• Archief
Laatste nieuws 31e editie Nationale Oldtimerdag: “auto’s met een boeiende geschiedenis”

Laatste nieuws 31e editie Nationale Oldtimerdag: “auto’s met een boeiende geschiedenis”

by OldtimerNieuws

De 31e editie van de Nationale Oldtimerdag brengt een keur van automobielen aan de start met een opmerkelijk verhaal of een boeiende geschiedenis. Wat een schilderij van Rembrandt is voor de kunstliefhebbers is een klassieke automobiel met een verhaal voor de autoliefhebbers. Die opmerkelijke verhalen zijn volop te zien en te beleven tijdens de Nationale Oldtimerdag op zondag 21 juni a.s. aan de Bataviaboulevard in Lelystad. Voorbeelden daarvan:

Een Bentley R Continental 2-Door Park Ward Coupé 1956. Een auto die destijds werd gekocht door de Sjah van Perzië – Rehza Pahlavi – en waarin hij met Keizerin Farah Diba bezoeken bracht aan diverse steden in het land dat nu Iran heet nadat de Ayatollah’s de macht overnamen.

Een Lagonda LG6 Drophead Coupé 1938. De wagen waarin veldmaarschalk Bernard Montgomery op 1 september 1945 zijn triomfale intocht maakte in Amsterdam (‘Victory Parade’) en waar tienduizenden Amsterdammers hem toejuichten.

Buick Series 50 Super Convertible 1949. De auto waarmee biermagnaat Alfred Heineken in Amerika kennis maakte en die hij in 1987 aanschafte. De auto is in uitstekende staat en met het oorspronkelijk kentekenbewijs op naam er bij.

Een SS 90 Jaguar 1935 uit de serie SS 90 die tussen mei en september 1935 als eerste sportwagen door Swallow Sidecars werd geproduceerd. In totaal werden er 24 van gemaakt. Een unieke auto in Nederlands privé bezit.

Een Bentley 3 / 4.5 Boattail uit 1924 waarmee voormalig minister president Jan-Peter Balkenende mee deed aan de Mille Miglia, Via Flaminia, City Racing Rotterdam en de Rode Kruis Rally.

Een Bentley 3.5 Tourer Vandenplas 1928, winnaar van de klassieke categorie van de internationaal befaamde Tulpenrally

Een Bugatti T35C Grand Prix 1928. Een auto waarmee vele races in die jaren werden gewonnen zoals de Grand Prix van Monaco (1930) en grand prix races op het autocircuit van Pau, Saint Gaudins, La Baule en Boulogne.

Een Rolls Royce Silver Cloud II 1960. De auto was eigendom van de Amerikaanse filmdiva Zsa Zsa Gabor (geboren in Boedapest in 1917). De koplampringen, wielnaven, deurklinken, radiatorframe en het fraaie radiatorbeeld ‘Flying Lady’ zijn van 18 karaat goud.

Een Royal Daimler Light 15 Convertible 1937. Van dit type zijn er in opdracht van de Britse koninklijke familie twee gemaakt ten behoeve van het huwelijk van Koning George VI op 12 mei 1937 in de Westminster Abbey in Londen.

Het evenement aan de Bataviaboulevard in Lelystad duurt van 09.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Vanaf het station Lelystad Centrum rijden er pendelbussen rechtstreeks naar het manifestatieterrein.

Meer informatie: https://www.oldtimernieuws.nl/?p=12681

Off
FEHAC: APK vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar

FEHAC: APK vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar

by OldtimerNieuws

Het Ministerie voor I&M neemt het door de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over, inclusief het FEHAC voorstel voor de APK vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in de praktijk prima.

Deze vrijstelling maakt deel uit van een veelomvattend voorstel dat onder leiding van de RDW, in opdracht van het Ministerie, en met medewerking van maatschappelijke partijen tot stand is gebracht. Een unieke samenwerking waar menig ander EU land slechts van kan dromen.
Voor landbouwtrekkers zal in de toekomst APK alleen gelden voor die trekkers met een constructiesnelheid >40kmh.

In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal het vervolgtraject bepaald worden en worden de voorstellen uitgewerkt in wet- en regelgeving. De Richtlijn moet per 20 mei 2017 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving en uiterlijk 20 mei 2018 worden toegepast.

– UPDATE – (FEHAC)

In 2014 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn voor periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens aangenomen (“de APK-richtlijn). De bepalingen uit de richtlijn moeten uiterlijk 20 mei 2017 worden omgezet in nationale wet- en regelgeving en een jaar laten worden toegepast. De richtlijn kent enkele optionele bepalingen die lidstaten mogen toepassen, zoals de vrijstelling voor voertuigen van historische waarde. Op advies van het SO APK heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten voertuigen van historische waarde die ouder zijn dan 50 jaar vrij te stellen van de APK-plicht.

Hiervoor moet het Besluit voertuigen worden aangepast. Het proces hiervoor was in gang gezet. Door het verwerpen van het wetsvoorstel voor kentekening van landbouw en bosbouwtractoren door de Tweede Kamer is de aanpassing van het Besluit voertuigen on hold gezet, omdat er -naast de vrijstelling van 50 jaar- ook bepalingen voor de APK voor snelle tractoren waren opgenomen in de aanpassing van het Besluit Voertuigen. Het ministerie beraadt zich momenteel over de wijze waarop de APK-plicht voor snelle tractoren alsnog kan worden geregeld. Zodra hier meer duidelijkheid over is, kan het proces van aanpassing van wet- en regelgeving weer in gang worden gezet. Door deze situatie is het niet meer zeker dat de beoogde vrijstelling van 50 jaar kan ingaan op 20 mei 2018. We hopen natuurlijk dat we het zo snel mogelijk kunnen realiseren.

