• Archief
Eerste winterstop overgangsregeling vanaf 1 december 2014 van kracht

Eerste winterstop overgangsregeling vanaf 1 december 2014 van kracht

Maandag 1 december 2014 start de eerste winterstop voor voertuigen die deelnemen aan de overgangsregeling na de wijziging in de MRB vrijstelling voor oldtimers. De voertuigen moeten 3 maanden van de openbare weg af (december 2014 tot en met februari 2015). Deze mogen er niet rijden en ook niet opstaan!
Tijdens de winterstop moeten de voertuigen wel APK gekeurd en WAM verzekerd zijn. De winterstop is geen schorsing; de voertuigverplichtingen blijven bestaan.

Als uw voertuig in 2014 aan de overgangsregeling meedeed, krijgt u nog dit jaar een brief met de vraag om in 2015 ook aan de overgangsregeling mee te doen. U moet dan het bedrag (kwarttarief met maximum 121 euro) vóór 1 januari 2015 voldoen. Als u het bedrag niet op tijd voldoet, dan kunt u niet deelnemen aan de overgangsregeling en wordt het voertuig in 2015 aangeslagen voor de volle MRB.

Als u geen brief krijgt (omdat u in 2014 niet aan de overgangsregeling heeft deelgenomen) dan kunt u de Overgangsregeling aanvragen bij de Belastingdienst door middel van een formulier. Zorg hierbij ook dat het bedrag voor 1 januari 2015 is voldaan.

Tenslotte is het mogelijk om gebruik te maken van de evenementenregeling voor evenementen die tijdens de winterstop plaatsvinden. Hiervoor moet u het kenteken wel schorsen. Het schorsen van een kenteken van een voertuig dat deelneemt aan de overgangsregeling is mogelijk. Echter er vindt geen verrekening van MRB plaats.

Bron: FEHAC

terug naar voorpagina