• Archief
Laatste (?) poging overgangsregeling MRB oldtimer LPG en diesel mislukt

Laatste (?) poging overgangsregeling MRB oldtimer LPG en diesel mislukt

Op 12 oktober 2015 was het debat van de vaste kamer commissie van Financiën met staatssecretaris Wiebes over de nieuwe MRB-regels voor oldtimers. Tijdens dit debat zijn 5 moties ingediend om voor de LPG en Diesel aangedreven oldtimers tussen 30 en 40 jaar oud de mogelijkheid te bekijken voor een overgangsregeling voor de MRB.

Ondanks dat aangetoond is dat de opbrengst van de MRB zwaar tegenvalt en veel erfgoed verdwijnt hebben de coalitiepartijen VVD en PVDA deze moties afgestemd.

Na het afstemmen van de moties leek het binnen dit kabinet niet meer mogelijk om de regeling te repareren. Achter de schermen is echter doorgewerkt en op 11 november heeft Tweede kamer lid Pieter Omtzigt (CDA) een amendement ingediend. Analoog aan de klassieke benzine auto’s wil Omtzigt een identieke regeling voor LPG en Diesel voertuigen. Dit houdt in dat wanneer deze wagens niet in december, januari en februari op de weg komen, zij in aanmerking komen voor een kwarttarief met een maximum van € 350– per jaar.

Op 18 november is het amendement van Omtzigt in de Vaste Tweede Kamercommissie Financiën behandeld. De uitkomst was teleurstellend. De motie werd uiteraard door staatssecretaris Wiebes ‘ontraden’. Bij de verdere behandeling van de belastingplannen werd de motie in de Tweede Kamer wel in stemming gebracht. Helaas kon Wiebes zoals verwacht op steun van de coalitie rekenen en daarmee was het opnieuw over en uit.

terug naar voorpagina