Ook al is er nog steeds een kans dat de geplande ingangsdatum wel wordt gehaald, het lijkt ons toch op zijn plaats hier in dit vroege stadium aandacht aan te schenken. Van eventueel uitstel zal zeker geen afstel komen, we houden u over dit dossier op de hoogte.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: http://fehac.nl/min-im-neemt-fehac-voorstel-over-apk-vrijstelling-voertuigen-ouder-dan-50-jaar/

Off
FEHAC: zin en onzin van milieuzones

FEHAC: zin en onzin van milieuzones

by OldtimerNieuws

Met het mooie zonnige weer opkomst is het ‘klassieke autorijden seizoen’ weer begonnen. De evenementenkalender van de meeste clubs staan zo vlak na Pasen weer boordevol van activiteiten. Het bezoeken van de (oude) Nederlandse binnensteden of dorpen is voor menig autobezitter weer een dagdoel op zich.In dat kader vragen velen zich af of dat nog wel mogelijk is, of ze met hun klassieker de binnensteden nog wel in komen. Het eenvoudige antwoord is; JA, geen probleem. De realiteit is zoals altijd iets gecompliceerder.

Er is veel te doen over milieuzones waarin de vier grote steden het voortouw nemen. De afgelopen maanden heeft de FEHAC, namens de klassieke autoclubs, met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, met de grote steden, de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) en de andere belangengroepen in dit kader gesprekken gevoerd over het toelaten van klassieke auto’s in de milieuzones van binnensteden.
Nagenoeg zonder uitzondering hebben we overal begrip of zelfs medewerking gevonden voor het vrijstellen van klassiekers.
De FEHAC heeft vraagtekens bij nut en noodzaak van milieuzones in het algemeen, maar signaleert dat het besluit om deze zones in te voeren is gebaseerd op een democratisch proces is dat zijn eigen loop heeft. Klassiekers dienen in onze ogen echter logischerwijs uitgezonderd te worden. Door het spaarzame gebruik, buiten de risicotijden en –zones, en de geringe kilometrages is de bijdrage van klassiekers aan eventuele luchtkwaliteitsproblematiek nihil.

Als resultaat van onze gesprekken heeft bv de gemeente Utrecht besloten klassieke diesel voertuigen ouder dan 40 jaar toe te laten in de milieuzones. Klassiekers op benzine of lpg waren sowieso als toegelaten. Ook Rotterdam heeft de intentie uitgesproken klassiekers te ontzien. Helaas heeft Utrecht voor het vrijstellen van (diesel) klassiekers ‘de 40-jaars norm’ van MinFin gehanteerd. Onze wens blijft natuurlijk om de internationale FIVA norm van 30 jaar te hanteren, een norm die een aantal instanties in Nederland ook hanteert.
40 jaar is in geen enkel opzicht een norm voor wat-dan-ook, het is slechts een fiscale grens, die soms verkeerd uitgelegd wordt.
De FEHAC heeft deze verwarring bij MinFin aangekaart en de toezegging gekregen dan MinFin in volgende uitingen expliciet zal vermelden dat de fiscale grens van 40 jaar niets zegt over de klassieker status van een voertuig. Daarvoor zijn andere normen, nl. de internationaal gehanteerde FIVA norm die ook de FEHAC hanteert; 30 jaar en ouder, in handen van een liefhebber, zoveel mogelijk in originele staat en niet intentioneel voor dagelijks gebruik.
Zowel de Minister van I & M als bv de wethouder in Rotterdam hebben aangegeven dat de milieuzone maatregel een tijdelijke maatregel zal zijn, omdat de luchtkwaliteit ‘spontaan’ en door andere maatregels snel verbetert. Tevens zijn er andere maatregels die veel meer effect hebben dan het hinderen van klassiekers, zoals het aan de walstroom leggen van de zeeschepen in de Rotterdamse haven.

Het voorlopig voornaamste resultaat van onze inspanningen is dat onze klassieke mobiel erfgoed in binnensteden welkom is. Dat geldt voor de individuele auto. Ook kunt u de binnenstad met een milieuzone gewoon gebruiken als de startplaats, tussenstop en locatie van de eindbestemming van een oldtimerrit. Zolang het voorlopig maar geen 30-40 jaar oude diesel in Utrecht is…..
Want over het alsnog in de milieuzones toelaten van historische dieselvoertuigen van 30 tot 40 jaar oud zijn wij als FEHAC in gesprek met de gemeenten, de VNG en het Ministerie van I & M.

Onze grote zorg blijft dat er geen landelijk gehanteerd kader is, en dat ieder dorp zijn eigen ding kan en mag doen, met een onnavolgbare lappendeken van verschillende normen als gevolg.

De kern van het FEHAC beleid is dan ook; áls er al milieuzones ingesteld worden – waarvan nut en noodzaak dus allerminst evident zijn – dan eenduidig en met een vrijstelling voor oldtimers gebaseerd op de internationale FIVA norm.

