• Archief
Verplichte winterstop vanaf 1 december weer van kracht

Verplichte winterstop vanaf 1 december weer van kracht

Dinsdag 2 december 2015 start weer de winterstop voor voertuigen die deelnemen aan de overgangsregeling na de wijziging in de MRB vrijstelling voor oldtimers. De voertuigen moeten 3 maanden van de openbare weg af (december 2015 tot en met februari 2016). Deze mogen er niet rijden en ook niet opstaan! Tijdens de winterstop moeten de voertuigen wel APK gekeurd en WAM verzekerd zijn. De winterstop is geen schorsing; de voertuigverplichtingen blijven bestaan.

Als uw voertuig in 2014-2015 aan de overgangsregeling meedeed, dan krijgt u een brief met de vraag om in 2015-2016 ook aan de overgangsregeling mee te doen. U moet dan het bedrag (kwarttarief met een maximum 122 euro) vóór 31 december 2015 voldoen. Als u het bedrag niet op tijd voldoet, dan kunt u niet deelnemen aan de overgangsregeling en wordt het voertuig in 2015 aangeslagen voor de volle MRB.

Als u geen brief heeft gekregen dan kunt u de Overgangsregeling aanvragen bij de Belastingdienst door middel van een formulier. Zorg hierbij ook dat het bedrag tijdig is voldaan.

Nieuw voor de winterstop 2015-2016 is de mogelijkheid om tijdens de winterstop gebruik te mogen maken van de Evenementenregeling: Voertuigen in de Overgangsregeling kunnen zonder schorsen ook van de Evenementenregeling gebruik maken. Dit kan per kenteken gedurende maximaal twee dagen per kalenderjaar. Het aanmelden van een evenement bij de Belastingdienst moet door de organisatie van het evenement tijdig (2 maanden voor datum evenement) gebeuren. Meer informatie hierover is de vinden op de website van de FEHAC: www.fehac.nl

terug naar voorpagina