• Archief
Stichting Autobelangen klaagt de Staat aan

Stichting Autobelangen klaagt de Staat aan

by OldtimerNieuws

Op 17 december 2014 ging ook de Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2014, waardoor de vrijstellingsleeftijd definitief naar 40 jaar gaat. Stichting Autobelangen is hier absoluut niet mee eens en daagt de Staat voor de rechter, met als doel om de wetswijziging ongedaan te maken.

De afgelopen maand heeft de Stichting Autobelangen voldoende geld weten te verzamelen om een rechtszaak te kunnen starten. Stichting Autobelangen heeft Mr Tom Barkhuysen van Stibbe Advocaten in de arm genomen om de stichting begin februari bij te staan tijdens de rechtszaak. Inmiddels is er een flink dossier opgebouwd Stichting Autobelangen zal de rechter wijzen op onder meer onjuiste en onvolledige informatieverstrekking, het feit dat klassiekereigenaren voor de derde keer in vier jaar tijd worden geconfronteerd met regelwijzigingen en op het ontbreken van het nut en de noodzaak van de regel op financieel en milieutechnisch gebied.

De donateurs die de Stichting Autobelangen de afgelopen maand de financiële middelen hebben verstrekt om de rechtszaak te beginnen moeten wel geduld hebben. De verwachting is dat de rechtszaak een jaar kan gaan duren. Het werven van fondsen en donateurs gaat dan voorlopig ook nog wel even door. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft intussen de mogelijkheid van Procedure Massaal Bezwaar geblokkeerd. Collectief bezwaar aantekenen te de nieuwe belastingmaatregel bij de Belastingdienst is dan ook niet meer mogelijk, iedereen moet dat nu persoonlijk doen.

Meer informatie:

Off
Auto & Film middagen in Louwman Museum

Auto & Film middagen in Louwman Museum

by OldtimerNieuws

Film Atelier Den Haag en het Louwman Museum bieden in het komende voorjaar een uniek programma aan dat zowel film- als autoliefhebbers zal aanspreken.

Een voordracht door Elisa Mutsaers (Film Atelier Den Haag) geeft in woord en beeld de innige relatie tussen auto’s en films uitgebreid weer. Dit wordt gevolgd door een aangepaste rondleiding langs die auto’s van het museum die een relatie hebben met de besproken en andere films.

Om de verhalen te horen en de filmbeelden en bijbehorende auto’s te zien: kom de tweede zaterdagmiddag van januari, februari of maart 2014 naar het Louwman Museum en er gaat een wereld voor u open!

Data: zaterdag 11 januari, 8 februari en 8 maart 2014
Aanvang lezing: 13.00 uur
Aanvang rondleiding: ca. 14.30 uur
Einde: ca. 16.00 uur, daarna kunnen deelnemers tot 17.00 uur het museum bezoeken
Kosten: € 24,50 p.p.

Meer informatie en reserveren: uitsluitend via Film Atelier Den Haag www.filmatelierdenhaag.nl of 070-7801657

Off
Export oldtimers  sterk toegenomen

Export oldtimers sterk toegenomen

by OldtimerNieuws

Terwijl de import van tweedehands auto’s het afgelopen jaar flink is gestegen (+ 25,8%) is bij oldtimers een tegengestelde trend te zien. De helft van de import is jonger dan vijf jaar, de import van oldtimers is flink gedaald, met name het merk Mercedes laat een sterke daling zien bij de import cijfers. De nieuwe belastingmaatregelen hebben duidelijk effect op de oldtimermarkt, de export overstijgt nu de import. Volgens het WVE (Voertuiginformatie en -documentatie) nam het aantal geëxporteerde diesels toe met 522 procent en lpg-auto’s met 159 procent. In totaal werden in 2013 rond de 12.000 oldtimers geëxporteerd. De import is gedaald tot 4.700 oldtimer auto’s. In 2012 was ook al een stijging van de export van oldtimers te zien, maar lag dat aantal nog onder de 6.000.

Off
FEHAC in gesprek UNESCO over ons mobiel erfgoed

FEHAC in gesprek UNESCO over ons mobiel erfgoed

by OldtimerNieuws

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de belangen te behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. De
FEHAC telt ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De UNESCO is opgericht op 16 november 1945 en haar hoofdkantoor staat in Parijs.

Nederland is van oudsher een land met vele oldtimer liefhebbers. En, die grote populariteit van het Mobiele Erfgoed onder alle lag en van de bevolking ging de afgelopen decennia ook hand in hand met een daarbij passend overheidsbeleid. Sinds kort waait er echter een schrale wind uit een heel andere hoek, die een directe bedreiging vormt voor ons Erfgoed. Reden voor de FEHAC om samen met UNESCO het Mobiele Erfgoed te willen beschermen.

De bedreigingen van de historische voertuigsector in Nederland zijn velerlei: milieu eisen, dreigende afsluiting van complete binnensteden, motorrijtuigenbelasting, oneigenlijk gebruik van
oldtimerregelingen, et cetera. De Nederlandse overheid gedraagt zich niet meer als de traditionele beschermer van het Mobiel Erfgoed, maar heeft uit zichzelf ook acties ingezet die (onbedoeld?) tot gevolg hebben dat de klassieke voertuigen – en daarmee het behoud van een belangrijk stuk Cultureel Erfgoed – in Nederland worden bedreigd.