Off
Eerste drie (van vijf) proefprocessen vrijstelling oldtimers verloren

Eerste drie (van vijf) proefprocessen vrijstelling oldtimers verloren

by OldtimerNieuws

De stichting VrijstellingOldtimer wil met een vijftal rechtzaken tegen de staat de aanpassingen in de belastingvrijstelling voor oldtimer terugdraaien. In de eerste drie proefprocessen is een uitspraak gedaan.

Deze rechtszaken zijn op 26 februari (RB Breda, BMW 535i) en 17 maart (RB Haarlem, Landrover Defender diesel) gehouden. Helaas is de uitspraak negatief uitgevallen. De rechter in Haarlem oordeelt dat de afschaffing van de vrijstelling voor diesel-oldtimers die korter dan 40 jaar in gebruik zijn niet in strijd is met het internationale recht of het Unierecht. Aan een eerder toegekende vrijstelling kan de oldtimerbezitter niet het vertrouwen ontlenen dat deze nooit zou worden ingetrokken. Deze uitspraken betekenen in ieder geval dat oldtimerbezitters die aan de gezamenlijke procedures deelnemen en een auto hebben in een van de twee categorieën “benzine t/m 1986” en “diesel van 1987” op basis van deze gerechtelijke uitspraken hun MRB niet terugkrijgen.

Ook in de rechtzaak die over een Chevrolet C30 op LPG in Den Haag was aangespannen was de uitspraak negatief en is het beroep afgewezen. De auto staat op grijs kenteken waardoor hij niet in aanmerking kan komen voor de overgangsregeling; ook niet als de LPG-installatie eruit wordt gehaald.

Er staan nog twee proefprocessen op de rol De eerste is inmiddels geweest. Bij de rechtbank Gelderland kwam de zaak voor van een Renault Alpine. Deze zaak dient als voorbeeld voor alle benzineauto’s van 1987 (de regeling Van Vliet). De uitspraak volgt nog.

Na deze vier proefprocedures hebben we dan enkel nog de vijfde te gaan over een Mercedes 240 Diesel uit 1982. Die zaak komt voor bij de rechtbank Noord-Nederland en de behandeling laat nog even op zich wachten. Dat komt door de zeer drukke planning van deze rechtbank. Pas als die zijn afgerond kunnen er bredere conclusies worden getrokken.

Meer informatie: www.vrijstellingoldtimer.nl

Off
Tweede Kamer gigantisch misleid bij oldtimermaatregel

Tweede Kamer gigantisch misleid bij oldtimermaatregel

by OldtimerNieuws

Onlangs sprak Pieter Omtzigt, kamerlid voor het CDA, de FEHAC leden tijdens de Algemene Ledenvergadering toe. De oldtimermaatregel heeft geen 120 miljoen euro opgeleverd, maar slechts 30 miljoen. Omtzigt is al langer kritisch ten aanzien van de oldtimermaatregel, en heeft ook nu twijfels bij de verklaring die staatssecretaris Wiebes geeft over de effecten ervan. “De Tweede Kamer is gigantisch misleid. De staatssecretaris haalt kunstgrepen uit om te doen alsof hij 120 miljoen euro heeft binnengehaald met de oldtimermaatregel. Maar in feite is het maar 30 miljoen.”

60.000 auto’s
Omtzigt sprak tijdens de Algemene Ledenvergadering van de FEHAC voor bijna 120 vertegenwoordigers van oldtimerclubs. “De staatssecretaris doet alsof u 70.000 klassiekers van de weg hebt gehaald en dat u die hebt vervangen door 60.000 moderne, schone auto’s.” Maar in feite heeft de staatssecretaris verkeerde gegevens gebruikt. “Die 60.000 moderne auto’s waar nu motorrijtuigenbelasting voor wordt betaald, zijn auto’s die vanwege hun lage CO2-emissie waren vrijgesteld van mrb. Dat heeft dus niets met de oldtimerregeling te maken.”

Opwobben
Wat Omtzigt vooral steekt is het feit dat er nu resultaten van het amendement Van Vliet uit 2012 worden gepresenteerd als effecten van de oldtimermaatregel uit 2013. Het amendement dat was geïnitieerd door voormalig PVV-kamerlid Roland van Vliet hield onder meer in dat de vrijstellingsleeftijd voor auto’s werd verhoogd van 25 naar 30 jaar. “De import van oude diesels was daardoor al gehalveerd”, zegt Pieter Omtzigt. En hij roept de zaal op om dit nog eens uit te zoeken. “U moet dit maar eens opwobben”, zegt hij, doelend op de informatie over de effecten van het amendement Van Vliet.

Haalbaar
Al is hij kritisch over de effecten van de oldtimermaatregel, Pieter Omtzigt blijft ook realist. “Bij het bestrijden van deze maatregel moet je ook kijken wat er politiek haalbaar is”, betoogt hij. “Op zich kan ik me goed voorstellen dat de MRB-vrije leeftijd wordt verhoogd van 25 naar 30 jaar. Sterker nog, ik heb het amendement Van Vliet destijds ook gesteund. En dat oldtimers die onder de overgangsregeling vallen ’s winters drie maanden niet mogen rijden, lijkt me ook niet zo’n probleem.”

Alternatief
Omtzigt drukt de oldtimerclubs op het hart om actie te ondernemen. “De 60-dagen kaart is al ter sprake gekomen, dat is op zich een goed voorstel. Je moet alleen oppassen met oplossingen in de ict-sfeer, want die willen bij de overheid nog wel eens misgaan.”
De oldtimerwereld kan het beste zelf met een voorstel komen, zegt Omtzigt. “Maak een alternatief plan waarbij diesel en lpg-auto’s van 30 tot 40 jaar oud ook onder de overgangsregeling vallen en laat dat doorrekenen. Leg dat vervolgens aan de partijen voor.”

