• Archief
FEHAC blijft strijdvaardig tegen aanpassing vrijstellingsregels oldtimers

FEHAC blijft strijdvaardig tegen aanpassing vrijstellingsregels oldtimers

Op 17 december 2013 viel het doek voor de huidige MRB-vrijstellingsregels voor oldtimer. Ondanks een stevig verzet door verschillende partijen zoals VrijstellingOldtimer en de FEHAC. Deze partijen geven het echter nog niet op.

In het regeerakkoord werd aangekondigd dat ‘voor het milieu’ alle oldtimers volledig MRB zouden moeten gaan betalen. Het ‘milieu verhaal’ was al snel onderuitgehaald, wat overbleef was een ordinaire belastingverhoging. Eén in een lange reeks lastenverzwaringen waar Nederland de afgelopen tijd mee dood geslagen is.

De oldtimeralliantie heeft dat gelukkig deels om weten te buigen. De vrijstelling voor >40 jaar is volledig behouden. Voor motoren, bedrijfsvoertuigen en personenauto’s op benzine is er een overgangsregeling met een maximum tarief van €120 per jaar en een winterstop in de maanden december, januari en februari.

Voor veel oldtimerliefhebbers was dat al een grote geruststelling en velen van u hebben verheugd gereageerd. Enkelen niet. En ook dat is heel begrijpelijk, want er zijn wel groepen die hard getroffen worden. Niet alleen de dagelijks-rijdende-niet-echte-liefhebber, maar er zijn ook ‘echte’ liefhebbers aan te wijzen die onevenredig getroffen zijn. Deels zijn dat weeffouten en deels veranderingen die Financiën eenzijdig heeft aangebracht nadat het ‘oldtimerakkoord’ mondeling tot stand gekomen was. De FEHAC heeft zich tot het eind toe ingespannen om – terwijl ze het akkoord respecteren – die weeffouten te herstellen. De FEHAC heeft nu ook moeten vaststellen dat dat nog niet is gelukt.

Hoewel zoals gezegd voor veel liefhebbers de kou uit de lucht is, zijn er ook FEHAC-leden die op persoonlijke titel bezwaar willen maken. Dat recht heeft een ieder, en zeker van de mensen die onevenredig door een weeffout benadeeld worden is dat goed te begrijpen. De FEHAC zal hiervoor op korte termijn een modelbezwaarschrift aanreiken die onder oldtimerclubs die bij de FEHAC zijn aangesloten worden aangereikt.

In de opbrengstberekeningen heeft de Belastingdienst vastgehouden aan een ‘gedragseffect’ dat leidt tot 15% schorsingen. Ook de FEHAC denkt dat het wezenlijk meer zal zijn. En ze hebben de hoop dat, wanneer de reële effecten zichtbaar worden, de deur bij het Ministerie van Financiën weer open zal staan om te praten over de diverse voorstellen die we al meermaals zijn gedaan voor het repareren van de weeffouten. Daarnaast blijft de FEHAC natuurlijk in nauw contact met de andere partijen die actief zijn op dit gebied.

Bron: FEHAC

terug naar voorpagina