• Archief
VrijstellingOldtimer wil naar de rechter om vrijstelling oldtimers

VrijstellingOldtimer wil naar de rechter om vrijstelling oldtimers

De Eerste kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2014, waardoor de vrijstellingsleeftijd definitief naar 40 jaar gaat. Wat VrijstellingOldtimer betreft heeft de Eerste Kamer daarmee haar controlerende taak niet goed uitgevoerd en had men nooit akkoord mogen gaan met deze maatregel.

Politiek is de rol van VrijstellingOldtimer misschien nu voorbij, maar juridisch niet! StichtingAutobelangen is voornemens de Staat voor de rechter te dagen en zoekt daarvoor de steun van oldtimerliefhebbers. Immers, zo concluderen ze, de gehele maatregel berust op foutieve informatie. Grote groepen mensen zijn hierdoor zwaar gedupeerd. Oldtimerbezitters kregen toch een brief dat ze voortaan geen MRB meer hoeven te betalen?

Ze verzoeken iedereen een toezegging van minimaal € 50,00 te doen, zodat ze bij voldoende donateurs de rechtszaak kunnen laten starten door hun advocaat prof. mr. Barkhuysen. Alleen indien er op 20 januari 2014 voldoende donateurs zijn er een zaak wordt gestart. Daarbij wordt aangegeven dat alleen als een zaak wordt gestart de donatie wordt afgeschreven.

Meer informatie is te vinden op: www.vrijstellingoldtimer.nl

terug naar voorpagina