• Archief
PVV vraagt Weekers om recente cijfers oldtimers

PVV vraagt Weekers om recente cijfers oldtimers

by OldtimerNieuws

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje op dinsdagmiddag heeft PVV’er Van Vliet staatssecretaris Weekers gevraagd waarom hij de Kamer niet de meest recente cijfers over de import van oldtimers heeft toegestuurd.

Deze vraag komt niet uit de lucht vallen en is een direct gevolg van lobby die door VrijstellingOldtimer is opgesteld. Van Vliet heeft de staatssecretaris erop gewezen dat volgens het CBS de import van oldtimers al in 2012 sterk is gedaald. De vraag is waarom de Kamer deze cijfers nooit heeft gekregen. Weekers heeft hierop aangegeven dat hij in zijn brief van april 2013 de meest recente cijfers, tot en met 2011, heeft opgenomen en dat TNO op dit moment werkt aan een actualisatie. Het belangrijkste nieuws is dat die nieuwe cijfers half oktober door staatssecretaris aan de Kamer worden gestuurd, zodat de Kamer er bij de behandeling van het Belastingplan voor 2014 op kan terugkomen.

Off
VrijstellingOldtimer staat klaar om in actie te komen

VrijstellingOldtimer staat klaar om in actie te komen

by OldtimerNieuws

Het 40-jaar compromis, zoals overeengekomen tussen het Ministerie van Financiën en de oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging), wordt nu uitgewerkt in het belastingplan 2014. Dat plan wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt. Na Prinsjesdag beginnen de debatten over de inhoud ervan en kan middels moties en amendementen de inhoud worden aangepast. Dat is ook het juiste moment om de ondeugdelijkheid van de oldtimerparagraaf aan het licht te stellen. Om dat te kunnen doen zijn de mensen van is VrijstellingOldtimer de afgelopen maanden dag en nacht bezig geweest met het verwerken van alle verzamelde informatie. Dit heeft geresulteerd in een 27 pagina’s tellend document, met daarin alle feiten en natuurlijk uw en hun argumentatie! Het dossier ligt momenteel bij onze advocaat prof. Mr. Barkhuysen. Hij zal de inhoud op juridisch vlak tegen het licht houden en waar nodig onze conclusies aanscherpen. VrijstellingOldtimer zorgt ervoor dat het dossier op tijd in handen zal zijn van alle Kamerleden zodat zij ditmaal op basis van de volledige en juiste gegevens over dit element in het belastingplan kunnen oordelen. Hoe het daarna allemaal precies zal gaan verlopen valt natuurlijk nog niet te voorspellen. Maar de strijd is in ieder geval nog niet gestreden.

Kijk voor meer informatie op: www.vrijstellingoldtimer.nl

Off
Weekers blijft achter uitgangspunten aanpassing vrijstelling oldtimers staan

Weekers blijft achter uitgangspunten aanpassing vrijstelling oldtimers staan

by OldtimerNieuws

Kamerlid Bashir (SP) heeft staatssecretaris Weekers gevraagd of de uitgangspunten van voor de drastische aanpassingen van de belastingvrijstelling voor oldtimers nog steeds kloppen. Dit verzoek komt mede naar aanleiding van de kritiek van de FEHAC. De FEHAC kraakte het PBL-rapport en daarmee het fundament van de aanpassingen. Ondertussen is ook door het initiatief ‘vrijstellingoldtimer‘ aangetoond dat de gebruikte cijfers niet kloppen en zeker niet meer actueel zijn. Uit de reactie die Weekers die op 5 september binnenkwam is het duidelijk dat alle tegengeluiden nog steeds niet geleid tot nieuwe inzichten heeft geleid. Op de vraag van Bashir of de maatregel ingegeven is vanuit milieuoverwegingen of vanuit de wens meer belastinggeld binnen te halen komt de staatssecretaris met het volgende antwoord:

In het regeerakkoord is opgenomen dat de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers vanuit milieuoverwegingen en budgettaire overwegingen wordt afgeschaft. Het aantal oldtimers is de afgelopen jaren substantieel toegenomen. Op 1 januari 2008 waren er nog 215.000 oldtimerpersonenauto’s, begin 2012 waren er bijna 90.000 meer. Dat is een groei van 40% in vier jaar. Ook worden – vooral jonge – oldtimers voor het dagelijks vervoer gebruikt, mede ingegeven door
de vrijstelling. Het budgettaire beslag van de vrijstelling bedroeg in 2011 nog € 158 mln, maar was in 2013 al opgelopen naar € 222 mln. Zonder aanpassing van de regeling zou het budgettaire beslag € 243 mln in 2014 bedragen. Dit ondanks het feit dat op 1 januari 2012 de leeftijdsgrens is verhoogd van 25 jaar naar 30 jaar en ouder, waarbij de voertuigen die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder waren, de vrijstelling konden behouden. Een inperking van de vrijstelling levert daarmee in financieel moeilijke tijden een substantiële bijdrage aan het verminderen van de financiële problematiek.

Geld blijft dus een belangrijke drijfveer. Daarbij geeft Weekers aan dat met het halen van het gestelde doel rekening is gehouden met het feit dat 30% van de oldtimers die nu niet geschorst zijn, straks wel geschorst zullen worden. Bovendien geeft Weekers aan dat het alternatief dat naar aanleiding van het akkoord dat met oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging) in april overeen is gekomen verwerkt wordt in het Belastingplan 2014. We wachten met smart Prinsjesdag af.

Off
Belastingvrijstelling oldtimers wordt aangepast. Waar kunnen we nog op besparen?

Belastingvrijstelling oldtimers wordt aangepast. Waar kunnen we nog op besparen?

by OldtimerNieuws

Als oldtimer liefhebber weet u dat het niet goedkoop is om een auto te rijden. En het wordt u door de Rijksoverheid ook niet gemakkelijker gemaakt. Vanaf 1 januari 2014 gaat de speciale belastingregeling voor oldtimers zoals het nu uitziet op de schop. Was uw auto voorheen nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, vanaf volgend jaar is de kans groot dat ook u wegenbelasting moet gaan betalen.