Freek van Leeuwen (FEHAC)

Off
Vooraankondiging Eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed 24 juni 2015

Vooraankondiging Eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed 24 juni 2015

by OldtimerNieuws

Op 24 juni 2015 vindt het eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed plaats in Amersfoort. De organisatie is in handen van de stichting Mobiele Collectie Nederland en het Mobiel Erfgoed Centrum met steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meer informatie over dit congres volgt later.

Off
Aantal oldtimers in Nederland flink afgenomen

Aantal oldtimers in Nederland flink afgenomen

by OldtimerNieuws

De aanpassing van de vrijstellingsregels heeft er flink ingehakt. We moeten daarbij niet vergeten dat er twee grote aanpassingen op een rij zijn geweest. Het aantal oldtimers in Nederland is de afgelopen jaren met meer dan 30% gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het TNO. In het onderzoek zijn auto’s van voor 1990 meegenomen en strekt zich uit over de periode 2006 – 2015. TNO deed onderzoek in opdracht van de Ministerie van Financiële Zaken.

Het grootste gedeelte van afname komt door erkende sloop van oldtimers. 59% van de afname oldtimers van de Nederlandse wegen is zo te verklaren. Daarnaast werd 30% geëxporteerd. Tegelijkertijd kwam de import van diesel en LPG oldtimers is nagenoeg stil te komen liggen. Dat de aanscherping van de vrijstellingsregel een grote impact heeft gehad blijkt wel uit de cijfers van de export van oldtimers op diesel en LPG. De afgelopen twee jaar werden maar liefst 19.000 diesel (17% van het totaal) en 5.000 LPG (8,5% van het totaal) oldtimers geëxporteerd. Dat zijn stevige cijfers die hopelijk de komende jaren niet doorzetten. Dan blijven er maar weinig oldtimers uit deze categorie over in Nederland.

Off
Eerste twee proefprocessen vrijstelling oldtimers verloren

Eerste twee proefprocessen vrijstelling oldtimers verloren

by OldtimerNieuws

De stichting VrijstellingOldtimer wil met een vijftal rechtzaken tegen de staat de aanpassingen in de belastingvrijstelling voor oldtimer terugdraaien. In de eerste twee proefprocessen is nu een uitspraak gedaan.

Deze rechtszaken zijn op 26 februari (RB Breda, BMW 535i) en 17 maart (RB Haarlem , Landrover Defender diesel) gehouden. Helaas is de uitspraak negatief uitgevallen.

De rechter in Haarlem oordeelt dat de afschaffing van de vrijstelling voor diesel-oldtimers die korter dan 40 jaar in gebruik zijn niet in strijd is met het internationale recht of het Unierecht. Aan een eerder toegekende vrijstelling kan de oldtimerbezitter niet het vertrouwen ontlenen dat deze nooit zou worden ingetrokken.

Deze uitspraken betekenen in ieder geval dat oldtimerbezitters die aan de gezamenlijke procedures deelnemen en een auto hebben in een van de twee categorieën “benzine t/m 1986” en “diesel van 1987” op basis van deze gerechtelijke uitspraken hun MRB niet terugkrijgen.

Er staan nog drie proefprocessen op de rol. Pas als die zijn afgerond kunnen er bredere conclusies worden getrokken.

Off
Einde regeling ‘slopen in eigen beheer’

Einde regeling ‘slopen in eigen beheer’

by OldtimerNieuws

De regeling ‘slopen in eigen beheer’ van personenauto’s is met ingang van 1 april ingetrokken. Het milieu zou hierbij gebaat zijn en de intrekkingen zou ook goed zijn in de strijd tegen criminaliteit. De FEHAC geeft als reactie dat ze erkennen dat er aan de regeling een aantal nadelen kleefden, maar voor het behoud van het mobiel erfgoed was de regeling onmisbaar. Want een kenmerk van de historische voertuigen, is dat zij niet meer in productie zijn. En de meeste voertuigfabrikanten stoppen tien jaar nadat het voertuig uit productie is met het leveren van onderdelen.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar voor het rijdend houden van veel van de klassieke voertuigen is men vooral afhankelijk van onderdelen van voertuigen die gesloopt worden. En de autodemontagebedrijven, zoals autosloperijen tegenwoordig worden aangeduid, zijn niet van plan om de bruikbare onderdelen voor klassieke voertuigen te bewaren, zo gebleken toen de FEHAC enkele jaren geleden die vraag stelde in het kader van een toen geldende sloopregeling.

Terwijl het hergebruik van onderdelen, het recyclen, repareren en het minder vaak vervangen van materialen en onderdelen internationaal als uitermate duurzaam wordt beschouwd. Onze overheid voert zelfs een campagne tegen het verspillen van voedsel, terwijl nu dezelfde overheid met het intrekken van de maatregel, de verspilling van materialen en onderdelen in extreme mate bevordert. Want als er voor een defect maar op zich nog goed voertuig geen onderdelen meer te krijgen zijn, moet uiteindelijk het gehele voertuig worden gesloopt.

Terwijl er internationaal voor wordt geijverd om de levensduur van producten te vergroten” bijvoorbeeld door het beter repareerbaar maken van apparaten. Met het intrekken van de regeling sloop in eigen beheer slaat onze overheid ten aanzien van het erfgoed van de weg, de plank volkomen mis.