Om die reden heeft de FEHAC besloten om bescherming te zoeken bij een andere instantie: UNESCO. Al langer lopen er contacten tussen de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en
UNESCO, en vanuit de terugmelding die daarover plaatsvindt, blijkt dat UNESCO de historische voertuigen een warm hart toedraagt; net zoals UNESCO bijvoorbeeld de Amsterdamse grachtengordel
beschermt, en andere objecten die behoren tot het Wereld Erfgoed.

De massamotorisering heeft een ongekende bijdrage geleverd aan de na-oorlogse opbouw, de maatschappij en de welvaart zoals wij die allen nu als normaal ervaren. Daarmee kwalificeert ons
Mobiele Erfgoed zich glansrijk als Werelderfgoed, dat het verdient door de UNESCO erkend en
ondersteund te worden. UNESCO is zeer geïnteresseerd in de onze sector, en maakt zich met ons grote zorgen omtrent de rol die de Nederlandse overheid momenteel speelt in het kader van de bescherming van het mobiel erfgoed. Nederland is in korte tijd internationaal gezien volledig uit de pas gaan lopen.

In dit stadium is nog niet duidelijk hoever de bezorgdheid van UNESCO precies gaat, en of ons
Mobiele Erfgoed inderdaad als geheel op de lijst van Werelderfgoed zal komen. Maar de contacten
liggen er, en de vooruitzichten zijn gunstig.

Bron: FEHAC

Off
Papierenkentekenbewijs wordt kentekencard

Papierenkentekenbewijs wordt kentekencard

by OldtimerNieuws

Het ouderwetse papieren kentekenbewijs heeft afgedaan. Vanaf 1 januari 2014 geeft de de RDW een vervanger voor het papieren kentekenbewijs, de kentekencard af. De kentekencard is een kentekenbewijs op creditcardformaat. De reeds afgegeven papieren (en linnen!) kentekenbewijzen blijven overigens nog gewoon geldig, de kentekencard wordt geleidelijk ingevoerd. De oude papieren kentekekenbewijzen kunnen niet worden omgewisseld voor een kentekencard.

De kentekencard vervangt het tweedelige papieren kentekenbewijs. Op de kaart staan gegevens van het voertuig en de eigenaar. Deze staan nu op 2 afzonderlijke delen. Verder heeft het kentekenbewijs een chip waarop ook gegevens staan. De kaart maakt ook het verhandelen van ‘gekloonde’ voertuigen moeilijker. Bij klonen krijgt een gestolen auto hetzelfde kenteken als een auto van hetzelfde merk en type. Het kentekenbewijs wordt voortaan centraal bij de RDW gemaakt en niet meer bij voertuigbedrijven of postkantoren. De RDW stuurt het kentekenbewijs per post naar de nieuwe eigenaar.

Nieuwe voertuigen krijgen vanaf 1 januari bij aflevering meteen al het nieuwe kentekenbewijs. Voor een bestaand voertuig wordt een kentekencard afgegeven als dit van eigenaar wisselt en wordt overgeschreven. De kentekencard wordt afgegeven voor alle voertuigcategorieën. De RDW verwacht dat in 2019 alle papieren kentekenbewijzen zijn vervangen door kentekencards. Hoe de laatste papieren kentekenbewijzen uit de roulatie gaan, wordt later vastgesteld. Via de FEHAC kregen we het bericht dat bezitters van oldtimers hun papieren of linnen documenten mogen behouden. Zij krijgen er een kentekencard plus tenaamstellingscode naast, die ze nodig hebben bij formele handelingen.

Meer informatie: http://www.rdw.nl/sites/kentekencard/Paginas/default.aspx

Off
Schorsen van een oldtimer

Schorsen van een oldtimer

by OldtimerNieuws

Door een oldtimer te schorsen worden de voertuigverplichtingen (APK, MRB en verzekeringen) opgeschort. Het schorsen van een oldtimer kan bijvoorbeeld worden gebruikt tijdens een restauratie of omdat de MRB-aanslag per 1 januari 2014 naar aanleiding van de nieuwe belastingregels wel erg hard aankomen. Het is goed om een aantal zaken voor tot schorsing wordt overgegaan even op een rijtje te zetten.

Een van de belangrijkste regels is dat een geschorst voertuig niet op de openbare weg mag rijden, maar ook niet geparkeerd mag staan. Er moet dus een parkeerplaats of stallingsruimte op een eigen terrein zijn geregeld.

Wanneer de schorsing binnen 1 maand na het begin van de schorsing wordt beëindigd, moet alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag.

Voor het schorsen van een oldtimer kunt u terecht bij een PostNL Postkantoor of een RDW Klantenbalie. Het is ook mogelijk om vanuit huis, online, uw oldtimer of youngtimer te schorsen. Alles wat u daarvoor nodig heeft is de gegevens die makkelijk op de kentekenpapieren te vinden zijn en uw eigen burgerservicenummer. De schorsing kan via IDEAL worden betaald (internetbankieren), want de schoorsteen bij de RDW moet natuurlijk wel blijven roken. Zodra de auto weer in gebruik genomen wordt kan de schorsing kosteloos, online, weer ongedaan worden gemaakt. Niet vergeten dat u auto dan meteen weer APK-plichtig is en natuurlijk verzekerd moet zijn!