Auto’s ouder dan 40 jaar blijven buiten schot en mogen belastingvrij blijven rijden. Auto’s tussen de 26 en 40 jaar gaan een (aangepast) belastingstarief betalen. De Rijksoverheid stelt als voorwaarde dat de auto in de maanden december, januari en februari niet rijdt en dus geschorst moet worden. Als de auto in een van deze maanden een APK moet ondergaan, kan hiervoor een tijdelijke ontheffing aangevraagd worden.

Besparen op de autoverzekering
Voor een groot deel van de oldtimerbezitters stijgen de kosten en dat is natuurlijk erg vervelend. Op het belastingtarief heeft u zelf geen invloed, maar op uw autoverzekering wel. Iedere maand 5% op uw autoverzekering besparen, hoe lijkt u dat? Automatisch wordt een vast percentage van uw premie aan de kant gezet en gespaard in een kortingstegoed. Deze korting kan per jaar oplopen tot zo’n € 175! U kunt het kortingsbedrag uit laten keren op uw bankrekening, wanneer u dat wilt.

Uniek bespaarconcept: het consumentencollectief
Collectiviteitskorting, u kent het misschien van de zorgverzekering. Maar hetzelfde principe gaat op voor autoverzekeringen. Hoe meer mensen lid worden van een consumentencollectief, hoe meer korting er uitgedeeld kan worden. Er zijn in Nederland al meer dan 500.000 leden die profiteren van het spaarconcept. Ze sparen geen punten of andere zaken die inwisselbaar zijn voor geschenken, maar gewoon geld dat in concrete euro’s wordt uitgekeerd op hun bankrekening. Door vaste afspraken met een ruim aantal autoverzekeraars in Nederland is de verzekeringnemer verzekerd van een voordelige en betrouwbare autoverzekering. Het consumentencollectief treedt op als tussenpersoon en staat klaar voor haar deelnemers op het moment dat het nodig is. Als deelnemer profiteert u van een uitstekende klantenservice en een scherpe prijs terwijl het consumentencollectief ieder extra lid als bijdrage aan de extra korting ziet; hoe meer leden, hoe meer korting. Zo kunnen we elkaar helpen om minder te betalen.

Off
Weet u wat u in de tank van uw oldtimer gooit?

Weet u wat u in de tank van uw oldtimer gooit?

by OldtimerNieuws

Oldtimers rijden net als moderne auto’s over het algemeen op diesel, lpg, of benzine. Maar er zijn nogal wat soorten benzine. Welke soort kunt u nu het beste gebruiken voor uw oldtimer?

Let op met ethanol en octaan
Waarschijnlijk weet u al dat u in het buitenland goed op moet letten welke benzine u tankt. In het buitenland, voornamelijk in Frankrijk, wordt namelijk nog al eens 10% bio-ethanol aan de benzine toegevoegd. De benzine wordt dan ook wel E10 brandstof genoemd. In Nederland gebeurt dit ook, maar het percentage ethanol ligt hier lager, op ongeveer 5%. Desondanks kan ethanol de brandstofleidingen van uw oldtimer flink aantasten, al helemaal als het percentage boven de 10% ligt. Dit met alle gevolgen van dien.

Geen E10 of E5 tanken dus, maar wat dan wel? Voor oldtimers op benzine zijn er een aantal mogelijkheden. Bij de meeste tankstations is Euro 95 en Super 98 verkrijgbaar. De getallen verwijzen in dit geval naar het octaangetal van de benzine. Hoe hoger het octaangetal, hoe hoger de klopvastheid. Dit betekent dat de benzine minder spontaan ontbrandt wat tot een hoger motorvermogen leidt. Vroeger werd er tetraethyllood aan benzine toegevoegd, een stof die het octaangetal sterk verhoogde. Aangezien veel oldtimers zijn gebouwd in een tijd dat deze giftige stof nog werd toegevoegd doet u er goed aan om Super 98 te tanken in plaats van Euro 95. Er is anders kans dat uw motor gaat ‘pingelen’, met slijtage tot gevolg.

Voorkom slijtage aan uw oldtimer
Super 98 is echter niet overal even makkelijk verkrijgbaar. U kunt op www.unitedconsumers.com/tanken kijken om te zien waar u goedkoop Super 98 kunt tanken, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Doordat er tegenwoordig geen lood meer wordt toegevoegd aan benzine heeft uw oldtimer kans op klepzetelslijtage. Ook als u Super 98 tankt. Door het verdwijnen van lood uit de benzine is namelijk het smerende vermogen van de benzine afgenomen.

Gelukkig is hier iets aan te doen. Er zijn tegenwoordig additieven op de markt die u zelf aan de benzine toe kunt voegen. Deze additieven bevatten loodvervangende stoffen of octaanboosters. Er zijn ook toevoegingen die allebei deze stoffen bevatten. De brandstofadditieven van onder andere Millers oils [url: www.millersoils.nl ] verhogen het octaangetal van de benzine en gaan de negatieve effecten van ethanol tegen. Op die manier kunt u gewoon Euro 95 tanken met uw oldtimer, u voegt na de tankbeurt simpelweg een flesje additief toe en u kunt de weg weer op.

Zie voor meer interessante weetjes over brandstoffen en tanken www.wistjedattanken.nl

Off
Elektrische oldtimer niet langer toekomstmuziek

Elektrische oldtimer niet langer toekomstmuziek

by OldtimerNieuws

De Nederlandse consument is steeds meer bezig met duurzaamheid. Energie besparen , groene energie en zonnepanelen zijn aan de orde van de dag. We zijn ons niet alleen bewuster van wat het allemaal kost, maar realiseren ons ook dat fossiele brandstoffen een aflopende zaak zijn. Nieuwe initiatieven met duurzame technologieën schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook in de auto-industrie regent het nieuwsberichten over elektrisch rijden, oplaadpunten en nieuwe technieken. Maar alles kan groener en dus is het nu dan ook in het land van de Oldtimer zo ver. De RDW keurde eerder dit jaar twee Elektrische eenden (2CV) goed. De eerste elektrische oldtimers kunnen vanaf nu dus gewoon de weg op.

