• Archief
Benzine oldtimers weer toegelaten in milieuzone Rotterdam – UPDATE (2)-

Benzine oldtimers weer toegelaten in milieuzone Rotterdam – UPDATE (2)-

De rechtbank in Rotterdam heeft een duidelijk signaal afgegeven dat er wel een aantoonbare milieuopbrengst moet zijn als oude benzine auto’s uit de stad geweerd worden. De gemeente Rotterdam heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de nu geweerde oude benzine auto’s gezamenlijk een onevenredig groot deel van de stikstofdioxide veroorzaken.

Doorbraak: eindelijk een gewonnen proces
Na de verloren processen van de stichting Autobelangen tegen de verzwaarde MRB-heffing voor diesels en LPG en de rechtszaak van de KNAC tegen de milieuzone in Utrecht is dit de eerste keer dat de rechter de overheid nu eens niet in het gelijk stelt over genomen oldtimer belemmerende maatregelen. Samen met de stichting Rotterdamse Klassiekers en 14 gedupeerden heeft de FEHAC beargumenteerd dat in Rotterdam een overhaaste, oneerlijke en veel te ver strekkende milieuzone-maatregel is genomen. Voor mensen die Rotterdam bezoeken in een ‘fout’ voertuig is dat ineens onmogelijk en het is allemaal heel onduidelijk in ons land geregeld omdat de grote steden overal hun eigen re¬gels in hun eigen milieuzone hebben gekozen. Als bezitter/inwoner van een oude auto in Rotterdam ben je eigenlijk gedwongen een andere auto aan te schaffen, die wél aan de vereisten voldoet. Oldtimer- en youngtimer bezit, jonger dan 40 jaar, wordt op deze manier in Rotterdam nagenoeg onmogelijk gemaakt. En het belangrijkste: er is niet met cijfers onderbouwd wat het milieu-effect is van het weren van deze groep auto’s, die maar 0,14% van het totale verkeer uitmaakt. Kortom: een niet gemeten en te verwaarlozen milieuopbrengst.

Wat blijft er over van de milieuzone in Rotterdam
De milieuzone blijft wel van kracht voor diesels met een bouwjaar van vóór 2001. Ook blijft de regeling voor campers hetzelfde: ze kunnen maximaal 12 keer per jaar de stad in om de wagen in- en uit te pak¬ken. De bestaande oldtimervrijstelling voor voertuigen van 40 jaar en ouder, ongeacht de soort brandstof waar ze op rijden, blijft zo. Voorlopig worden de opgelegde boetes van oude benzineauto’s, die na 1 mei 2016 in Rotterdam bekeurd werden, niet terugbetaald. De gemeente Rotterdam houdt zich groot in haar eerste reactie: “het grootste deel van de milieuzone blijft in stand. Dat betekent dat Rotterdam een robuuste maatregel heeft genomen.” B&W gaat wel in hoger beroep, dus de Rotterdamse milieuzone gaat opnieuw door de bestuursrechter beoordeeld worden.

Bron: FEHAC

Helaas…..

De milieuzone geldt weer voor benzinewagens van vóór juli 1992. De maatregel gaat per direct in (3 augustus 2017) maar om eigenaren te laten wennen start eerst een waarschuwingsperiode van zes weken.

De gemeente Rotterdam wilde oude benzine- en LPG-auto’s eerder al uit de milieuzone weren. De rechtbank draaide die maatregel in juni terug omdat het plan (het zogenaamde verkeersbesluit) beter onderbouwd moest worden. Dat is nu gebeurd. Voor bepaalde dieselauto’s gold de maatregel al wel.

Om automobilisten aan de nieuwe situatie te laten wennen, is er een waarschuwingsperiode van zes weken. Komen zij in die periode met hun oude benzineauto in de milieuzone, dan valt een waarschuwingsbrief op de mat. Vanaf maandag 18 september krijgen overtreders wel een boete (90 euro). Het is mogelijk om dagontheffingen en langdurige ontheffingen voor benzineauto’s aan te vragen.

Bron: gemeente Rotterdam

Toch wel weer…..

Hoger beroep heeft succes
Nu heeft ook de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, geoordeeld dat de klassieke benzineauto’s de milieuzone in mogen. Volgens de Raad van State heeft de gemeente onjuist gehandeld door de categorie benzineauto’s van 25 jaar en ouder opnieuw te verbieden in de milieuzone. De Rotterdamse rechtbank verwierp al eerder het verkeersbesluit op het punt van de benzineauto’s, waardoor oldtimerbezitters de milieuzone wel in mochten. De gemeente ging daartegen in hoger beroep en verbood in afwachting daarvan gewoon nog eens in een nieuw verkeersbesluit dat oude benzineauto’s Rotterdam in mochten. Die zaak moet nog voorkomen. Tot dat deze zaak voorgekomen is, moet de gemeente oude benzineauto’s wel toelaten, zo luidt het zojuist bekend geworden oordeel van de afdeling rechtspraak van de Raad van State.

Bron: FEHAC

terug naar voorpagina