Moet de schorsing langer dan een jaar duren dan biedt het online schorsen bij verlenging van de schorsing een belangrijk voordeel. Het is dan mogelijk om maximaal zes weken voor afloop van de huidige schorsing, de schorsing te verlengen. De nieuwe einddatum wordt dan de einddatum van de huidige schorsing plus een jaar. Dus niet de aanvraagdatum plus een jaar, zoals bij verlengen op het postkantoor.

Voor eigenaren van meer dan vijf oldtimers is er de verzamelaarsregeling. Wilt u meer dan vijf voertuigen (opeenvolgend) schorsen of heeft u deze al eerder geschorst, dan is elke daarna volgende schorsing gratis, mits deze aan de voorwaarden van de verzamelaarsregeling voldoet.

Meer informatie over online schorsen:

Off
FEHAC blijft strijdvaardig tegen aanpassing vrijstellingsregels oldtimers

FEHAC blijft strijdvaardig tegen aanpassing vrijstellingsregels oldtimers

by OldtimerNieuws

Op 17 december 2013 viel het doek voor de huidige MRB-vrijstellingsregels voor oldtimer. Ondanks een stevig verzet door verschillende partijen zoals VrijstellingOldtimer en de FEHAC. Deze partijen geven het echter nog niet op.

In het regeerakkoord werd aangekondigd dat ‘voor het milieu’ alle oldtimers volledig MRB zouden moeten gaan betalen. Het ‘milieu verhaal’ was al snel onderuitgehaald, wat overbleef was een ordinaire belastingverhoging. Eén in een lange reeks lastenverzwaringen waar Nederland de afgelopen tijd mee dood geslagen is.

De oldtimeralliantie heeft dat gelukkig deels om weten te buigen. De vrijstelling voor >40 jaar is volledig behouden. Voor motoren, bedrijfsvoertuigen en personenauto’s op benzine is er een overgangsregeling met een maximum tarief van €120 per jaar en een winterstop in de maanden december, januari en februari.

Voor veel oldtimerliefhebbers was dat al een grote geruststelling en velen van u hebben verheugd gereageerd. Enkelen niet. En ook dat is heel begrijpelijk, want er zijn wel groepen die hard getroffen worden. Niet alleen de dagelijks-rijdende-niet-echte-liefhebber, maar er zijn ook ‘echte’ liefhebbers aan te wijzen die onevenredig getroffen zijn. Deels zijn dat weeffouten en deels veranderingen die Financiën eenzijdig heeft aangebracht nadat het ‘oldtimerakkoord’ mondeling tot stand gekomen was. De FEHAC heeft zich tot het eind toe ingespannen om – terwijl ze het akkoord respecteren – die weeffouten te herstellen. De FEHAC heeft nu ook moeten vaststellen dat dat nog niet is gelukt.

Hoewel zoals gezegd voor veel liefhebbers de kou uit de lucht is, zijn er ook FEHAC-leden die op persoonlijke titel bezwaar willen maken. Dat recht heeft een ieder, en zeker van de mensen die onevenredig door een weeffout benadeeld worden is dat goed te begrijpen. De FEHAC zal hiervoor op korte termijn een modelbezwaarschrift aanreiken die onder oldtimerclubs die bij de FEHAC zijn aangesloten worden aangereikt.

In de opbrengstberekeningen heeft de Belastingdienst vastgehouden aan een ‘gedragseffect’ dat leidt tot 15% schorsingen. Ook de FEHAC denkt dat het wezenlijk meer zal zijn. En ze hebben de hoop dat, wanneer de reële effecten zichtbaar worden, de deur bij het Ministerie van Financiën weer open zal staan om te praten over de diverse voorstellen die we al meermaals zijn gedaan voor het repareren van de weeffouten. Daarnaast blijft de FEHAC natuurlijk in nauw contact met de andere partijen die actief zijn op dit gebied.

Bron: FEHAC

Off
Evenementenregeling voor geschorste oldtimers

Evenementenregeling voor geschorste oldtimers

by OldtimerNieuws

Oldtimers en youngtimers ouder dan 15 jaar die zijn geschorst kunnen gebruik maken van een evenementenregeling. Met gebruikmaking van de evenementenregeling mag met een geschorste oldtimer of youngtimer tijdens een door de Belastingdienst erkend evenement een beperkt aantal dagen worden gereden zonder dat de schorsing ongedaan moet worden gemaakt. Er hoeft in geval van de evenementenregeling geen belasting (MRB) worden betaald en de auto hoeft niet APK gekeurd te zijn.

Uiteraard gelden er wel een aantal voorwaarden:
• De organisator heeft het evenement aangemeld bij de Belastingdienst.
• U mag aan maximaal 4 evenementen per kalenderjaar deelnemen.
• U mag maximaal 6 dagen per kalenderjaar gebruikmaken van de regeling.
• U moet het motorrijtuig verzekeren.
• U gebruikt het motorrijtuig alleen in het kader van het evenement.