Schoon en stil rijden
Verrassend maar waar; het bedrijf Traction Électrique is van Nederlandse bodem. Ruim 7 jaar zijn ze bezig geweest met het ombouwen van de klassieke auto’s naar elektrische auto’s. Maar het resultaat mag er zijn. U kunt vanaf nu schoner en stiller rijden in de vertrouwde en populaire oldtimers. Volgens initiatiefnemer Jos van Oosten kunt u de charme van het rijden in een oldtimer nu combineren met het leven in een schone en duurzame wereld. De vraag is natuurlijk wel of we het prachtige geluid van een optrekkende oude eend al kunnen missen.

Sneller dan het origineel
Bij het ombouwen van uw eend wordt de benzinemotor vervangen door een 3-fase a-synchroonmotor. Het geluid is dus de grote afwezige, maar u krijgt er veel voor terug. Bijzonder is dat met een gemiddelde snelheid van 135 kilometer per uur de elektrische eend 15 kilometer harder rijdt dan zijn benzine-broertje. Bovendien gaat het ombouwen sneller dan u denkt. De meeste tijd kost het bestellen van de batterijen, maar het echt ombouwen kost slechts 3 weken. Let ook op de kosten: afhankelijk van de eisen en aanpassingen kost het ombouwen van een 2CV ongeveer €20.000,-.

Duurzame energie
De elektrische oldtimers worden door sommigen gezien als de duurzame en schone auto’s van de toekomst. Maar dan moeten ze natuurlijk wel kunnen worden opgeladen. De batterijen houden het gemiddeld zo’n 100 tot 200 kilometer vol, maar opladen duurt nog relatief lang; zo tussen de 6 en de 8,5 uur. Het advies blijft dus voorlopig om korte ritjes te maken en de auto thuis op te laden. In het meest ideale geval natuurlijk met groene stroom van de beste energieleverancier.

Off
OldtimerNieuws is met vakantie!

OldtimerNieuws is met vakantie!

by OldtimerNieuws

Het oliepeil is gecontroleerd, de banden opgepompt, de radiateur bijgevuld, onze SMV caravan is gepakt. De redactie van OldtimerNieuws trekt er op uit! In augustus voorzien we u weer graag van nieuws uit de oldtimerwereld!

Off
Naar het buitenland, tank geen E10 benzine met oldtimer of youngtimer!

Naar het buitenland, tank geen E10 benzine met oldtimer of youngtimer!

by OldtimerNieuws

Gaat u dit jaar met de oldtimer of youngtimer naar het buitenland, let dan op wat u tankt. Wanneer er in Nederland Euro 95 wordt getankt, dan is daar op dit moment wordt er in Nederland maximaal 5% bio-ethanol aan toegevoegd. In Frankrijk is sinds twee jaar ook benzine met 10% bio-ethanol op de markt. Deze wordt onder de naam of met de toevoeging E10 in de naam verkocht. Ook in Duitsland wordt sinds begin 2011 E10-benzine op een steeds grotere schaal bij de pomp verkrijgbaar.

Wat is er ook al weer aan de hand met E10? Wanneer E10 in een oldtimer wordt getankt is er de kans dat er in eerste instantie weinig aan de hand is. Echter de ethanol in de benzine tast brandstofleidingen en pakkingen aan met lekkage en het ergste geval brand als gevolg. Ook eventuele schade aan kleppen en klepzetels sluiten experts niet uit. Ethanol is niet alleen agressiever dan benzine, het veroorzaakt ook eerder corrosie en het bezit geen enkele smerende werking. In sommige gevallen kan ook de aluminium carburateur of spruitstuk worden aangetast.

Dat E10 inderdaad schadelijk kan zijn bleek wel uit een onderzoek dat de ANWB vorig jaar deed. In dit onderzoek ontstond bij een Opel Signum een benzinelek in de hogedrukbrandstofpomp. De ethanol in de E10 benzine had na 27.000 km een gat veroorzaakt in het aluminium.

Vanuit Duitsland en Frankrijk komen steeds meer berichten binnen over (negatieve) ervaringen met E10 in oldtimer en youngtimers. Zo publiceerde Mercedes-Benz een lijst met auto’s de wel en niet E10 verdragen. Wanneer er door een fabrikant geen duidelijkheid is gegeven of een auto geschikt is voor E10 is het zaak om goed op te letten. Dit advies wordt nog belangrijker omdat er nog weinig onderzoek is gedaan naar schade (op termijn) als er incidenteel een keer E10 wordt getankt.

Op de Nederlandse website www.jebentalsnelduurzaamopweg.nl is een overzicht te vinden van (moderne) auto’s die E10 volgens de fabrikant verdragen.

Off
FEHAC: losse eindjes nieuwe vrijstelling oldtimers

FEHAC: losse eindjes nieuwe vrijstelling oldtimers

by OldtimerNieuws

De opwinding over de nieuwe vrijstelling wegenbelasting is inmiddels weer wat gezakt en iedereen in het klassiekerwereldje gaat nu kijken en vooral rekenen wat dit straks in 2014 voor hem persoonlijk gaat betekenen. Om hier (wat) inzicht in te geven heeft de FEHAC alle aangesloten clubs een nieuwsbrief gestuurd. Deze geeft een goed beeld van de huidige situatie rondom de (voorgestelde) nieuwe MRB-vrijstellingsregels voor oldtimers. Onderstaand de inhoud van de nieuwsbrief.

De laatste strohalm die LPG- en dieselrijders nog hadden is hen ook uit handen geslagen: de moties van SP-er Bashir om ook deze categorieën onder de overgangsregeling van € 120 per jaar te laten vallen werd op 14 mei 2013 door een meerderheid van VVD, PvdA en D66 verworpen. De regeling per 1 januari 2014 wordt dus: vrijstelling pas bij 40 jaar. Voor voertuigen, die nu vrijstelling hebben maar nog geen 40 jaar oud zijn, is er een overgangsregeling. Dit zijn de voertuigen met Datum Eerste Toelating (DET) in 1987 of eerder. De overgangsregeling betekent dat je per jaar een kwarttarief MRB moet betalen met een maximum van € 120 met een rijverbod in de wintermaanden (december, januari en februari).

De overgangsregeling geldt echter niet voor personenauto’s en bestelwagens op LPG of diesel. Maar zoals bij veel regelingen bepalen de details pas werkelijk hoeveel jij met jouw specifieke voertuig(en) er zelf last van hebt. Als je alleen maar een schuur vol 40+ auto’s hebt staan haal je je schouders op over de nieuwe regeling, maar als je een mooie Peugeot 604 diesel uit 1977 hebt moet je er weer de volle mep aan wegenbelasting gaan betalen.

