• Archief
Trekkerrijbewijs ook voor oldtimers

Trekkerrijbewijs ook voor oldtimers

Vanaf 1 juli 2015 wordt het T-Rijbewijs ingevoerd. Dit rijbewijs is verplicht voor tractoren, maar ook voor MMBS-en die van de openbare weg gebruik maken (dus ook voor shovels, SRV-wagens, omgebouwde personenwagens). In het kort voor alles wat nu nog zelfstandig zonder kenteken op de openbare weg rijdt. Uitgezonderd zijn kleine maaimachines, veegapparaten, et cetera, met een maximale breedte van 1,30 meter. Deze mogen niet voorzien zijn van een trekhaak.

Bij invoering wordt het trekkercertificaat omgezet tot een T-rijbewijs. Ook krijgt iedereen die op dat moment een rijbewijs B heeft, bij verlenging automatisch T er bij. Na invoering krijg je alleen bij rijbewijs C het T-rijbewijs er bij. In alle andere gevallen moet het examen afgelegd worden.
Het examen voor het T-rijbewijs is lastig en kostbaar. Met rijlessen erbij worden bedragen van 3000 euro genoemd. Voor hobbymatig gebruik bestaat geen uitzondering en dit komt ook niet. Als u nog geen rijbewijs B heeft, adviseert FEHAC om voor 1 juli 2015 het trekkercertificaat te halen.

Trekker-kenteken
Op het ministerie I&M zijn plannen in de maak om alle voertuigen waarvoor het T-rijbewijs nodig is te voorzien van een eigen kenteken. Deze plannen moeten nog door de Tweede en Eerste kamer. Invoering zal niet voor 2017 zijn. FEHAC zorgt dat de gevolgen voor oldtimers beperkt blijven.

Bron: FEHAC

terug naar voorpagina