De regeling geldt alleen voor bijzondere gelegenheden, waarbij de motorrijtuigen aan het publiek worden getoond. Voorbeelden zijn herdenkingen (4 mei), (bloemen)corso’s en clubdagen van eigenaren van oldtimer en of youngtimers. Voor gebeurtenissen met een persoonlijk karakter, bijvoorbeeld een huwelijksfeest, geldt de evenementenregeling niet.

Meer informatie is te verkrijgen via de Belastingdienst.

Off
VrijstellingOldtimer wil naar de rechter om vrijstelling oldtimers

VrijstellingOldtimer wil naar de rechter om vrijstelling oldtimers

by OldtimerNieuws

De Eerste kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2014, waardoor de vrijstellingsleeftijd definitief naar 40 jaar gaat. Wat VrijstellingOldtimer betreft heeft de Eerste Kamer daarmee haar controlerende taak niet goed uitgevoerd en had men nooit akkoord mogen gaan met deze maatregel.

Politiek is de rol van VrijstellingOldtimer misschien nu voorbij, maar juridisch niet! StichtingAutobelangen is voornemens de Staat voor de rechter te dagen en zoekt daarvoor de steun van oldtimerliefhebbers. Immers, zo concluderen ze, de gehele maatregel berust op foutieve informatie. Grote groepen mensen zijn hierdoor zwaar gedupeerd. Oldtimerbezitters kregen toch een brief dat ze voortaan geen MRB meer hoeven te betalen?

Ze verzoeken iedereen een toezegging van minimaal € 50,00 te doen, zodat ze bij voldoende donateurs de rechtszaak kunnen laten starten door hun advocaat prof. mr. Barkhuysen. Alleen indien er op 20 januari 2014 voldoende donateurs zijn er een zaak wordt gestart. Daarbij wordt aangegeven dat alleen als een zaak wordt gestart de donatie wordt afgeschreven.

Meer informatie is te vinden op: www.vrijstellingoldtimer.nl

Off
Nieuwe belastingregels oldtimers, LPG verwijderen?

Nieuwe belastingregels oldtimers, LPG verwijderen?

by OldtimerNieuws

Met de nieuwe belastingregels voor oldtimers kan het aantrekkelijk zijn om een LPG-installatie te verwijderen. Uiteraard heeft de wetgever hier ook weer een aantal regels voor opgesteld. Als eerste is het belangrijk om te weten dat als een voertuig niet per 1 januari in de overgangsregeling zit er pas vanaf het volgende jaar van de overgangsregeling gebruik gemaakt kan worden. Er moet dan ook na de brandstofwisseling gewoon (aangepaste) MRB worden betaald.

Als de LPG-installatie uit de auto is verwijderd zijn er wel een aantal technische eisen waar u rekening mee moet houden. Zo moet de RDW de auto keuren en het kentekenbewijs moet worden aangepast. Op de site van de RDW is een opgave te vinden van de onderdelen die moeten verwijderd voor een auto ter keuring kan worden aangeboden. Dit kan verschillen van auto tot auto. Nadat de RDW haar goedkeuring heeft gegeven aan brandstofwijziging van LPG naar benzine zorgt de RDW voor een aangepast kentekenbewijs. De wijziging wordt ook de RDW naar de Belastingdienst gestuurd. Niet vergeten zelf de brandstofwijziging aan de verzekeringsmaatschappij door te geven.

De auto valt na het verwijderen van de LPG-installatie in een andere MRB categorie. Daarnaast is de auto ook minder zwaar geworden. De verlaging van de MRB die daarop volgt geldt met ingang van het eerstvolgende tijdvak. Als per tijdvak van 3 maanden wordt betaald, ontvangt u voor het nieuwe tijdvak automatisch een acceptgiro die is gebaseerd op de gewijzigde gegevens. Als u voor 4 tijdvakken (1 jaar) hebt betaald, krijgt u automatisch de belasting terug die u te veel hebt betaald over de tijdvakken van 3 maanden die nog niet zijn begonnen. Als u betaalt via automatische incasso, wordt het incassobedrag automatisch aangepast. U krijgt hiervan bericht van de Belastingdienst.

Bovenstaande is globale beschrijving van het proces en de daarbij horende voorwaarden. Controleer altijd bij diverse instanties naar de voor u betreffende voorwaarden en regels. De gebruikte bronnen voor dit artikel zijn de RDW, Belastingdienst en FEHAC.

Off
FEHAC vraagt om uitstel Oldtimer Maatregel

FEHAC vraagt om uitstel Oldtimer Maatregel

by OldtimerNieuws

Al eerder liet de FEHAC weten zich grote zorgen te maken over de ‘weeffouten’ in de nieuwe oldtimer maatregel. Deze maatregel ligt nu als onderdeel van het Belastingplan 2014 in de Eerste Kamer ligt. Hoewel een aanzienlijk deel van de Tweede Kamer, CDA, PVV, SP en 50+, tegen was, stemde de Tweede Kamer toch in met het beperken van de belastingvrijstelling voor oldtimers. De FEHAC vraagt de Eerste Kamer in een persbericht om de belastingmaatregel voor oldtimers toch uit te stellen. De noodzaak voor ‘groot onderhoud’ aan de voorgenomen oldtimer maatregel is namelijk onveranderd hoog. Het ‘oldtimer akkoord’ sorteert al effect en snijdt dagelijkse gebruikers de pas af. Toch is er voor de Eerste kamer alle aanleiding om de invoering van de maatregel uit te stellen. Dat kan zonder noemenswaardige budgettaire gevolgen, en biedt een gelegenheid om de weeffouten uit de maatregel te halen.