Ook komen nu de vragen los. Bijvoorbeeld over wat als leeftijd van een voertuig geldt. De overheid rekent niet met bouwjaar of productie- of importdatum. Bepalend is de Datum Eerste Toelating: de datum waarop een voertuig in Nederland of ergens in het buitenland voor het eerst op kenteken is gezet.

De overgangsregeling met winterstop is ook niet iedereen duidelijk; die is inderdaad ingewikkeld. Allereerst: dit is een regeling voor de (bestel)auto’s op benzine, vrachtwagens en motorfietsen met een DET tot/met 1987. Een voertuig van 1988 of jonger zal nooit dus onder de overgangsregeling vallen. Over 14 jaar – als deze vrijstellingsregeling het zolang uithoudt- is de overgangsregeling helemaal verdwenen.

Dan de winterstop: dat is geen schorsing die zelf aangevraagd moet worden maar een rij- en parkeerverbod op de openbare weg voor de maanden december, januari en februari in Nederland. Heeft u een leuk evenement in de Ardennen in februari: geen probleem want rijden in het buitenland mag wel, maar tot de grens moet het voertuig mee op een auto-ambulance. Of zou de FEHAC-evenementenregeling daarvoor uitkomst kunnen bieden? De toekomst moet het leren.

Tot slot schorsen, vooral interessant voor diesel en LPG rijders. Dat blijft voor 15-plus voertuigen € 23,- per schorsing per jaar en vanaf 6 voertuigen of meer is het gratis. Bij het kwarttarief stopt schorsen de verplichting om wegenbelasting te betalen niet; wel kan schorsen in die categorie nodig zijn om de APK uit te kunnen stellen.

En wat te denken van de kampeerwagens? Voor hen is het nog onduidelijk wat het gaat worden : Overgangsregeling met maximaal 120,- of het kwarttarief van 1000,- of meer? Ongetwijfeld zullen de komende maanden nog veel meer van dit soort uitvoeringsvragen komen: de FEHAC zal proberen deze zo goed en praktisch mogelijk voor oldtimerbezitters uit te werken.

Veel mensen zijn teleurgesteld over deze regeling: ineens is er weer een aanslag op de portemonnee waar helemaal niet op gerekend was. Laat het duidelijk zijn: de gelegenheids-alliantie (BOVAG, KNAC/ANWB, RAI, FOCWA en de FEHAC) staat zeker niet achter alle maatregelen die nu gaan komen. Wel is dit nu het best haalbare, gegeven de omstandigheid dat de overheid op een opbrengst van € 155 miljoen heeft gerekend. Den Haag is tot op heden doof voor argumenten als verwaarloosbare aanslag op het milieu, het de nek omdraaien van een bedrijfstak en het missen van inkomsten BTW en accijnzen. Meer wegenbelastinggeld bij de oldtimers binnen te harken was het enige doel van Financiën.

Het bovenstaande is de situatie zoals hij nu is. In de politiek is natuurlijk niets zeker voor dat het in de wet vastligt. En zelfs dan vaak nog niet. Blijkens de vele MRB wijzigingen die elkaar in heel korte tijd hebben opgevolgd. De inkt van de vorige ‘definitieve’ was nog maar net droog toen we verrast werden met het regeerakkoord. Dat betekent ook dat er misschien toch nog ergens een gaatje is om iets te repareren. Want ook al is de huidige uitkomst werkbaar en acceptabel voor een groot deel van de FEHAC achterban, het is zijn helaas wel zo dat er bepaalde groepen tussen wal en schip vallen. Zo zijn er best ‘echte’ liefhebbers met een lpg- of diesel auto. Natuurlijk is de FEHAC – noodzakelijkerwijs buiten beeld – wel de mogelijkheden daarvoor aan het onderzoeken en hebben daarvoor ook al voorstellen gedaan.

Naast het brede samenwerkingsverband van ‘de alliantie’ is er recent nog een ander initiatief dat heel nadrukkelijk de media opzoekt met als doel om alle klassiekers MRB vrij te houden, ook voor dagelijks gebruik. Dat lijkt de FEHAC niet haalbaar in de huidige realiteit. Het dagelijks gebruik van een klassieker valt niet onder de doelstellingen van de FEHAC en de FEHAC ziet er ook een risico in. Bijvoorbeeld de orde van grootte van dagelijks gebruik die zich aan het ontwikkelen was, zet de deur open naar milieuzones en andere ontwikkelingen die ook de liefhebber zullen treffen. Het staat iedereen natuurlijk vrij om eigen initiatieven te ontplooien. De FEHAC is wel met deze partij in contact en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Off
Vredestein Klassieker Taxatiedagen 2013

Vredestein Klassieker Taxatiedagen 2013

by OldtimerNieuws

Ook dit jaar vinden weer de Vredestein Klassieker Taxatiedagen plaats. Tijdens deze dagen worden oldtimers, youngtimers en klassiekers door erkende taxateurs op hun juiste waarde geschat. Dit gebeurt conform de officiële “Eurotax glass/ Interclassic 5 punten- methode”. Deze methode is gebaseerd op waarneembare factoren die zijn onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen: exterieur, interieur, onderzijde, chroomwerk, diversen.

Binnen een week na taxatie ontvangt u de volledig ingevulde taxatieformulieren thuis. Deze taxatie geldt als een waardebepaling, niet als garantie voor eventuele verkoop. Wat betreft de technische staat van de auto: hier is een nieuw afgegeven kenteken in combinatie met APK vereist. De taxatiekosten bedragen slechts € 89,-. Dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van het inhuren van een taxateur, iets dat normaal gesproken zo’n € 150,- of meer kost.