De FEHAC wil graag het Ministerie van I&M ondersteunen bij het vinden van een werkelijk duurzame oplossing. Waarin en passant ook het misbruik wordt tegengegaan….

Off
Duurste auto AutoRAI staat in de klassiekerhal

Duurste auto AutoRAI staat in de klassiekerhal

by OldtimerNieuws

Van 17 t/m 26 april 2015 is de RAI in Amsterdam weer de plek voor het laatste nieuws op autogebied. Maar ook het baanbrekende autonieuws van weleer is er te zien: bekijk de mooiste designiconen uit de jaren 1900 – 1940, ’50, ’60, ’70, ’80 en ’90 en ontdek de charme van deze bijzondere voertuigen.

De FEHAC heeft samen met de bekende autojournalisten Ton Lohman en Wim Oude Weernink een prachtige collectie samengesteld van auto’s die door de jaren heen beeldbepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de automobiel. Ook komt het Louwman Museum met een aantal auto’s uit hun collectie en is er een verzameling politievoertuigen te zien.

Hal 7 is speciaal gereserveerd voor 75 topklassiekers. De duurste auto van de AutoRAI is niet een nieuwe auto, maar dat is een in de hal van de klassiekers. Niet alleen staan daar de bekende topmodellen als de kostbare Ferrari 250 GT SWB uit 1961, de zilvergrijze Mercedes 300 Vleugeldeur uit 1955 en de groene Bentley Blower racer uit 1934. Ook de meer gewone auto’s, die wel heel belangrijk waren voor de ontwikkeling van de mobiliteit de vorige eeuw, zijn volop te zien. De Peugeot 504, de Volkswagen Kever, de Fiat 500 maar ook de Smart en de Toyota Prius zijn daarvan voorbeelden.

Meer informatie: www.autorai.nl

Off
Nauwelijks voordelen eco-banden

Nauwelijks voordelen eco-banden

by OldtimerNieuws

Het blijft een lastig onderwerp: banden. Zo blijkt uit de zomerbandentest van ANWB dat de zogenoemde eco-banden nauwelijks voordelen bieden. Dit terwijl de Europese Unie via richtlijnen en het bandenlabel eist dat banden steeds zuiniger worden. Eco-banden zouden zich moeten onderscheiden door betere milieu-eigenschappen, zuiniger verbruik, minder geluid.

Zo blijkt met name de grip op een nat wegdek minder is dan bij een normaal model van hetzelfde merk. De ANWB heeft normale banden en eco-banden van Michelin, Continental, Bridgestone en Hankook met elkaar vergeleken. De Hankook Kinergy scoorde zelfs op droog wegdek en op slijtage minder dan het normale model. Voordelen voor het milieu op het gebied van brandstofverbruik, geluid en slijtage zijn er nauwelijks.

Voor de test onderzocht ANWB 35 zomerbanden verdeeld in twee bandenmaten. 16 zomerbanden in de bandenmaat 185/60 R14 en in de bandenmaat 205/55 R16 nog eens 19 banden. Hoewel het EU-label in de afgelopen jaren heeft geholpen om banden beter te maken, schiet het volgens de ANWB tekort als informatie voor de consument. Consumenten kunnen namelijk alleen aan een label niet aflezen of een band goed of slecht is. Bij het onderdeel remmen op nat wegdek scoren de beste band (Kumho HS51) en de slechtste band (Nankang Econex) beiden op een B-label. In de praktijk blijkt een flink verschil. Bij een plotselinge noodstop bij een snelheid van 80 km per uur is de remweg ruim twaalf meter langer.

De ANWB zomerbandentest is een samenwerking tussen de Europese autoclubs en consumentenorganisaties. Om alle eigenschappen van een band goed te testen werden 35 exemplaren per geteste band gebruikt. Deze testexemplaren worden anoniem gekocht op internet of bij bandenhandelaren, om te garanderen dat deze banden identiek zijn aan de banden die consument koopt.

Alle resultaten van de zomerbandentest zijn te vinden op anwb.nl.

Off
Maarseveen Assurantiën na overname verder als Vetera

Maarseveen Assurantiën na overname verder als Vetera

by OldtimerNieuws

Het assurantiekantoor van Roel en Hennie van Maarseveen is al bijna veertig jaar een begrip in de wereld van oldtimerverzekeringen. In die veertig jaar groeide hun bedrijf van honderden klanten naar ongeveer dertigduizend klanten. Door hun jarenlange enthousiasme voor klassieke motorfietsen en rijwielen, hebben Roel en Hennie van hun passie hun beroep kunnen maken en is het bedrijf door de jaren uitgegroeid tot een begrip in de oldtimerwereld.

Voor de oldtimerliefhebbers Roel en Hennie van Maarseveen werd hun bedrijf te groot om de werkzaamheden nog samen aan te kunnen waardoor gezocht werd naar een waardige opvolger. Hun succesvolle bedrijf zal door Vrieling Adviesgroep onder de naam Vetera voortgezet worden. Doel van Vetera is om met dezelfde passie klanten te blijven voorzien van de service als die ze gewend zijn bij Van Maarseveen.

