• Archief
Einde regeling ‘slopen in eigen beheer’

Einde regeling ‘slopen in eigen beheer’

De regeling ‘slopen in eigen beheer’ van personenauto’s is met ingang van 1 april ingetrokken. Het milieu zou hierbij gebaat zijn en de intrekkingen zou ook goed zijn in de strijd tegen criminaliteit. De FEHAC geeft als reactie dat ze erkennen dat er aan de regeling een aantal nadelen kleefden, maar voor het behoud van het mobiel erfgoed was de regeling onmisbaar. Want een kenmerk van de historische voertuigen, is dat zij niet meer in productie zijn. En de meeste voertuigfabrikanten stoppen tien jaar nadat het voertuig uit productie is met het leveren van onderdelen.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar voor het rijdend houden van veel van de klassieke voertuigen is men vooral afhankelijk van onderdelen van voertuigen die gesloopt worden. En de autodemontagebedrijven, zoals autosloperijen tegenwoordig worden aangeduid, zijn niet van plan om de bruikbare onderdelen voor klassieke voertuigen te bewaren, zo gebleken toen de FEHAC enkele jaren geleden die vraag stelde in het kader van een toen geldende sloopregeling.

Terwijl het hergebruik van onderdelen, het recyclen, repareren en het minder vaak vervangen van materialen en onderdelen internationaal als uitermate duurzaam wordt beschouwd. Onze overheid voert zelfs een campagne tegen het verspillen van voedsel, terwijl nu dezelfde overheid met het intrekken van de maatregel, de verspilling van materialen en onderdelen in extreme mate bevordert. Want als er voor een defect maar op zich nog goed voertuig geen onderdelen meer te krijgen zijn, moet uiteindelijk het gehele voertuig worden gesloopt.

Terwijl er internationaal voor wordt geijverd om de levensduur van producten te vergroten” bijvoorbeeld door het beter repareerbaar maken van apparaten. Met het intrekken van de regeling sloop in eigen beheer slaat onze overheid ten aanzien van het erfgoed van de weg, de plank volkomen mis.

De FEHAC wil graag het Ministerie van I&M ondersteunen bij het vinden van een werkelijk duurzame oplossing. Waarin en passant ook het misbruik wordt tegengegaan….

terug naar voorpagina