Onderstaand alle data van de taxatiedagen vanaf 15 juni:

za. 15.06 Profile Tyrecenter Vermeulen
Venneslatweg 2 – 7151 HD EIBERGEN
0545-47 41 66

za. 22.06 Autobedrijf B.M. Misker
Vaart NZ 91 – 7833 HE NIEUW-AMSTERDAM
0591-55 15 55

za. 06.07 Munsterhuis – Hengelo
Goudstraat 31-49 – 7554 NG HENGELO
074-255 53 74

za. 13.07 Van der Valk Bandenservice
Overbeeke 4 – 5258 BL BERLICUM
073-503 10 76

za. 13.07 Profile Tyrecenter Utrecht
Proostwetering 91 – 3543 AC UTRECHT
030-603 24 88

za. 07.09 Bandenbedrijf de Baronie B.V.
Bredaseweg 47 – 4844 CK TERHEIJDEN
076-593 80 55

za. 07.09 Profile Tyrecenter Kersten
Ludolf de Jonghstraat 25 – 3043 JB ROTTERDAM
010-462 25 35

za. 07.09 Van Dijk Autobanden B.V.
Rijnstraat 8 – 5046 AN TILBURG
013-544 39 71
za. 14.09 Vakgarage van Damme
K.J. de Vriezestraat 33 – 9648 HB WILDERVANK
0598-614890

za. 14.09 Oldtimerland
Wiekenweg 45 – 3815 KL AMERSFOORT
033-453 15 70

za. 21.09 Classic Car Venlo
Orionpoort 1 – 5971 LZ GRUBBENVORST
077-366 12 41

za. 21.09 Profile Tyrecenter Dalfsen
De Vesting 24 – 7722 GA DALFSEN
0529-43 55 65

za. 28.09 Bella Macchina
Noordzeestraat 2 – 7511 MA DEVENTER
0570-63 31 53

za. 28.09 Arends Banden Service
Binnenweg 22 – 3634 AH LOENERSLOOT
0294-29 33 77

za. 28.09 point-S Spes Autobanden
Lagedijkerweg 9 – 1742 NB SCHAGEN
0224-29 83 66

za. 05.10 Jägers Banden & Wielen
Pascalweg 8 – 4104 BG CULEMBORG
0345-51 37 38

za. 12.10 Hofman Leek
Rodenburg 1 – 9351 PV LEEK
0594-51 66 04

za. 12.10 Vakgarage Teeuwen
van Heemstraweg 2 – 5305 TA ZUILICHEM
0418-67 14 40

Meer informatie: www.vredestein.nl/evenementen/taxatiedagen

Off
De impact van de nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

De impact van de nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

by OldtimerNieuws

Waarschijnlijk het meest besproken onderwerp in de oldtimerwereld is (het wegvallen van) de belastingvrijstelling. Sinds vorig jaar het regeerakkoord openbaar werd gemaakt beheerst de MRB-vrijstelling de oldtimeragenda. De onrust dia al snel na het bekend worden van het nieuws ontstond was zeker niet onterecht. Voor veel liefhebbers en ondernemers is de impact groot. De cijfers die VWE vorige week naar buiten bracht bevestigen dit.

In Nederland rijden rond de 260.000 oldtimers rond. Dit zijn auto’s die ouder dan 25 jaar zijn. Binnen deze groep oldtimers moet voor 70% straks weer MRB worden betaald. Slechts 30% van alle oldtimers in Nederland blijven volledig belastingvrij. Eigenaren van benzine-oldtimers die tussen de 25 en 40 jaar oud zijn (bijna 46% van alle oldtimers) kunnen daarbij gebruik maken van een overgangsregeling. De regeling houdt in dat oldtimer-auto’s op benzine ouder dan 26 jaar een kwarttarief MRB betalen met een maximum van 120 euro per jaar onder voorwaarde dat ze in de wintermaanden (december, januari en februari) niet van de weg gebruik maken. Let op: dus ook niet geparkeerd staan aan of bij de openbare weg!

Impact nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

Bezitters van oldtimerauto’s die als brandstof LPG of diesel kennen en tussen de 25 en 40 jaar oud zijn, betalen vanaf 1 januari het volle pond. Het gaat hierbij om een groep oldtimers van bijna 63.000 auto’s. Als we nog wat verder inzoomen zien we dat in deze groep het merk Mercedes Benz (W201, W124, W123 en W126) met 25% van het totaal vertegenwoordigd. Voor bijvoorbeeld een W124 200D moet, afhankelijk van de provincie, al snel 1200 euro MRB per jaar (10 x het maximale tarief voor een vergelijkbare benzine-uitvoering) worden betaald. Niet alleen Mercedes maar ook bijvoorbeeld Volkswagen (Golf) is sterk vertegenwoordigd in deze groep. Wat gaat er straks gebeuren met deze oldtimers?

Voor veel bezitters zal het verdwijnen van de belastingvrijstelling voor hun oldtimer de reden zijn om de auto van de hand te doen. In Nederland is er niet langer vraag naar deze auto’s. Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen ze weer naar de omliggende land Duitsland en België . Zodra een auto in Duitsland 30 of ouder is en is aangemeld als oldtimer (zgn. H-kenteken) mag deze wel de milieuzone in. Het feit dat ze buiten de milieuzones moesten blijven was vaak een reden dat ze voor weinig geld naar Nederland vertrokken. Nu zal waarschijnlijk het omgekeerde gebeuren. De toename in export van oldtimers is overigens nu al te merken.

Impact nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

Naast de oldtimerbezitters is er nog een groep gedupeerden: de oldtimerbranche. Bedrijven die zich hebben toegelegd op het onderhoud, de verkoop of bijvoorbeeld verzekeringen specifiek gericht op oldtimers. Nu 70% van de auto’s binnen hun doelgroep in meer of mindere mate getroffen wordt door het wegvallen van de belastingvrijstelling ziet er het voor oldtimerbranche er donker uit. De handel in oldtimers ligt bijna geheel stil. Door de lange periode van onzekerheid was de verkoop al bijna stil gevallen. Nu duidelijk is hoe de vrijstellingsregels er vanaf 2014 uit zien is het voor sommige oldtimerbedrijven helemaal nijpend geworden. Dit geldt zeker voor bedrijven die zich hebben toegelegd op oldtimers/youngtimers rond de 25 jaar. Daarnaast neemt ook het aantal oldtimers dat onderhoud nodig heeft waarschijnlijk in korte tijd snel af. Dit heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor de toeleveringsbedrijven.

