• Archief
Nieuwe belastingregels oldtimers, LPG verwijderen?

Nieuwe belastingregels oldtimers, LPG verwijderen?

Met de nieuwe belastingregels voor oldtimers kan het aantrekkelijk zijn om een LPG-installatie te verwijderen. Uiteraard heeft de wetgever hier ook weer een aantal regels voor opgesteld. Als eerste is het belangrijk om te weten dat als een voertuig niet per 1 januari in de overgangsregeling zit er pas vanaf het volgende jaar van de overgangsregeling gebruik gemaakt kan worden. Er moet dan ook na de brandstofwisseling gewoon (aangepaste) MRB worden betaald.

Als de LPG-installatie uit de auto is verwijderd zijn er wel een aantal technische eisen waar u rekening mee moet houden. Zo moet de RDW de auto keuren en het kentekenbewijs moet worden aangepast. Op de site van de RDW is een opgave te vinden van de onderdelen die moeten verwijderd voor een auto ter keuring kan worden aangeboden. Dit kan verschillen van auto tot auto. Nadat de RDW haar goedkeuring heeft gegeven aan brandstofwijziging van LPG naar benzine zorgt de RDW voor een aangepast kentekenbewijs. De wijziging wordt ook de RDW naar de Belastingdienst gestuurd. Niet vergeten zelf de brandstofwijziging aan de verzekeringsmaatschappij door te geven.

De auto valt na het verwijderen van de LPG-installatie in een andere MRB categorie. Daarnaast is de auto ook minder zwaar geworden. De verlaging van de MRB die daarop volgt geldt met ingang van het eerstvolgende tijdvak. Als per tijdvak van 3 maanden wordt betaald, ontvangt u voor het nieuwe tijdvak automatisch een acceptgiro die is gebaseerd op de gewijzigde gegevens. Als u voor 4 tijdvakken (1 jaar) hebt betaald, krijgt u automatisch de belasting terug die u te veel hebt betaald over de tijdvakken van 3 maanden die nog niet zijn begonnen. Als u betaalt via automatische incasso, wordt het incassobedrag automatisch aangepast. U krijgt hiervan bericht van de Belastingdienst.

Bovenstaande is globale beschrijving van het proces en de daarbij horende voorwaarden. Controleer altijd bij diverse instanties naar de voor u betreffende voorwaarden en regels. De gebruikte bronnen voor dit artikel zijn de RDW, Belastingdienst en FEHAC.

terug naar voorpagina