Eén blik op bekende (auto)websites leert dat de MRB maatregel nog voor de invoering haar vruchten afwerpt. Veel eigenaren van vooral betrekkelijk jonge klassiekers bieden hun voertuigen voor weggeefprijzen te koop aan. Ook de (her-)export neemt snel toe. Kennelijk betreft het dagelijkse gebruikers, die louter om financiële motieven in een oldtimer rijden, en nu hun voertuig van de hand doen.

In een eerder stadium heeft het Ministerie van Financiën de origineel aangevoerde milieuoverweging laten varen om tot een aanpassing te komen van de huidige vrijstellingsregeling te beperken. De FEHAC – en iedereen die 2 minuten de tijd neemt om het internet op te gaan – stelt vast dat het oneigenlijk gebruik zienderogen afneemt.

Nu nog de moed om enkele aanpassingen door te voeren. Er staat niets in de weg om met de branche en de FEHAC om de tafel te gaan zitten en de weeffouten te herstellen. Dat is noodzakelijk om tot een zorgvuldige wetgeving te komen en bovendien; ons mobiel erfgoed is het waard. Met dit laatste is iedereen het gelukkig eens.

De FEHAC verwacht de leden van de Eerste Kamer hun verantwoordelijkheid nemen en ruimte en tijd scheppen om de MRB plannen aan te passen, zodat dagelijks gebruik ontmoedigd wordt, maar de nu onbedoeld en onevenredig zwaar getroffen liefhebbers worden ontzien.

Het is toch ronduit schrijnend dat uit louter economische overwegingen voor de oude auto van vader of grootvader het volledige bedrag aan MRB moeten worden betaald, terwijl slechts enkele zondagen in het jaar wordt gereden?

Off
2014 Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed

2014 Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed

by OldtimerNieuws

Mobiliteit is voor Nederland van onschatbare betekenis. De Gouden Eeuw, de Industriële Revolutie en het Welvaartswonder van de 20e eeuw zijn niet denkbaar zonder de ontwikkeling van scheepvaart, railvervoer, wegverkeer en luchtvaart. Om het mobiel erfgoed beter onder de aandacht brengen bij de samenleving is 2014 uitgeroepen tot het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed. Het initiatief voor dit themajaar is genomen door de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), het samenwerkingsverband voor al het mobiel erfgoed in ons land. De stichting wil 2014 maken tot een jaar waarin de tastbare herinneringen aan onze mobiliteitsgeschiedenis het denken over de toekomst van mobiliteit en mobiel erfgoed inspireren. In 2014 wil MCN de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis in de schijnwerpers zetten en het mobiel erfgoed de plaats in onze cultuurwereld geven die het verdient.

2014Mobiel werkt samen met een gevarieerde groep organisaties en bedrijven, waaronder de Rijksoverheid, bedrijven en de verschillende cultuurfondsen. Belangrijk is ook de samenwerking met de Stichting Open Monumentendag. De Open Monumentendag staat in 2014 in het teken van mobiliteit. Met het thema ‘Op reis’ wordt aangesloten op het Jaar 2014Mobiel en het tweede weekend in september belooft daarmee een ware apotheose van het Jaar 2014 te worden! Vanaf oktober 2013 staat bovendien al elke maand ergens in Nederland een “Monument van de Maand” open, dat een relatie heeft met onze mobiliteitsgeschiedenis.

Zodra meer concrete informatie ‘2014 Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed’ bekend is vindt u dit natuurlijk terug op OldtimerNieuws.

Meer informatie: www.mobiel-erfgoed.nl

Off
Tweede Kamer wil toch belasting oldtimers

Tweede Kamer wil toch belasting oldtimers

by OldtimerNieuws

De afgelopen is het onderwerp oldtimer meerdere keren aan de orde geweest in de Tweede Kamer. De drie grootste oppositiepartijen (CDA, PVV en SP) zijn wel te vinden voor idee om de nieuwe belastingregels voor oldtimers een jaar uit te stellen. Ook Norbert Klein (50Plus) is er een voorstander van om eerst nog eens goed te kijken naar de voor- en nadelen en heeft een amendement (voorstel tot wetswijziging) ingediend. De discussie is grotendeels te danken aan de heren van VrijstellingOldtimer. Toch verwachten ze bij VrijstellingOldtimer niet dat het amendement het gaat redden. De staatssecretaris voelt zich gesteund door de regeringspartijen en de kans is dan ook groot dat we na de komende week weer terug bij af zijn.

