• Archief
FEHAC in gesprek UNESCO over ons mobiel erfgoed

FEHAC in gesprek UNESCO over ons mobiel erfgoed

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de belangen te behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. De
FEHAC telt ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De UNESCO is opgericht op 16 november 1945 en haar hoofdkantoor staat in Parijs.

Nederland is van oudsher een land met vele oldtimer liefhebbers. En, die grote populariteit van het Mobiele Erfgoed onder alle lag en van de bevolking ging de afgelopen decennia ook hand in hand met een daarbij passend overheidsbeleid. Sinds kort waait er echter een schrale wind uit een heel andere hoek, die een directe bedreiging vormt voor ons Erfgoed. Reden voor de FEHAC om samen met UNESCO het Mobiele Erfgoed te willen beschermen.

De bedreigingen van de historische voertuigsector in Nederland zijn velerlei: milieu eisen, dreigende afsluiting van complete binnensteden, motorrijtuigenbelasting, oneigenlijk gebruik van
oldtimerregelingen, et cetera. De Nederlandse overheid gedraagt zich niet meer als de traditionele beschermer van het Mobiel Erfgoed, maar heeft uit zichzelf ook acties ingezet die (onbedoeld?) tot gevolg hebben dat de klassieke voertuigen – en daarmee het behoud van een belangrijk stuk Cultureel Erfgoed – in Nederland worden bedreigd.

Om die reden heeft de FEHAC besloten om bescherming te zoeken bij een andere instantie: UNESCO. Al langer lopen er contacten tussen de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en
UNESCO, en vanuit de terugmelding die daarover plaatsvindt, blijkt dat UNESCO de historische voertuigen een warm hart toedraagt; net zoals UNESCO bijvoorbeeld de Amsterdamse grachtengordel
beschermt, en andere objecten die behoren tot het Wereld Erfgoed.

De massamotorisering heeft een ongekende bijdrage geleverd aan de na-oorlogse opbouw, de maatschappij en de welvaart zoals wij die allen nu als normaal ervaren. Daarmee kwalificeert ons
Mobiele Erfgoed zich glansrijk als Werelderfgoed, dat het verdient door de UNESCO erkend en
ondersteund te worden. UNESCO is zeer geïnteresseerd in de onze sector, en maakt zich met ons grote zorgen omtrent de rol die de Nederlandse overheid momenteel speelt in het kader van de bescherming van het mobiel erfgoed. Nederland is in korte tijd internationaal gezien volledig uit de pas gaan lopen.

In dit stadium is nog niet duidelijk hoever de bezorgdheid van UNESCO precies gaat, en of ons
Mobiele Erfgoed inderdaad als geheel op de lijst van Werelderfgoed zal komen. Maar de contacten
liggen er, en de vooruitzichten zijn gunstig.

Bron: FEHAC

terug naar voorpagina