1988 een informatiebrief gestuurd. Eigenaren van oldtimers in deze categorie op LPG of diesel hebben daarmee de aankondiging gekregen dat ze vanaf 1 januari 2014 weer MRB moeten gaan betalen. Eigenaren van oldtimers in deze categorie op benzine hebben de mededeling gekregen dat ze in 2014 een rekening ontvangen (maximaal 120 euro op jaarbasis) en daarmee gebruik kunnen maken van de overgangsregeling.

Deze maatregelen worden verder toegelicht in het informatieblad Motorrijtuigenbelasting voor oldtimers (PDF, 115 kB).

terug naar voorpagina