Ondertussen sluit de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) de FEHAC zich ook aan bij de wens van VrijstellingOldtimer. De FEHAC was een van de zes partijen die eerder dit jaar onder zeer hoge druk een akkoord met het ministerie van financiën sloot. In dit akkoord werd de leeftijdsgrens voor vrijstelling van MRB verhoogd van 25 naar 40 jaar. Dit terwijl de internationale norm voor oldtimers 30 jaar is.

In de behandeling van het Belastingplan 2014 toonde staatssecretaris Weekers zich deze week bereid tot aanpassingen, maar eist daar dekking voor, omdat het kabinet meent Euro 140 miljoen per jaar met deze regel binnen te halen. Dat in de praktijk niet zal worden gehaald is inmiddels genoegzaam vanuit verschillende kanten al duidelijk gemaakt. Door gedragseffecten en negatieve economische impact op de branche, kost de maatregel netto zelfs geld. VrijstellingOldtimer heeft zelfs in een lijvig dossier keurig voor de staatssecretaris uitgewerkt. Deze gaat echter enkel uit van de feiten die door de ambtenaren zijn uitgewerkt.

Waarschijnlijk is de Eerste Kamer straks nog de enige plek om de plannen van kabinet politiek tegen te houden. Daarnaast kondigde VrijstellingOldtimer nogmaals aan juridische stappen tegen de overheid niet uit te sluiten.

Off
Utrecht komt met milieuzone voor oudere dieselauto’s

Utrecht komt met milieuzone voor oudere dieselauto’s

by OldtimerNieuws

Het zat al een tijdje in de lucht, maar nu is het besluit toch gevallen: Utrecht weer dieselauto’s ouder dan 15 jaar uit de binnenstad. Sinds 2007 kent Utrecht in het centrum al een milieuzone waar vrachtauto’s niet langer welkom zijn. Utrecht heeft dit verbod nu verder uitgebreid naar een algeheel verbod op ‘oude’ dieselauto’s in de milieuzone. De regels gaan vanaf 1 januari 2015 en omvat de binnenstad en het Jaarbeursgebied waar ook een milieuzone voor vrachtverkeer al van kracht is. In 2017 moet er een evaluatie plaatsvinden. Met de nieuwe regels mogen ook dieseloldtimers de Domstad niet meer in. Of er in de toekomst ooit nog eens oldtimerevenement in de Domstad kan worden gehouden is nog meer de vraag.

Vanuit onder andere De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) is de laatste tijd veel tegengas gegeven. Zo is de KNAC een referendum begonnen. De club is voor schone lucht, maar tegen milieuzones voor auto’s. Daar waar gemeente Utrecht verwijst naar Duitse milieuzones blijkt juist uit onderzoek van de ADAC (de Duitse ANWB) dat steden met een milieuzone niet schoner zijn dan steden zonder milieuzone. Het weren van oudere auto’s heeft dus geen zin, aldus de KNAC. Ook de ANWB laat weten niet achter het besluit te kunnen staan. Voorlopig krijgt het Utrechtse initiatief nog geen nog geen landelijke navolging. Eerdere plannen in Amsterdam haalden de eindstreep niet.

Off
Oldtimer winterklaar maken: de carrosserie

Oldtimer winterklaar maken: de carrosserie

by OldtimerNieuws

Het is (helaas) al weer tijd om aan de winter te denken. De meeste oldtimerliefhebbers gunnen hun oldtimers in de winter een rustperiode. Ze mijden de koude en de pekel. Het alleen in de garage parkeren is echter niet voldoende om in het voorjaar zonder problemen weer met de oldtimer te kunnen rijden. Inmiddels traditioneel geeft OldtimerNieuws een aantal tips om de oldtimer goed de winter door te helpen. Vandaag de carrosserie.

Om te beginnen de bodem en de wielkasten grondig schoonspuiten. Een hogedrukreiniger kan handig zijn, bedenk echter wel dat de hoge waterdruk er ook voor kan zorgen dat er water binnendringt op plaatsen waar we het niet willen hebben. Bijvoorbeeld in stuurkogels of lagers. Wees voorzichtig. Daarna de auto goed wassen, zodat eventueel vuil (denk onder andere aan resten van vogelpoep) geen winter lang de kans krijgt de lak te beschadigen. Zorg er nu voor dat de auto weer goed droog wordt, door er bijvoorbeeld een flink stuk mee te rijden, daarover verderop nog meer. Verchroomde onderdelen kunnen worden voorzien van een lage zuurvrije vaseline. Ook deur– en kofferbakrubbers kunnen een lage zuurvrije vaseline waarderen of gebruik een van de speciale ‘stiften’ die in de handel zijn om rubbers te behandelen. Dit voorkomt vast plakken met als gevolg gescheurde rubbers in het voorjaar.

Maak voor de oldtimer de stalling in gaat nog een laatste rit op een mooie droge dag. Dit zorgt er voor dat de auto helemaal droog de stalling in gaat. Niet alleen de carrosserie is na een ritje van 40 tot 60 kilometer lekker droog, ook de motor en de uitlaat zijn vrij van condens. Bovendien is de accu nu ook goed bijgeladen. Parkeer de auto meteen na de rit in de stalling en start de motor niet meer.