Het lijkt erop dat de oldtimerwereld in Nederland zich nog maar langzaam aan het beseffen is wat nu de impact van de belastingmaatregel is. Het akkoord dat de oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging) heeft weten te bereiken met staatsecretaris Weekers blijft een compromis. Van beide kanten is water bij de wijn gedaan. Volgens sommige is er teveel water bij de wijn gedaan. Het oprichten van www.vrijstellingoldtimer.nl is daar een duidelijke reactie op. Het ontbreken van een overgangsregeling voor oldtimers op LPG of diesel is bij velen hard aangekomen. Een motie van kamerlid Bashir om de overgangsregeling uit breiden kon niet rekenen op de steun van de Tweede Kamer.

Impact nieuwe regels belastingvrijstelling oldtimers

Onduidelijk is of de strijd rondom de belastingvrijstelling voor oldtimers nu definitief is beslecht. Er gaan ook stemmen op vooral blij te zijn met het resultaat wat nu op tafel ligt. Een slechter scenario is immers ook denkbaar. De politiek heeft ook water bij de wijn gedaan. Vanuit ‘Haags perspectief’ is dat inderdaad het geval. In eerste instantie moest er voor iedere oldtimer het volle pond MRB worden betaald. Nu kan er per saldo veel minder aan belastingopbrengsten worden ingeboekt. 30% van de oldtimers is nog steeds vrijgesteld en voor een groot deel een overgangsregeling is bedacht. Critici merken hierbij wel op dat het om ‘Haags geld’ gaat. De becijferde belastingopbrengsten zullen vrijwel zeker niet worden gehaald. De bezitter van een W124 met dieselmotor zet deze te koop en gaat vervolgens kilometers maken in een kleine benzineauto. Daarnaast zal de krimp van oldtimerbranche ook de overheid geld kosten. Minder inkomsten uit BTW en inkomstenbelasting en wellicht meer uitgaven aan uitkeringsgelden. Per saldo zal de hele maatregel waarschijnlijk niets uithalen of juist door de neveneffecten geld gaan kosten. Voor deze argumenten lijkt de Tweede Kamer de ogen te sluiten. De 153 miljoen MRB-opbrengsten is ondertussen vast ingeboekt.

Hoe het nu verder gaat met de oldtimers in Nederland? Door de nieuwe belastingregels voor oldtimers is een krimp te verwachten in het absolute aantal oldtimers. Daarbij moeten we wel eerlijk zijn. De krimp zal voor een gedeelte ook plaatsvinden onder de groep ‘dagelijkse rijders’. Door velen wordt dit als gewenst gezien. Toch staat door de nieuwe belastingregels het mobiele erfgoed onder druk. Naast een gewenste krimp zal er vrijwel zeker een ongewenste krimp zijn. Voor liefhebbers met een smalle beurs is een oldtimer in de categorie 25-40 jaar nu nog betaalbaar. De overgangsregeling vangt wel een gedeelte van de pijn op, maar kent toch een aantal probleemgebieden. Zo is nog niet ingevuld wat de schorsingsregels in de maanden december, januari en februari zijn. Als hier 1-op-1 de huidige, algemene, schorsingsregels worden toegepast dan betekent dit dat deze oldtimers in de winter niet aan de openbare weg (of zichtbaar vanaf de openbare weg!) geparkeerd mogen staan. Voor een groot aantal eigenaren zal dit een groot probleem worden. Naast dit punt zijn er nog meer ‘losse eindjes’ te bedenken die vastgeknoopt moeten worden. Maar nu is al duidelijk dat de nieuwe regels rondom de belastingvrijstelling voor oldtimers nu al impact hebben en dat de komende maanden deze invloed alleen nog maar groter en duidelijker zichtbaar zal worden.

Off
Geen overgangsregeling wegenbelasting oldtimers lpg en diesels

Geen overgangsregeling wegenbelasting oldtimers lpg en diesels

by OldtimerNieuws

De moties van SP-kamerlid Farshad Bashir om diesel- en lpg-oldtimers van dezelfde overgangsregeling als benzine-oldtimers gebruik te laten maken hebben het niet gehaald in de Tweede Kamer. Eind april hebben staatssecretaris Weekers en de oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging) een akkoord bereikt over de nieuwe regels rondom de belastingvrijstelling voor oldtimers. Binnen de nieuwe vrijstellingsregeling voor oldtimers zijn alle oldtimers van 40 jaar en ouder vrijgesteld van de MRB. Ongeacht de brandstof.

Voor benzine auto’s komt er een beperkte overgangsregeling. De regeling houdt in dat oldtimer-auto’s op benzine ouder dan 26 jaar een kwarttarief MRB betalen met een maximum van 120 euro per jaar onder voorwaarde dat ze in de wintermaanden (december, januari en februari) niet van de weg gebruik maken. Let op: dus ook niet geparkeerd staan aan of bij de openbare weg! Ga hier uit van dezelfde regels die gelden bij het schorsen van een oldtimer. Deze regeling geldt ook voor motorfietsen, bussen en vrachtauto’s.

Oldtimer-auto’s en bestelauto’s met als brandstof diesel of lpg moeten vanaf 1 januari 2014 het volle bedrag aan MRB betalen tot ze de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt. Wanneer een oldtimer op lpg officieel wordt teruggebouwd worden naar benzine geldt voor deze oldtimer de regeling voor oldtimers op benzine. Ook campers vallen niet onder de overgangsregeling, voor deze groep bestaat al een ‘kwarttarief’ regeling.

De leeftijd van een oldtimer wordt zoals altijd vastgesteld op basis van de ‘datum eerste toelating’ zoals die op het kentekenbewijs staat.

De nieuwe vrijstellingsregeling voor oldtimers wordt nu verder uitgewerkt en opgenomen in het Belastingplan 2014.

Off
Nieuwe actie tegen aanpassing vrijstellingsregels oldtimers

Nieuwe actie tegen aanpassing vrijstellingsregels oldtimers

by OldtimerNieuws

Onlangs sloot de oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging) een akkoord met staatssecretaris Weekers over de nieuwe regels rondom de belastingvrijstelling voor oldtimers. Dit akkoord was een compromis en is niet bij alle oldtimerliefhebbers in goede aarde gevallen. Afgelopen maandag was er een protestactie in Den Haag en ook online gaat het verzet tegen het aanpassen van de vrijstellingsregels voor oldtimers door. Op de website www.vrijstellingoldtimer.nl is een petitie geopend die voor 14 mei minimaal 70.000 keer moet worden getekend. Inmiddels zijn er rond de 11.000 steunbetuigingen binnen.