Vetera biedt specifieke verzekeringen voor oldtimer bromfietsen, motoren en auto’s. Zo kunnen klanten hun klassieker perfect verzekeren. Voor de liefhebber met meerdere oldtimers is er een unieke verzamelpolis. De adviseurs van Vetera geven graag persoonlijk advies over de beschikbare oldtimerverzekeringen. Ook krijgt iedereen straks online toegang tot alle verzekeringen die Vetera aanbiedt via haar website. Hier kunnen direct verzekeringen afgesloten worden. Daarnaast kunnen bestaande klanten op mijn.vetera.nl hun eigen verzekeringen inzien en wijzigen.

Meer informatie is te vinden op: www.vetera-oldtimerverzekeringen.nl

Off
Vijf voordelen van het rijden in een oldtimer

Vijf voordelen van het rijden in een oldtimer

by OldtimerNieuws

Het lijkt alsof vooral de nadelen van het rijden van oldtimers de laatste tijd in het nieuws komen. De ophef rondom vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en discussies over de veiligheid en milieuvriendelijkheid van deze bijzondere bolides zijn voorbeelden die bijna dagelijks de revue passeren. Toch zijn er genoeg redenen om toch voor een klassieker te kiezen.

1. Uitstraling en klasse
Vrijwel iedereen heeft een mening over auto’s, vooral over oldtimers. Toch worden deze bijzondere auto’s vaak gezien als statussymbool. In veel films en series trapt de gelikt uitziende gentleman het gaspedaal van een iconische oldtimer royaal in. Wie kent bijvoorbeeld de beroemde Aston Martin DB5 of Lotus Esprit van James Bond niet? Daarnaast rij je niet alleen om op de plaats van bestemming te komen, maar juist voor de rit zelf. Een auto die dat kan heeft pas karakter.

2. Oudere auto’s halen herinneringen naar boven
Je zit op een terrasje in de zon en er scheurt een glimmend klassiek model Mercedes Benz voorbij. Je kunt niet stoppen met kijken, maar ook denk je meteen terug aan vroeger. Misschien heeft je vader of je opa wel in zo’n auto gereden en mocht je op zondag mee een stukje toeren. Of denk je terug aan die ene keer dat je in deze droomauto mocht zitten op je trouwdag. Anders dan bij een foto, komt ook het gevoel van het in de auto rijden weer naar boven.

3. Het kan wel degelijk milieuvriendelijk
Eigenlijk valt het met de milieuonvriendelijkheid van oldtimers wel mee. Natuurlijk zijn ze over het algemeen wat meer vervuilend dan een nieuwe auto, maar waar een bedrijfsauto soms wel tienduizenden kilometers per jaar aflegt, rijden we veel minder met oldtimers. Daarnaast wordt het ombouwen van klassieke auto’s naar elektrische auto’s steeds populairder. Al zal het nog steeds een gek gezicht zijn, een oude bak aan de oplader.

4. De ultieme hobby
Veel liefhebbers kiezen juist voor een oudere auto zodat ze er in hun vrije tijd lekker aan kunnen sleutelen. En bij de oudere auto is dit ook heel belangrijk. Vooral samen met je beste vriend of je vader onder de motorkap van je auto aan de slag, schept een onmiskenbare band. Het opknappen van je droombolide zorgt natuurlijk ook voor het nodige gevoel van voldoening wanneer je er daarna zelf mee kunt rijden.

5. Waarde
Van oldtimers zijn er vaak nog maar een aantal exemplaren. Daarom kun je wel stellen dat ze waardevast zijn. Mits de auto goed onderhouden wordt natuurlijk. Waar nieuwe auto’s na een aantal jaar vaak minder waarde hebben, wordt een groot aantal klassiekers in de loop der jaren juist steeds meer waard. Kijk zelf maar eens naar de modellen die nu te koop staan.

Off
27 februari eerste rechtszaak VrijstellingOldtimer

27 februari eerste rechtszaak VrijstellingOldtimer

by OldtimerNieuws

Er is al veel over gezegd en geschreven: de beslissing van de regering om de belastingvrijstelling voor oldtimers in te perken. Met name oldtimerbezitters met oldtimers in de leeftijd tussen 25 en 40 jaar oud en met als brandstof LPG of diesel komen in het nauw. Voor deze categorie gaat immers van een volledige vrijstelling opeens naar een volledige aanslag die bij bijvoorbeeld een zware diesel heel pittig kan zijn.

Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden. Onder aanvoering van Wouter van Embden bereid het team VrijstellingOldtimer een vijftal rechtszaken voor. Volgens Wouter van Emden zijn deze zaken beter en anders voorbereid dan de zaken waarin al een uitspraak is gedaan. Hij heeft dan ook nog steeds hoop op een goede afloop. De eerste rechtszaken zijn gepland voor 26 februari (RB Breda, BMW 535i) en 17 maart (RB Haarlem, Landrover Defender diesel).

Meer informatie over de rechtszaken die door VrijstellingOldtimer zijn ingediend kunt u lezen op: www.vrijstellingoldtimer.nl

Off
Milieuzone Utrecht voor oudere dieselauto’s

Milieuzone Utrecht voor oudere dieselauto’s

by OldtimerNieuws

Het zat al een tijdje in de lucht, maar nu is het definitief: Utrecht weert sinds 1 januari 2015 dieselauto’s ouder dan 15 jaar uit de binnenstad. Sinds 2007 kent Utrecht in het centrum al een milieuzone waar vrachtauto’s niet langer welkom zijn. Utrecht heeft dit verbod nu verder uitgebreid naar een algeheel verbod op ‘oude’ dieselauto’s in de milieuzone. De zone omvat de binnenstad en het Jaarbeursgebied waar ook een milieuzone voor vrachtverkeer al van kracht is. In 2017 moet er een evaluatie plaatsvinden.