Wanneer de oldtimer eenmaal is gestald, zorg er dan voor dat het interieur kan luchten. Doe dit door de ramen een beetje open te zetten, bijvoorbeeld de tochtraampjes. Zet de auto niet op de handrem om vastzitten te voorkomen. Sluit de deuren niet helemaal. Bij de meeste oldtimers kunnen de deuren in het ‘eerste’ slot worden gezet. De deur zit dan net niet helemaal dicht, maar gaat ook niet vanzelf weer open. Dit zorgt voor ventilatie, maar belangrijker nog, voorkomt dat deurrubbers gaan ‘plakken’. Ga gedurende de winter een paar keer in de auto zitten en trap een paar keer op de rem en de koppeling, zo blijft alles gangbaar. Kijk meteen even goed in de auto om er zeker van te zijn dat er bijvoorbeeld geen familie “muis” zich in de auto heeft genesteld.

Tenslotte zorgt een, goed ventilerende (!), autohoes ervoor dat uw oldtimer in het voorjaar weer schoon naar buiten gereden kan worden.

Off
Aangepaste belastingvrijstelling oldtimers per 1 januari 2014

Aangepaste belastingvrijstelling oldtimers per 1 januari 2014

by OldtimerNieuws

Vooruitlopend op de definitieve beslissing rondom de aanpassing van de belastingvrijstelling voor oldtimers heeft de overheid alvast de wijze waarop overgang wordt geregeld bekend gemaakt. Volgens de plannen zijn per 1 januari 2014 alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Voor deze categorie verandert er niets. Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personenauto’s en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar.

De overgangsregeling treedt al op 1 januari 2014 in werking. Om in 2014 gebruik te kunnen maken van deze regeling ontvangt de houder van het voertuig daarom begin 2014 een brief en krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om een keuze te maken. In de maanden januari en februari 2014 kan er gewoon gebruik van de weg worden gemaakt.

Deze maatregelen worden verder toegelicht in het informatieblad Motorrijtuigenbelasting voor oldtimers (PDF, 115 kB).

Off
Oldtimer winterklaar maken: benzine en olie

Oldtimer winterklaar maken: benzine en olie

by OldtimerNieuws

Het is (helaas) al weer tijd om aan de winter te denken. De meeste oldtimerliefhebbers gunnen hun oldtimers in de winter een rustperiode. Ze mijden de koude en de pekel. Het alleen in de garage parkeren is echter niet voldoende om in het voorjaar zonder problemen weer met de oldtimer te kunnen rijden. Inmiddels traditioneel geeft OldtimerNieuws een aantal tips om de oldtimer goed de winter door te helpen. Vandaag de benzinetank en de motorolie.

Gooi voor het wegzetten van de auto de benzinetank tot de nok toe vol. Daar waar benzine zit kan geen roest ontstaan. Voorlopig tanken we nog benzine met maximaal 5% ethanol en gaat de stelregel nog op dat waar benzine zit geen roest kan ontstaan. Misschien is de benzine volgend jaar weer duurder geworden, in dat geval zijn de eerste kilometers in 2014 ook nog eens ‘voordelig’….

Motorolie verzuurt door het gebruik. Dit zorgt voor corrosie en aantasting van bijvoorbeeld lagers in de motor tijdens de maanden dat de oldtimer stilstaat. Tevens komt er door condens water in het motorblok dat zich vermengt met de olie. In ergste geval kan door het vocht in de olie de zaak bevriezen met alle gevolgen van dien. Alle reden dus om voor de winterstalling de olie te verversen. Bij het olie verversen hoort natuurlijk ook een nieuw oliefilter.

Off
Oldtimer winterklaar maken: het koelsysteem

Oldtimer winterklaar maken: het koelsysteem

by OldtimerNieuws

Het is (helaas) al weer tijd om aan de winter te denken. De meeste oldtimerliefhebbers gunnen hun oldtimers in de winter een rustperiode. Ze mijden de koude en de pekel. Het alleen in de garage parkeren is echter niet voldoende om in het voorjaar zonder problemen weer met de oldtimer te kunnen rijden. Inmiddels traditioneel geeft OldtimerNieuws een aantal tips om de oldtimer goed de winter door te helpen. Vandaag het koelsysteem.

Het is wat tegenstrijdig, maar een koelsysteem heeft ook in de winter aandacht nodig. De koelsystemen van onze oldtimers zijn in drie partijen in te delen, een ‘open’ vloeistof gekoeld systeem, een gesloten vloeistof gekoeld systeem en een luchtgekoeld systeem. De mensen met een luchtgekoelde oldtimer mogen dit stukje overslaan. Wanneer er een expansievat aanwezig is voor het koelsysteem, spreken we van een gesloten systeem. In deze systemen wordt in 99,9% van de gevallen gebruik gemaakt van kant-en-klare koelvloeistof. Koelvloeistof gaat lang mee, eventueel bijvullen gebeurt altijd met kant-en-klare koelvloeistof, water bijmengen is niet toegestaan. De vorstbestendigheid van de koelvloeistof gaat meestal tot ongeveer -25 º C. Wanneer koelvloeistof regelmatig wordt ververst, om de twee a drie jaar, is het koelsysteem winterhard. Bij een open koelsysteem wordt gebruik gemaakt van water vermengd met antivries. Antivries zorgt ervoor dat het water in koelsysteem niet bevriest én dat in de zomer het kookpunt van water iets wordt verlegd. Een ander belangrijke eigenschap van antivries is dat het voorkomt dat het koelsysteem verstopt raakt door kalk– en roestaanslag. Vaak wordt echter in zomer bijgevuld met alleen water of wordt er na reparatie bij gebrek aan antivries alleen water in het systeem gedaan. Dat vraagt natuurlijk om problemen in de winter. Om uit te vinden of het koelwater in het systeem de motor voldoende beschermd, kun je bij de garage de beschermingsgraad laten controleren. Met behulp van eenvoudig meetapparaat kun je dat ook zelf doen. Een laatste mogelijkheid is natuurlijk het aftappen van het systeem. Nadeel van deze methode is dat een “droog” koelsysteem corrosie in de hand werkt.