Off
Maandag 6 mei 2013 protestactie oldtimers Den Haag

Maandag 6 mei 2013 protestactie oldtimers Den Haag

by OldtimerNieuws

Maandag 6 mei zijn alle oldtimerliefhebbers uitgenodigd om met hun oldtimer of klassieker met gepaste snelheid mee te rijden naar Den Haag om staatssecretaris Weekers een petitie te overhandigen die duidelijk maakt dat het huidige voorstel teveel liefhebbers en bedrijven in de klassieker branche gaat treffen.

Meer informatie: http://www.vlente.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=103&itemid=110

Off
Terugdraaien km-teller voortaan strafbaar

Terugdraaien km-teller voortaan strafbaar

by OldtimerNieuws

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met een wetsvoorstel om het terugdraaien van kilometertellers in auto’s strafbaar te stellen per 1 januari 2014. In 1991 is geprobeerd om door de inzet van NAP het terugdraaien van kilometertellerstanden tegen te gaan. In de database van NAP staan inmiddels 88 miljoen kilometerstanden opgeslagen van 9,2 miljoen motorvoertuigen. Dankzij het veelvuldig registeren van tellerstanden en het op die manier opbouwen van een kilometerhistorie per voertuig is het percentage Nederlandse auto’s met een teruggedraaide teller teruggelopen naar zo’n 5 procent. Dat is een stuk lager dan in bijvoorbeeld Duitsland, waar naar schatting nog steeds zo’n dertig procent van de auto’s een teruggedraaide teller heeft. Niettemin is dat Nederlandse percentage jaarlijks goed voor een schadepost van pakweg 250 miljoen euro, voor consumenten en bedrijven.

Binnen de huidige mogelijkheden lukt het NAP niet om dat percentage verder te laten dalen. Nu is het nog zo dat alleen het onder valse voorwendselen verkopen van een auto met teruggedraaide teller strafbaar is. Als de benadeelde tenminste kan bewijzen dat dat moedwillig is gebeurd. Dat maakt vervolging van fraudeurs ingewikkeld, duur en tijdrovend. Om dit probleem aan te pakken heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om ook het terugdraaien zélf strafbaar te stellen. Hierdoor wordt het veel gemakkelijker fraudeurs aan te pakken en het afschrikwekkende effect zal groot zijn.

In het wetsvoorstel is ook geregeld dat bij veel meer momenten de kilometerstand van een voertuig verplicht moet worden ingevoerd in de tellerstandendatabase. Daardoor worden de mazen van het net steeds fijner en wordt het nog veel moeilijker om te frauderen met kilometerstanden. Concreet is afgesproken dat autobedrijven niet alleen bij de APK, maar ook bij elke transactie boven de 150 euro de kilometerstand moeten invoeren.

Onderdeel van de afspraken rond het strafbaar stellen van terugdraaien is voorts dat het bestand met kilometerstanden door de autobranche is overgedragen aan de RDW. De overheid is voortaan verantwoordelijk voor het bijhouden van de standen en het afgeven van een signaal (een soort vinkje) of een auto wel of niet een logische km-stand heeft. De overheid draagt ook zorg voor handhaving van de nieuwe regels. Dat gebeurt door het Landelijk Instituut Voertuigcriminaliteit in samenwerking met justitie, de RDW en de branche. Hiermee is het meer dan ooit belangrijk om niet klakkeloos een kilometer van een oldtimer te vervangen wanneer die defect is geraakt. Informeer eerst bij de garage of de RDW hoe te handelen.

Off
Overgangsregeling belastingvrijstelling oldtimers

Overgangsregeling belastingvrijstelling oldtimers

by OldtimerNieuws

Binnen de nieuwe vrijstellingsregeling voor oldtimers zijn alle oldtimers van 40 jaar en ouder vrijgesteld van de MRB. Ongeacht de brandstof.

Zoals aangekondigd komt er wel een beperkte overgangsregeling. De regeling houdt in dat oldtimer-auto’s op benzine ouder dan 26 jaar een kwarttarief MRB betalen met een maximum van 120 euro per jaar onder voorwaarde dat ze in de wintermaanden (december, januari en februari) niet van de weg gebruik maken. Let op: dus ook niet geparkeerd staan aan of bij de openbare weg! Ga hier uit van dezelfde regels die gelden bij het schorsen van een oldtimer. Deze regeling geldt ook voor motorfietsen, bussen en vrachtauto’s.

Oldtimer-auto’s en bestelauto’s met als brandstof diesel of lpg moeten vanaf 1 januari 2014 het volle bedrag aan MRB betalen tot ze de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt. Wanneer een oldtimer op lpg officieel wordt teruggebouwd worden naar benzine geldt voor deze oldtimer de regeling voor oldtimers op benzine.

Ook campers vallen niet onder de overgangsregeling, voor deze groep bestaat al een ‘kwarttarief’ regeling.

De leeftijd van een oldtimer wordt zoals altijd vastgesteld op basis van de ‘datum eerste toelating’ zoals die op het kentekenbewijs staat.

Het gaat nu nog om een voorstel. De kans is groot dat dit voorstel het gaat worden. Donderdag 25 april wordt dit in de Tweede Kamer beslist.

Off
Nieuw akkoord belastingvrijstelling oldtimers bekend

Nieuw akkoord belastingvrijstelling oldtimers bekend

by OldtimerNieuws

De kogel is door de kerk: staatssecretaris Weekers en de oldtimer-alliantie (FEHAC, ANWB, KNAC, BOVAG, FOCWA en RAI vereniging) hebben een akkoord bereikt over de nieuwe regels rondom de belastingvrijstelling voor oldtimers. In het regeerakkoord was opgenomen dat de MRB-vrijstelling voor oldtimers helemaal zou verdwijnen. Gelukkig voor ons oldtimerliefhebbers is dat nu van de baan. Toch gaat er wel degelijk het een en ander veranderen.