Toch valt het doek nog niet geheel voor oudere dieselauto’s, waaronder onze oldtimers. Voor een aantal auto’s is er een uitzondering gemaakt. Er kan een ontheffing worden aangevraagd voor de volgende categorieën voertuigen:

  • Langdurige ontheffing oldtimer (dieselauto van 40 jaar of ouder)
  • Dagontheffing zakelijk gereden bestelauto
  • Dagontheffing kampeerwagen bewoners binnenstad
  • Langdurige ontheffing voor voertuigen die om medische redenen zijn aangepast
  • Jaarontheffing zakelijk gereden bestelauto op basis financiële moeilijkheden
  • Ontheffing voor onbepaalde tijd op basis onvoorziene bijzondere omstandigheden

Meer informatie is te vinden op:  http://www.utrecht.nl/verkeer-en-vervoer/milieuzone/

Off
Opnieuw auto’s en films in het Louwmanmuseum

Opnieuw auto’s en films in het Louwmanmuseum

by OldtimerNieuws

Het Auto’s & Films programma is een samenwerking tussen Film Atelier Den Haag en het Louwmanmuseum en gaat inmiddels aan zijn vierde seizoen beginnen. ‘Zeg mij in welke auto je rijdt, en ik zeg je wie je bent.’ Niet zomaar een loze kreet, maar een uitgangspunt dat veelvuldig is toegepast in tal van films. Net als kapsels, mode en de inrichting van je huis is een auto een manier om je te onderscheiden, in het ‘echte’ leven, maar ook in de film. Merk, kleur, model: allemaal vertellen ze iets over de eigenaar/bestuurder m/v. Mannen in kleine, onhandige en logge autootjes die het afleggen tegen vrouwen in grote, snelle, luxe bolides; een veelgebruikte variant in Hollywoods gloriedagen in de jaren dertig en veertig. De toon is inderdaad direct gezet en het publiek snapt hoe de verhoudingen liggen. Er valt veel meer te zien en horen over de innige relatie tussen auto’s & films op zaterdagmiddag 24 januari, 28 februari en 28 maart in het Louwmanmuseum.

Om 13.00 wordt gestart met een presentatie door Elisa Mutsaers van het Filmatelier die duidelijk maakt hoe de auto en de film min of meer tegelijkertijd werden geboren, samen opgroeiden en hoe hun industrieën, zeker in Amerika, altijd nauw verbonden zijn geweest. Tijdens de presentatie worden de verhalen verteld, maar vooral de beelden getoond, met een focus op die auto’s die zowel in de film als in het museum zijn terug te zien. Na ca. 90 minuten neemt een ervaren gids van het museum de deelnemers mee om hen, temidden van de honderden auto’s die in het museum te zien zijn, specifiek langs die auto’s te leiden die een filmverhaal met zich meedragen. Wanneer de tour rond 16.00 uur ten einde loopt, kunnen deelnemers nog tot sluitingstijd om 17.00 uur blijven om ook de andere auto’s of bijvoorbeeld de indrukwekkende reclameposter-, schilderijen- of benzinepompcollecties in het museum te bekijken.

Meer informatie: www.filmatelierdenhaag.nl

Off
VrijstellingOldtimer zet rechtzaak tegen MRB oldtimer door

VrijstellingOldtimer zet rechtzaak tegen MRB oldtimer door

by OldtimerNieuws

Er is al veel over gezegd en geschreven: de beslissing van de regering om de belastingvrijstelling voor oldtimers in te perken. Met name oldtimerbezitters met oldtimers in de leeftijd tussen 25 en 40 jaar oud en met als brandstof LPG of diesel komen in het nauw. Voor deze categorie gaat immers van een volledige vrijstelling opeens naar een volledige aanslag die bij bijvoorbeeld een zware diesel heel pittig kan zijn.

Een aantal oldtimerbezitters zijn op eigen titel een rechtszaak tegen de staat begonnen omdat ze van mening waren dat de overheid niet zomaar de vrijstellingsregel overboord kon gooien. In twee van deze zaken zijn eind vorig jaar uitspraken gedaan en in beide gevallen werd de staat in het gelijk gesteld. Dit betekent dat het er niet goed uitziet voor ons als oldtimerbezitters.

Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden. Onder aanvoering van Wouter van Embden bereid het team VrijstellingOldtimer een vijftal rechtszaken voor. Volgens Wouter van Emden zijn deze zaken beter en anders voorbereid dan de zaken waarin al een uitspraak is gedaan. Hij heeft dan ook nog steeds hoop op een goede afloop. Net voor de Kerst zijn de beroepsschriften ingediend bij de rechtbank.

Meer informatie over de rechtszaken die door VrijstellingOldtimer zijn ingediend kunt u lezen op: www.vrijstellingoldtimer.nl

Off
Trekkerrijbewijs ook voor oldtimers

Trekkerrijbewijs ook voor oldtimers

by OldtimerNieuws

Vanaf 1 juli 2015 wordt het T-Rijbewijs ingevoerd. Dit rijbewijs is verplicht voor tractoren, maar ook voor MMBS-en die van de openbare weg gebruik maken (dus ook voor shovels, SRV-wagens, omgebouwde personenwagens). In het kort voor alles wat nu nog zelfstandig zonder kenteken op de openbare weg rijdt. Uitgezonderd zijn kleine maaimachines, veegapparaten, et cetera, met een maximale breedte van 1,30 meter. Deze mogen niet voorzien zijn van een trekhaak.