Vergeet niet het ruitensproeier reservoir te vullen met ruitensproeier antivries of spiritus. Na het bijvullen even de ruitensproeier laten werken, dan zijn ook de pomp en de leidingen beschermd tegen vorst.

Off
KNAC start petitie tegen milieuzone Utrecht

KNAC start petitie tegen milieuzone Utrecht

by OldtimerNieuws

Het rommelt al langer in Utrecht en het onderwerp milieuzone is daar al veel vaker ter sprake gekomen. Sinds 2007 kent Utrecht in het centrum al een milieuzone waar vrachtauto’s niet langer welkom zijn. Utrecht wil dit verbod verder uitbreiden naar een algeheel verbod op ‘oude’ personenauto’s in de milieuzone. Het voorstel is om de milieuzone vanaf 1 januari 2015 in te stellen in de binnenstad en het Jaarbeursgebied waar ook een milieuzone voor vrachtverkeer al van kracht is. In 2017 moet er een evaluatie plaatsvinden. Of er in de toekomst ooit nog eens oldtimerevenement in de Domstad kan worden gehouden is nog meer de vraag. De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) is voor schone lucht, maar tegen milieuzones voor auto’s. Daar waar gemeente Utrecht verwijst naar Duitse milieuzones blijkt juist uit onderzoek van de ADAC (de Duitse ANWB) dat steden met een milieuzone niet schoner zijn dan steden zonder milieuzone. Het weren van oudere auto’s heeft dus geen zin, aldus de KNAC. De KNAC is daarom een Referendum milieuzones Utrecht begonnen waar inwoners van gemeente Utrecht een petitie tegen de invoering van de milieuzone kunnen tekenen.

Meer info: http://petities.nl/petitie/referendum-milieuzones-utrecht

Off
FEHAC wil opnieuw het gesprek met Ministerie van Financiën aan

FEHAC wil opnieuw het gesprek met Ministerie van Financiën aan

by OldtimerNieuws

Afgelopen april stemde de FEHAC onder protest samen met ‘de oldtimer alliantie’ in met het MRB-akkoord voor oldtimer voertuigen. Oorspronkelijk was de insteek van het Ministerie van Financiën om vanwege milieu redenen klassieke voertuigen te gaan belasten. Nadat de FEHAC overtuigend had aangetoond dat het belasten van het gebruik van klassieke voertuigen zou resulteren in een uiterst marginaal effect op het milieu, kwam het ware verhaal boven tafel; er was geld nodig. Om die reden is – wederom tegen de zin van de FEHAC – de door de Tweede Kamer aangenomen motie dat de liefhebbers ontzien moesten worden ook zo krap uitgelegd

Voor de FEHAC is het helder dat het dagelijks gebruik van oldtimer voertuigen om daarmee een financieel voordeel te behalen, niet onbelast kan blijven. Daarvoor is de MRB vrijstelling voor oldtimers simpelweg nooit bedoeld geweest. In hoofdlijnen staat het akkoord dan ook overeind. Er zijn evenwel onder druk een aantal weeffouten ingeslopen, die ongedaan gemaakt moeten worden.

Grote groepen liefhebbers worden volgens de FEHAC te onrechte onevenredig zwaar getroffen door het huidige akkoord. Hierdoor worden gaten geslagen in de overlevingskansen van oldtimer voertuigen. De FEHAC heeft daarvoor de afgelopen maanden meerdere keren aandacht gevraagd. Ook heeft de FEHAC meerdere aanvullende voorstellen gedaan om het huidige akkoord te verbeteren. Voorstellen die bovendien de hoogte van de berekende opbrengst niet aantasten, maar wel de “pijn” van het belasten van klassieke voertuigen veel rechtvaardiger verdelen. Het zeer recent door de Stichting Autobelangen – VrijstellingOldtimer – gepresenteerde rapport zet de feiten, zowel de reeds bekende, als een aantal nieuwe feiten, overzichtelijk op de rij. De FEHAC heeft hier vooraf kennis van kunnen nemen en is van mening dat dit rapport ruim voldoende aanleiding is
om samen met de alliantie in een goed gesprek met het Ministerie van Financiën de materie opnieuw tegen het licht te houden.

Off
Pagina's:«1234567...20»