De leeftijdsgrens voor vrijstelling van oldtimers gaat naar 40 jaar. Deze grens geldt voor benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto’s en kampeerauto’s. Voor oldtimers op benzine ouder dan 26, maar jonger dan 40 jaar wordt een ‘kwarttarief’ ingevoerd. Er zit wel een maximum aan dit ‘kwarttarief’, namelijk 120 euro op jaarbasis. Het ‘kwarttarief’ gaat niet gelden voor oldtimers tussen de 26 en 40 jaar die als brandstof diesel of lpg gebruiken. Voor deze auto’s blijft tot aan de leeftijd van 40 jaar de volledige MRB verschuldigd.

De huidige regels in de MRB betreffende schorsing en evenementenregeling worden gehandhaafd. Wel geldt het afgetopte kwarttarief MRB voor minimaal één kalenderjaar zodat niet de mogelijkheid bestaat om binnen één kalenderjaar gebruik te maken van zowel de schorsingsregeling als het kwarttarief.

Voor benzine-auto’s, benzine-bestelauto’s motorfietsen, bussen en vrachtauto’s tussen de 26 en 40 jaar oud komt er een overgangsregeling. Hoe deze regeling er precies uitziet is nog niet duidelijk. Het is de bedoeling dat deze regel een looptijd heeft van 2014 tot en met 2028.

De bedoeling is dat de nieuwe regeling per 1 januari 2014 van kracht wordt. Het gaat nu nog om een voorstel. De kans is groot dat dit voorstel het gaat worden. Donderdag 25 april wordt dit in de Tweede Kamer beslist.

Off
Regering wil 155 miljoen euro van oldtimerbezitters

Regering wil 155 miljoen euro van oldtimerbezitters

by OldtimerNieuws

Het is inmiddels wel duidelijk, linksom of rechtsom: de oldtimerbezitters zijn de gebeten hond. De argumenten zijn inmiddels niet meer belangrijk, de staatssecretaris heeft gewoon de opdracht om geld op te halen onder de oldtimerbezitters. Het bedrag van 155 miljoen euro is opgenomen in de begroting en moet er komen. En dat het door de oldtimerbezitters moet worden opgebracht is ondertussen wel duidelijk. Hoe dat geld moet worden opgebracht is nog niet ingevuld. Zoals het nu voorstaat zijn er vier opties waarop er weer belasting op oldtimers wordt ingevoerd:

1. Uitvoering regeerakkoord: voor iedere oldtimer moet het volledige bedrag aan motorrijtuigenbelasting (MRB) worden betaald.
2. Oldtimers op benzine ouder dan 30 jaar betalen een kwart van het MRB-tarief, voor diesels en lpg-auto’s ligt de grens dan op 40 jaar.
3. Alle oldtimers ouder dan 40 jaar worden vrijgesteld van MRB.
4. Er komt voor oldtimers ouder dan 30 jaar een zogenaamde 30 dagenkaart. Deze kaart gaat volgens de FEHAC ongeveer 100 euro op jaarbasis kosten.

De FEHAC heeft alles voor ons op een rijtje gezet: http://fehac.communicationmaster.nl/uploads//attachments//50/we_gaan_betalen.pdf

Off
Kinderzitjes in een oldtimer vaak goed mogelijk

Kinderzitjes in een oldtimer vaak goed mogelijk

by OldtimerNieuws

Al meer dan een halve eeuw geleden, in 1956, kwam Ford als eerste fabrikant met een autogordel om de inzittenden tijdens een aanrijding te beschermen. In 1959 was het Volvo die kwam met de driepuntsgordel die tot de dag van vandaag de maatstaf is. De gordels waren in eerste instantie bedoeld voor de voorstoelen, de achterbank kwam pas veel later in beeld. In Nederland moeten alle auto’s die in janauri 1971 of daarna voor het eerst op de weg zijn gekomen gordels voorin hebben. De verplichting om achterin gordels te dragen kwam in Nederland pas in 1992. Toch zijn vele oldtimers al voorzien van gordelvoorbereiding, zowel voorin als achterin.

Sinds 2008 zijn regels voor het vervoeren van kinderen in (oldtimer)auto’s veranderd. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen alleen in een auto worden vervoerd als ze in een goedgekeurd en passend zitje zitten. Het zitje moet bovendien (goed) vastzitten. Hoewel de regels in Duitsland op bepaalde punten afwijken van de Nederlandse regels speelt ook in Duitsland de vraag hoe kinderen veilig in een oldtimer mee kunnen rijden. De experts van TÜV SÜD hebben dan ook uitgezocht of het mogelijk is om in populaire oldtimers uit de jaren zestig en zeventig uit te rusten met gordels op de achterbank. Met behulp van deze gordels is immers ook mogelijk om veilig kinderzitjes te bevestigen.

De mensen van TÜV SÜD ontdekten dat de meeste modellen uit de jaren zestig en zeventig redelijk eenvoudig zijn uit te rusten met gordels op de achterbank. Auto’s als de Mercedes W114/115 serie, de Ford Granada, de C2 Rekord van Opel en de Volvo 240 (vaak zelfs af fabriek al voorzien van gordels achterin) kunnen eenvoudig worden voorzien van gordels. In veel gevallen hebben de fabrikanten de auto’s al voorzien van bevestigingspunten die verstopt zijn onder de bekleding en achterbank. Let wel op met modellen die al langer op de markt waren, daar ontbreekt soms een standaardbevestigingsmogelijkheid. Schakel bij twijfel altijd een (merk)specialist in of doe navraag bij een oldtimer (merken)club. Let bij de montage van gordels er verder op dat er gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde gordels. Natuurlijk als eerste voor de veiligheid op de achterbank, maar ook om verrassingen bij de APK-keuring te hebben.

Off
Import oldtimer blijft via alle RDW stations mogelijk

Import oldtimer blijft via alle RDW stations mogelijk

by OldtimerNieuws

In tegenstelling tot een eerder bericht zijn kentekenkeuringen door RDW voor klassiekers (30 jaar en ouder) niet op slechts 5 maar op alle RDW stations mogelijk. Er moet wel altijd een afspraak gemaakt worden, omdat de keurmeester met kennis van klassiekers deze keuringen uit moet voeren.

Meer informatie op: www.rdw.nl

Off
Pagina's:«12345678...20»