Bij invoering wordt het trekkercertificaat omgezet tot een T-rijbewijs. Ook krijgt iedereen die op dat moment een rijbewijs B heeft, bij verlenging automatisch T er bij. Na invoering krijg je alleen bij rijbewijs C het T-rijbewijs er bij. In alle andere gevallen moet het examen afgelegd worden.
Het examen voor het T-rijbewijs is lastig en kostbaar. Met rijlessen erbij worden bedragen van 3000 euro genoemd. Voor hobbymatig gebruik bestaat geen uitzondering en dit komt ook niet. Als u nog geen rijbewijs B heeft, adviseert FEHAC om voor 1 juli 2015 het trekkercertificaat te halen.

Trekker-kenteken
Op het ministerie I&M zijn plannen in de maak om alle voertuigen waarvoor het T-rijbewijs nodig is te voorzien van een eigen kenteken. Deze plannen moeten nog door de Tweede en Eerste kamer. Invoering zal niet voor 2017 zijn. FEHAC zorgt dat de gevolgen voor oldtimers beperkt blijven.

Bron: FEHAC

Off
Eerste winterstop overgangsregeling vanaf 1 december 2014 van kracht

Eerste winterstop overgangsregeling vanaf 1 december 2014 van kracht

by OldtimerNieuws

Maandag 1 december 2014 start de eerste winterstop voor voertuigen die deelnemen aan de overgangsregeling na de wijziging in de MRB vrijstelling voor oldtimers. De voertuigen moeten 3 maanden van de openbare weg af (december 2014 tot en met februari 2015). Deze mogen er niet rijden en ook niet opstaan!
Tijdens de winterstop moeten de voertuigen wel APK gekeurd en WAM verzekerd zijn. De winterstop is geen schorsing; de voertuigverplichtingen blijven bestaan.

Als uw voertuig in 2014 aan de overgangsregeling meedeed, krijgt u nog dit jaar een brief met de vraag om in 2015 ook aan de overgangsregeling mee te doen. U moet dan het bedrag (kwarttarief met maximum 121 euro) vóór 1 januari 2015 voldoen. Als u het bedrag niet op tijd voldoet, dan kunt u niet deelnemen aan de overgangsregeling en wordt het voertuig in 2015 aangeslagen voor de volle MRB.

Als u geen brief krijgt (omdat u in 2014 niet aan de overgangsregeling heeft deelgenomen) dan kunt u de Overgangsregeling aanvragen bij de Belastingdienst door middel van een formulier. Zorg hierbij ook dat het bedrag voor 1 januari 2015 is voldaan.

Tenslotte is het mogelijk om gebruik te maken van de evenementenregeling voor evenementen die tijdens de winterstop plaatsvinden. Hiervoor moet u het kenteken wel schorsen. Het schorsen van een kenteken van een voertuig dat deelneemt aan de overgangsregeling is mogelijk. Echter er vindt geen verrekening van MRB plaats.

Bron: FEHAC

Off
Hoe gebruik te maken van de overgangsregeling in 2015

Hoe gebruik te maken van de overgangsregeling in 2015

by OldtimerNieuws

Begin november wordt er een selectie van de kentekenhouders gemaakt die dit jaar (2014) meedoen met de overgangsregeling. Deze (geselecteerde) kentekenhouders krijgen ook voor het jaar 2015 een acceptgiro toegestuurd Als deze acceptgiro volledig en tijdig (d.w.z. vóór 1 januari 2015) wordt betaald, dan betekent dat dat de oldtimers weer meedoen aan de overgangsregeling in 2015. Maakt u gebruik van de overgangsregeling? Dan betaalt u een verlaagd tarief met een maximum van €120 per jaar. Bij niet volledige of niet tijdige (vóór 1 januari) betaling vallen de oldtimers voor dat jaar niet onder de overgangsregeling. In dat geval vallen de oldtimers onder de reguliere MRB en worden ze volledig in de heffing betrokken.

Let er ook op dat oldtimers die onder de overgangsregeling vallen in de maanden december, januari en februari niet op de openbare weg mogen komen. Deze verplichte ‘schorsing’ gaat op 1 december 2014 in. Komt u toch met uw oldtimer op de weg in december? Dan loopt u de kans u een verzuimboete te krijgen. Niet doen dus. Als de oldtimer in december APK-gekeurd moet worden en daarom naar de garage moet dan kunt u een tijdelijke ontheffing vragen. Ook de voorwaarden van de evenementenregeling blijven gelden wanneer gebruik wordt gemaakt van de oldtimerovergangsregeling. Er wordt echter géén teruggaaf motorrijtuigenbelasting verleend als een motorrijtuig wordt geschorst die gebruik gemaakt van de overgangsregeling.

Let op! Voor oldtimers die gebruik maken van de overgangsregeling en niet geschorst zijn, lopen de voertuigverplichtingen, waaronder de verzekeringsplicht en de APK-plicht, ook tijdens de wintermaanden gewoon door. Indien het voertuig hieraan niet voldoet ontvangt u automatisch de boete(s).

Hebt u het afgelopen jaar niet deelgenomen aan de oldtimerregeling, onderneem dan zelf actie! Via website van de belastingdienst kunt u het formulier ‘verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief downloaden en invullen.

Bronnen: FEHAC/Belastingdienst/OldtimerNieuws

Off
Pagina's:«1234567...20»